[tor-commits] [translation/tails-misc_completed] Update translations for tails-misc_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Mar 7 13:46:19 UTC 2017


commit eb52548349def3512c13eebb1ab441d7546a5b4d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Mar 7 13:46:17 2017 +0000

    Update translations for tails-misc_completed
---
 bg.po | 49 ++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------
 1 file changed, 32 insertions(+), 17 deletions(-)

diff --git a/bg.po b/bg.po
index b6e4ad7..4378bec 100644
--- a/bg.po
+++ b/bg.po
@@ -7,6 +7,7 @@
 # Gabriel Radev <gabosss at gmail.com>, 2015
 # iliev.mb <iliev.mb at gmail.com>, 2015
 # Ivaylo Markov <ivaylo.markov at openmailbox.org>, 2015
+# Ivo, 2017
 # Kaloyan Nikolov <kotipuka01 at gmail.com>, 2016
 # 4Joy <kiril.banialiev at gmail.com>, 2015
 # alexdimitrov <kvikmen at gmail.com>, 2013
@@ -17,9 +18,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-09-02 16:02+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-09-03 08:57+0000\n"
-"Last-Translator: carolyn <carolyn at anhalt.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-06 12:07+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-07 13:21+0000\n"
+"Last-Translator: Ivo\n"
 "Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/bg/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -105,6 +106,20 @@ msgstr "Рестарт"
 msgid "Power Off"
 msgstr "Изключване"
 
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-32-bit-notify-user:59
+msgid "Warning: Tails 3.0 won't work on this computer!"
+msgstr "Предупреждение: Tails 3.0 няма да работи на този компютър!"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-32-bit-notify-user:60
+msgid "Tails 3.0 will require a 64-bit processor."
+msgstr "Tails 3.0 ще изисква 64-битов процесор."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-32-bit-notify-user:63
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-i2p-removal-notify-user:59
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:83
+msgid "Learn more"
+msgstr "Научете повече"
+
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:22
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:1
 msgid "Tails"
@@ -162,11 +177,15 @@ msgstr "Tor се нуждае от точен часовник за да раб
 msgid "Failed to synchronize the clock!"
 msgstr "Неуспешно синхронизиране на часовника!"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:146
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-i2p-removal-notify-user:57
+msgid "Warning: I2P will be removed in Tails 2.12"
+msgstr "Предупреждение: I2P ще бъде премахнат от Tails 2.12"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:124
 msgid "This version of Tails has known security issues:"
 msgstr "Тази версия на Tails е известна с проблемите със сигурността:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:156
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:134
 msgid "Known security issues"
 msgstr "Проблеми със сигурноста за които се знае"
 
@@ -216,21 +235,21 @@ msgid ""
 "See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
 msgstr "<b>Няма достатъчно памет, за да проверя за обновления.</b>\n\nПотвърдете, че системата покрива изискванията за използване на Tails.\nВижте file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n\nОпитайте се да рестартирате Tails, за да проверите за обновления отново.\n\nИли извършете ръчно обновяване.\nВижте https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:67
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:71
 msgid "Warning: virtual machine detected!"
 msgstr "Внимание: открита е виртуална машина!"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:69
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:73
 msgid ""
 "Both the host operating system and the virtualization software are able to "
 "monitor what you are doing in Tails."
 msgstr "Операционната система - домакин и софтуерът за виртуализация могат да наблюдават какво правите в Tails."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:72
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:76
 msgid "Warning: non-free virtual machine detected!"
 msgstr "Внимание: открита е виртуална машина със защитени права!"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:74
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:78
 msgid ""
 "Both the host operating system and the virtualization software are able to "
 "monitor what you are doing in Tails. Only free software can be considered "
@@ -238,23 +257,19 @@ msgid ""
 "software."
 msgstr "Операционната система - домакин и софтуерът за виртуализация могат да наблюдават какво правите в Tails.Само свободния софтуер може да се счита за надежден, както за операционната система домакин така и за софтуера за виртуализация."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:79
-msgid "Learn more"
-msgstr "Научете повече"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:40
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:43
 msgid "Tor is not ready"
 msgstr "Tor не е готов"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:41
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:44
 msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
 msgstr "Tor не е готов.Да стартирам ли Tor Браузър въпреки всичко?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:42
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:45
 msgid "Start Tor Browser"
 msgstr "Стартирай Tor Браузър"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:43
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:46
 msgid "Cancel"
 msgstr "Отказ"
 More information about the tor-commits mailing list