[tor-commits] [translation/abouttor-homepage_completed] Update translations for abouttor-homepage_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Mar 6 07:16:27 UTC 2017


commit 39d38cecb79ad465104b027d522abf88658e639b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Mar 6 07:16:25 2017 +0000

    Update translations for abouttor-homepage_completed
---
 nn/aboutTor.dtd | 8 +++-----
 1 file changed, 3 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/nn/aboutTor.dtd b/nn/aboutTor.dtd
index c83e13b..f50a42e 100644
--- a/nn/aboutTor.dtd
+++ b/nn/aboutTor.dtd
@@ -19,9 +19,7 @@
 <!ENTITY aboutTor.failure2.label "Tor fungerer ikkje med denne nettlesaren.">
 
 <!ENTITY aboutTor.search.label "Søk">
-
-<!ENTITY aboutTor.searchDDGPost.link "https://duckduckgo.com/html/">
-<!ENTITY aboutTor.searchDCPost.link "https://search.disconnect.me/searchTerms/search?ses=Google&location_option=US&source=tor">
+<!ENTITY aboutTor.searchDDGPost.link "https://duckduckgo.com">
 
 <!ENTITY aboutTor.torInfo1.label "Tilleggsinfo:">
 <!ENTITY aboutTor.torInfo2.label "Land og IP-adresse:">
@@ -31,8 +29,8 @@
 <!ENTITY aboutTor.whatnextAnswer.label "Tor er IKKJE alt du treng for å surfe anonymt! Du treng kanskje å endra nokon av surfe-vanane dine for at identiteten din skal forbli trygg.">
 <!ENTITY aboutTor.whatnext.label "Tips for å bli anonym »">
 <!ENTITY aboutTor.whatnext.link "https://www.torproject.org/download/download.html.en#warning">
-<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.label "Tor Browser brukarmanual">
-<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.link "https://tb-manual.torproject.org">
+<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.accesskey "B">
+<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.label "Brukarmanual for Tor Browser">
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo1.label "Du kan hjelpa til!">
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo2.label "Du kan hjelpa til med å gjera Tor-nettverket raskare og sterkare:">
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo3.label "Køyr ein Tor-relé-knutepunkt »">More information about the tor-commits mailing list