[tor-commits] [translation/abouttor-homepage] Update translations for abouttor-homepage

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Mar 6 07:16:23 UTC 2017


commit 6b1190f1819249822fa6fdd2d6e8bcdd54e80d0f
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Mar 6 07:16:21 2017 +0000

    Update translations for abouttor-homepage
---
 nn/aboutTor.dtd | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/nn/aboutTor.dtd b/nn/aboutTor.dtd
index 3506d35..f50a42e 100644
--- a/nn/aboutTor.dtd
+++ b/nn/aboutTor.dtd
@@ -29,8 +29,8 @@
 <!ENTITY aboutTor.whatnextAnswer.label "Tor er IKKJE alt du treng for å surfe anonymt! Du treng kanskje å endra nokon av surfe-vanane dine for at identiteten din skal forbli trygg.">
 <!ENTITY aboutTor.whatnext.label "Tips for å bli anonym »">
 <!ENTITY aboutTor.whatnext.link "https://www.torproject.org/download/download.html.en#warning">
-<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.accesskey "M">
-<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.label "Tor Browser User Manual">
+<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.accesskey "B">
+<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.label "Brukarmanual for Tor Browser">
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo1.label "Du kan hjelpa til!">
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo2.label "Du kan hjelpa til med å gjera Tor-nettverket raskare og sterkare:">
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo3.label "Køyr ein Tor-relé-knutepunkt »">More information about the tor-commits mailing list