[tor-commits] [translation/tails-greeter-2] Update translations for tails-greeter-2

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jun 30 06:18:19 UTC 2017


commit d92d875c6aca60140842f1f6f29b688400a4592d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Jun 30 06:18:17 2017 +0000

    Update translations for tails-greeter-2
---
 cs/cs.po | 41 +++++++++++++++++++++++------------------
 1 file changed, 23 insertions(+), 18 deletions(-)

diff --git a/cs/cs.po b/cs/cs.po
index 122bc5f..1967b8f 100644
--- a/cs/cs.po
+++ b/cs/cs.po
@@ -138,24 +138,24 @@ msgstr "_Časové pásmo"
 
 #: ../data/greeter.ui.h:29
 msgid "Encrypted _Persistent Storage"
-msgstr ""
+msgstr "Šifrované _Trvalé úložiště"
 
 #: ../data/greeter.ui.h:30
 msgid "Show Passphrase"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazit heslo"
 
 #: ../data/greeter.ui.h:31
 msgid "Configure Persistent Storage"
-msgstr ""
+msgstr "Konfigurace Trvalého úložiště"
 
 #: ../data/greeter.ui.h:32
 msgid "Enter your passphrase to unlock the persistent storage"
-msgstr ""
+msgstr "Pro odemknutí trvalého uložiště zadejte heslo"
 
 #: ../data/greeter.ui.h:33 ../tailsgreeter/gui.py:478
 #: ../tailsgreeter/gui.py:528
 msgid "Unlock"
-msgstr ""
+msgstr "Odemknout"
 
 #: ../data/greeter.ui.h:34
 msgid "Relock Persistent Storage"
@@ -163,23 +163,23 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/greeter.ui.h:35
 msgid "Your persistent storage is unlocked. Restart Tails to lock it again."
-msgstr ""
+msgstr "Trvalé úložiště je odemčeno. Restart Tails ho znovu uzamkne."
 
 #: ../data/greeter.ui.h:36
 msgid "_Additional Settings"
-msgstr ""
+msgstr "_Další nastavení"
 
 #: ../data/greeter.ui.h:37
 msgid "Save Additional Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Uložit Další nastavení"
 
 #: ../data/greeter.ui.h:38
 msgid "Add an additional setting"
-msgstr ""
+msgstr "Přidat další nastavení"
 
 #: ../data/greeter.ui.h:39
 msgid "Network Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfigurace sítě"
 
 #: ../data/greeter.ui.h:40
 msgid ""
@@ -187,14 +187,17 @@ msgid ""
 "configure a Tor bridge or a local proxy. To work completely offline, you can"
 " disable all networking."
 msgstr ""
+"Pokud je vaše internetové připojení cenzurováno, filtrováno nebo využívá "
+"proxy, můžete nakonfigurovat přemostění Tor nebo místní proxy. Chcete-li "
+"pracovat zcela offline, můžete zakázat všechna síťová připojení."
 
 #: ../data/greeter.ui.h:41
 msgid "Connect directly to the Tor network (default)"
-msgstr ""
+msgstr "Připojit se přímo k síti Tor (výchozí)"
 
 #: ../data/greeter.ui.h:42
 msgid "Configure a Tor bridge or local proxy"
-msgstr ""
+msgstr "Konfigurace přemostění TOR nebo místní proxy"
 
 #: ../data/greeter.ui.h:43
 msgid "Disable all networking"
@@ -205,14 +208,16 @@ msgid ""
 "The default settings are safe in most situations. To add a custom setting, "
 "press the \"+\" button below."
 msgstr ""
+"Výchozí nastavení je ve většině situací bezpečné. Chcete-li přidat vlastní "
+"nastavení, stiskněte níže tlačítko \"+\"."
 
 #: ../data/greeter.ui.h:45
 msgid "_Administration Password"
-msgstr ""
+msgstr "_Heslo pro správu"
 
 #: ../data/greeter.ui.h:46
 msgid "Off (default)"
-msgstr ""
+msgstr "Vypnuto (výchozí)"
 
 #: ../data/greeter.ui.h:47
 msgid "_MAC Address Spoofing"
@@ -220,19 +225,19 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/greeter.ui.h:48
 msgid "On (default)"
-msgstr ""
+msgstr "Zapnuto (výchozí)"
 
 #: ../data/greeter.ui.h:49
 msgid "_Network Connection"
-msgstr ""
+msgstr "_Síťová připojení"
 
 #: ../data/greeter.ui.h:50 ../tailsgreeter/gui.py:385
 msgid "Direct (default)"
-msgstr ""
+msgstr "Přímo (výchozí)"
 
 #: ../data/greeter.ui.h:51
 msgid "_Windows Camouflage"
-msgstr ""
+msgstr "_Windows Kamufláž"
 
 #: ../tailsgreeter/gui.py:391
 msgid "Bridge & Proxy"More information about the tor-commits mailing list