[tor-commits] [translation/exoneratorproperties_completed] Update translations for exoneratorproperties_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jun 16 10:18:42 UTC 2017


commit 8464ce460e11572eb45ae82388694900eb521bb8
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Jun 16 10:18:40 2017 +0000

    Update translations for exoneratorproperties_completed
---
 sv/exonerator.properties | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/sv/exonerator.properties b/sv/exonerator.properties
index a6d5510..abdd549 100644
--- a/sv/exonerator.properties
+++ b/sv/exonerator.properties
@@ -49,4 +49,6 @@ footer.aboutexonerator.heading=Om ExoneraTor
 footer.aboutexonerator.body=Tjänsten ExoneraTor upprätthåller en databas över IP-adresser som har varit en del av Tor-nätverket. Den ger svar på frågan om det var ett Tor-relä som använde en viss IP-adress vid ett givet datum. ExoneraTor kan komma att lagra fler än en IP-adress per relä för relän som använder en annan IP-adress för att ansluta till internet än den som användes för att registrera sig i Tor-nätverket. Huruvida ett relä har tillåtit Tor-trafik ut mot internet vid tidpunkten eller ej lagras också.
 footer.trademark.text="Tor" och "Onion-loggan" är %s av The Tor Project, Inc.
 footer.trademark.link=registrerade varumärken
+footer.language.name=Engelska
+footer.language.text=Den här sidan finns också på följande språk\:
 More information about the tor-commits mailing list