[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd] Update translations for torbutton-torbuttondtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jun 16 10:16:54 UTC 2017


commit d7779f9aefbcc089affca027f5989d46742abbc7
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Jun 16 10:16:51 2017 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd
---
 sv/torbutton.dtd | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/sv/torbutton.dtd b/sv/torbutton.dtd
index 7a519b0..e1b50cb 100644
--- a/sv/torbutton.dtd
+++ b/sv/torbutton.dtd
@@ -30,7 +30,7 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Behåll det här alternativet valt för att förhindra olika webbläsarfunktioner från att missbrukas för att spåra dig när du surfar på nätet. Ändrade funktioner inkluderar blog-URLer, broadcastkanaler, webbläsar-cache, kakor, favicons, HTTP-Auth-huvuden, länk-föranslutningar, localStorage, mediaSource URLer, OCSP-förfrågningar, SharedWorkers och TLS-sessionstickets.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Ändra detailjer som utmärker dig ifrån andra Tor Browser användare">
 <!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
-<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Keep this box checked to hide things from websites that could be unique about you, including your computer performance, keyboard layout, locale, the location of installed plugins, the list of installed plugins, your network status, screen orientation, screen size, site-specific zoom levels, supported file types, system colors, and WebGL capabilities.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Låt den här kryssrutan vara ikryssad för att dölja saker från webbplatser som kan vara unika för just dig, såsom datorprestanda, tangentbordslayout, språkinställningar, plats för installerade plugin, lista över installerade plugin, nätverksstatus, skärmorientering, skärmstorlek, platsspecifika zoomnivåer, filtypsstöd, systemfärger, och WebGL-stöd.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Säkerhetsnivå">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Säkerhetsreglaget låter dig stänga av vissa webbläsarfunktioner som kan göra din webbläsare mer sårbar mot intrångsförsök.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_low "Låg (förvald)">More information about the tor-commits mailing list