[tor-commits] [translation/tails-greeter_completed] Update translations for tails-greeter_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jun 16 10:15:50 UTC 2017


commit f5f51cbaeaf339214db3a38c6b82f863dfda8866
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Jun 16 10:15:48 2017 +0000

    Update translations for tails-greeter_completed
---
 sv/sv.po | 389 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------
 1 file changed, 255 insertions(+), 134 deletions(-)

diff --git a/sv/sv.po b/sv/sv.po
index 9529ea3..504df33 100644
--- a/sv/sv.po
+++ b/sv/sv.po
@@ -3,9 +3,10 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # 
 # Translators:
+# Anders Nilsson <anders at devode.se>, 2017
 # Anders Nilsson <anders at devode.se>, 2015
 # Gabor Sebastiani, 2014
-# Jonatan Nyberg <jonatan at autistici.org>, 2017
+# Jonatan Nyberg, 2017
 # Isis, 2014
 # WinterFairy <winterfairy at riseup.net>, 2013
 # WinterFairy <winterfairy at riseup.net>, 2013-2014
@@ -13,9 +14,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-01-12 13:32+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-04-14 02:08+0000\n"
-"Last-Translator: Jonatan Nyberg <jonatan at autistici.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-06-10 12:27+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-06-16 09:57+0000\n"
+"Last-Translator: Anders Nilsson <anders at devode.se>\n"
 "Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/sv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -23,170 +24,290 @@ msgstr ""
 "Language: sv\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: ../glade/persistencewindow.glade.h:1
-msgid "Forward"
-msgstr "Framåt"
+#: ../data/greeter.ui.h:1
+msgid "Administration Password"
+msgstr "Administrationslösenord"
 
-#: ../glade/persistencewindow.glade.h:2 ../glade/optionswindow.glade.h:1
-msgid "Login"
-msgstr "Logga in"
+#: ../data/greeter.ui.h:2
+msgid ""
+"Set up an administration password if you need to perform administrative "
+"tasks. Otherwise, the administration password is disabled for better "
+"security."
+msgstr "Ange ett administrationslösenord om du behöver utföra administrativa uppgifter. I annat fall kommer administrativa lösenordet inaktiveras för bättre säkerhet."
+
+#: ../data/greeter.ui.h:3
+msgid "Enter an administration password"
+msgstr "Ange ett administrationslösenord"
+
+#: ../data/greeter.ui.h:4
+msgid "Confirm"
+msgstr "Bekräfta"
+
+#: ../data/greeter.ui.h:5
+msgid "Confirm your administration password"
+msgstr "Bekräfta ditt administrationslösenord"
+
+#: ../data/greeter.ui.h:6
+msgid "Disable"
+msgstr "Inaktivera"
+
+#. This string will never be displayed in the 1st version of the greeter.
+#: ../data/greeter.ui.h:8
+msgid "Windows Camouflage"
+msgstr "Windows-kamouflage"
+
+#. This string will never be displayed in the 1st version of the greeter.
+#: ../data/greeter.ui.h:10
+msgid ""
+"This option makes Tails look like Microsoft Windows 10. This can be useful "
+"to avoid attracting suspicion in public places."
+msgstr "Det här alternativet gör att Tails ser ut som Microsoft Windows 10. Detta kan vara användbart för att undvika att väcka misstanke på offentliga platser."
 
-#: ../glade/persistencewindow.glade.h:3 ../glade/optionswindow.glade.h:2
-msgid "Welcome to Tails"
-msgstr "Välkommen till Tails"
+#. This string will never be displayed in the 1st version of the greeter.
+#: ../data/greeter.ui.h:12
+msgid "Microsoft Windows 10 camouflage"
+msgstr "Microsoft Windows 10-kamouflage"
 
-#: ../glade/persistencewindow.glade.h:4
-msgid "Use persistence?"
-msgstr "Använd bestående?"
+#: ../data/greeter.ui.h:13
+msgid "MAC Address Spoofing"
+msgstr "Fejka MAC-adress"
 
-#: ../glade/persistencewindow.glade.h:5
-msgid "<a href=\"doc/first_steps/persistence/use.en.html\">Documentation</a>"
-msgstr "<a href=\"doc/first_steps/persistence/use.en.html\">Dokumentation</a>"
+#: ../data/greeter.ui.h:14
+msgid ""
+"MAC address spoofing hides the serial number of your network interface (Wi-"
+"Fi or wired) to the local network. Spoofing MAC addresses is generally safer"
+" as it helps you hide your geographical location. But it might also create "
+"connectivity problems or look suspicious."
+msgstr "Genom att fejka MAC-adresser döljer du serienummer på nätverkskortet (Wi-Fi eller kabel) för lokala nätverk. Det kan hjälpa dig dölja din geografiska position. Men det kan också orsaka anslutningsproblem eller verka misstänksamt."
 
-#: ../glade/persistencewindow.glade.h:6
-msgid "Yes"
-msgstr "Ja"
+#: ../data/greeter.ui.h:15
+msgid "Spoof all MAC addresses (default)"
+msgstr "Fejka alla MAC-adresser (standard)"
 
-#: ../glade/persistencewindow.glade.h:7
-msgid "No"
-msgstr "Nej"
+#: ../data/greeter.ui.h:16
+msgid "Don't spoof MAC addresses"
+msgstr "Fejka inte MAC-adresser"
 
-#: ../glade/persistencewindow.glade.h:8
-msgid "Passphrase:"
-msgstr "Lösenord:"
+#: ../data/greeter.ui.h:17 ../tailsgreeter/gui.py:532
+msgid "Cannot unlock encrypted storage with this passphrase."
+msgstr "Kan inte låsa upp krypterad lagring med detta lösenord."
 
-#: ../glade/persistencewindow.glade.h:9
-msgid "Read-Only?"
-msgstr "Skrivskyddad?"
+#: ../data/greeter.ui.h:18
+msgid ""
+"You will configure the Tor bridge and local proxy later on after connecting "
+"to a network."
+msgstr "Du konfigurerar Tor-bryggan och lokala proxyn senare efter anslutning till ett nätverk."
 
-#: ../glade/persistencewindow.glade.h:10
-msgid "<i>Wrong passphrase. Please try again.</i>"
-msgstr "<i>Fel lösenord. Försök igen.</i>"
+#: ../data/greeter.ui.h:19
+msgid "Welcome to Tails!"
+msgstr "Välkommen till Tails!"
 
-#: ../glade/persistencewindow.glade.h:11
-msgid "More options?"
-msgstr "Fler alternativ?"
+#. This string will never be displayed in the 1st version of the greeter.
+#: ../data/greeter.ui.h:21
+msgctxt ""
+msgid ""
+"To get guided through Tails' settings, click on <b>Take a Tour</b> above"
+msgstr "För att guidas genom Tails inställningar, klicka på <b>Ta en tur</b> ovan"
 
-#: ../glade/optionswindow.glade.h:3
-msgid "Administration password"
-msgstr "Administratörslösenord"
+#: ../data/greeter.ui.h:22
+msgid "Language & Region"
+msgstr "Språk & region"
 
-#: ../glade/optionswindow.glade.h:4
-msgid ""
-"<a "
-"href=\"doc/first_steps/startup_options/administration_password.en.html\">Documentation</a>"
-msgstr "<a href=\"doc/first_steps/startup_options/administration_password.en.html\">Dokumentation</a>"
+#: ../data/greeter.ui.h:23
+msgid "Default Settings"
+msgstr "Standardinställningar"
 
-#: ../glade/optionswindow.glade.h:5
-msgid ""
-"Enter an administration password in case you need to perform administration tasks.\n"
-"Otherwise it will be disabled for better security."
-msgstr "Ange ett administratörslösenord ifall du behöver utföra administrativa uppgifter.\nI annat fall kommer administratörsåtkomst inaktiveras."
+#: ../data/greeter.ui.h:24
+msgid "Save Language & Region Settings"
+msgstr "Spara språk- och regionsinställningar"
 
-#: ../glade/optionswindow.glade.h:7
-msgid "Password:"
-msgstr "Lösenord:"
+#: ../data/greeter.ui.h:25
+msgid "_Language"
+msgstr "_Språk"
 
-#: ../glade/optionswindow.glade.h:8
-msgid "Verify Password:"
-msgstr "Upprepa lösenord:"
+#: ../data/greeter.ui.h:26
+msgid "_Keyboard Layout"
+msgstr "_Tangentbordslayout"
 
-#: ../glade/optionswindow.glade.h:9
-msgid "<i>Passwords do not match</i>"
-msgstr "<i>Lösenorden skiljer sig åt</i>"
+#: ../data/greeter.ui.h:27
+msgid "_Formats"
+msgstr "_Format"
 
-#: ../glade/optionswindow.glade.h:10
-msgid "MAC address spoofing"
-msgstr "Fejka MAC-adresser"
+#: ../data/greeter.ui.h:28
+msgid "_Time Zone"
+msgstr "_Tidszon"
 
-#: ../glade/optionswindow.glade.h:11
-msgid ""
-"<a "
-"href=\"doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html\">Documentation</a>"
-msgstr "<a href=\"doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html\">Dokumentation</a>"
+#: ../data/greeter.ui.h:29
+msgid "Encrypted _Persistent Storage"
+msgstr "Krypterad _bestående lagring"
 
-#: ../glade/optionswindow.glade.h:12
-msgid ""
-"Spoofing MAC addresses hides the serial number of your network cards to the "
-"local networks. This can help you hide your geographical location."
-msgstr "Genom att fejka MAC-adresser döljer du serienummerna på dina nätverkskort för de lokala nätverken. Detta kan hjälpa dig dölja din geografiska position."
+#: ../data/greeter.ui.h:30
+msgid "Show Passphrase"
+msgstr "Visa lösenfras"
 
-#: ../glade/optionswindow.glade.h:13
-msgid ""
-"It is generally safer to spoof MAC addresses, but it might also raise "
-"suspicion or cause network connection problems."
-msgstr "Vanligtvis är det säkrast att fejka MAC-adresser, men att göra så kan också väcka uppmärksamhet eller orsaka nätverksproblem."
+#: ../data/greeter.ui.h:31
+msgid "Configure Persistent Storage"
+msgstr "Konfigurera bestående lagring"
+
+#: ../data/greeter.ui.h:32
+msgid "Enter your passphrase to unlock the persistent storage"
+msgstr "Mata in din lösenfras för att låsa upp den bestående lagringen"
+
+#: ../data/greeter.ui.h:33 ../tailsgreeter/gui.py:478
+#: ../tailsgreeter/gui.py:528
+msgid "Unlock"
+msgstr "Lås upp"
 
-#: ../glade/optionswindow.glade.h:14
-msgid "Spoof all MAC addresses"
-msgstr "Fejka alla MAC-adresser"
+#: ../data/greeter.ui.h:34
+msgid "Relock Persistent Storage"
+msgstr "Lås beständig lagring"
 
-#: ../glade/optionswindow.glade.h:15
-msgid "Network configuration"
+#: ../data/greeter.ui.h:35
+msgid "Your persistent storage is unlocked. Restart Tails to lock it again."
+msgstr "Din beständiga lagring är upplåst. Starta om Tails för att låsa den igen."
+
+#: ../data/greeter.ui.h:36
+msgid "_Additional Settings"
+msgstr "_Ytterligare inställningar"
+
+#: ../data/greeter.ui.h:37
+msgid "Save Additional Settings"
+msgstr "Spara ytterligare inställningar"
+
+#: ../data/greeter.ui.h:38
+msgid "Add an additional setting"
+msgstr "Lägg till ytterligare inställning"
+
+#: ../data/greeter.ui.h:39
+msgid "Network Configuration"
 msgstr "Nätverkskonfiguration"
 
-#: ../glade/optionswindow.glade.h:16
+#: ../data/greeter.ui.h:40
 msgid ""
-"<a "
-"href=\"doc/first_steps/startup_options/network_configuration.en.html\">Documentation</a>"
-msgstr "<a href=\"doc/first_steps/startup_options/network_configuration.en.html\">Dokumentation</a>"
+"If your Internet connection is censored, filtered, or proxied you can "
+"configure a Tor bridge or a local proxy. To work completely offline, you can"
+" disable all networking."
+msgstr "Om din Internet-anslutning censureras, filtreras eller går via proxy kan du konfigurera en Tor-brygga eller en lokal proxy. För att arbeta helt nedkopplad kan du inaktivera alla nätverk."
 
-#: ../glade/optionswindow.glade.h:17
-msgid ""
-"This computer's Internet connection is clear of obstacles. You would like to"
-" connect directly to the Tor network."
-msgstr "Den här datorns Internetanslutning är fri från hinder. Du vill ansluta direkt till Tor-nätverket."
+#: ../data/greeter.ui.h:41
+msgid "Connect directly to the Tor network (default)"
+msgstr "Anslut direkt till Tor-nätverket (standard)."
 
-#: ../glade/optionswindow.glade.h:18
-msgid ""
-"This computer's Internet connection is censored, filtered, or proxied. You "
-"need to configure bridge, firewall, or proxy settings."
-msgstr "Den här datorns Internetanslutning är censorerad, filtrerad eller går genom en proxy. Du behöver konfigurera brygg-, brandväggs- eller proxyinställningar."
+#: ../data/greeter.ui.h:42
+msgid "Configure a Tor bridge or local proxy"
+msgstr "Konfigurera en Tor-brygga eller lokal proxy"
 
-#: ../glade/optionswindow.glade.h:19
+#: ../data/greeter.ui.h:43
 msgid "Disable all networking"
 msgstr "Inaktivera alla nätverk"
 
-#: ../glade/langpanel.glade.h:1
-msgid " "
-msgstr " "
-
-#: ../glade/langpanel.glade.h:2 ../tailsgreeter/langpanel.py:45
-msgid "Language"
-msgstr "Språk"
-
-#: ../glade/langpanel.glade.h:3
-msgid "Locale"
-msgstr "Land"
-
-#: ../glade/langpanel.glade.h:4
-msgid "Layout"
-msgstr "Tangentbordslayout"
+#: ../data/greeter.ui.h:44
+msgid ""
+"The default settings are safe in most situations. To add a custom setting, "
+"press the \"+\" button below."
+msgstr "Standardinställningarna är säkra i de flesta situationerna. För att lägga till en anpassad inställning, tryck på \"+\"-knappen nedan."
+
+#: ../data/greeter.ui.h:45
+msgid "_Administration Password"
+msgstr "_Administrationslösenord"
+
+#: ../data/greeter.ui.h:46
+msgid "Off (default)"
+msgstr "Av (standard)"
+
+#: ../data/greeter.ui.h:47
+msgid "_MAC Address Spoofing"
+msgstr "_Fejka MAC-adress"
+
+#: ../data/greeter.ui.h:48
+msgid "On (default)"
+msgstr "På (standard)"
+
+#: ../data/greeter.ui.h:49
+msgid "_Network Connection"
+msgstr "_Nätverksanslutning"
+
+#: ../data/greeter.ui.h:50 ../tailsgreeter/gui.py:385
+msgid "Direct (default)"
+msgstr "Direkt (standard)"
+
+#: ../data/greeter.ui.h:51
+msgid "_Windows Camouflage"
+msgstr "_Windows-kamouflage"
+
+#: ../tailsgreeter/gui.py:391
+msgid "Bridge & Proxy"
+msgstr "Brygga & proxy"
+
+#: ../tailsgreeter/gui.py:397
+msgid "Offline"
+msgstr "Nedkopplad"
+
+#: ../tailsgreeter/gui.py:481
+msgid "Failed to relock persistent storage."
+msgstr "Misslyckades att låsa beständig lagring."
+
+#: ../tailsgreeter/gui.py:499
+msgid "Unlocking…"
+msgstr "Låser upp..."
+
+#: ../tailsgreeter/gui.py:594
+msgid "Additional Settings"
+msgstr "Ytterligare inställningar"
+
+#: ../tailsgreeter/gui.py:602
+msgid "Cancel"
+msgstr "Avbryt"
+
+#: ../tailsgreeter/gui.py:608
+msgid "Add"
+msgstr "Lägg till"
+
+#: ../tailsgreeter/gui.py:616
+msgid "Back"
+msgstr "Tillbaka"
+
+#: ../tailsgreeter/gui.py:730
+msgid "Shutdown"
+msgstr "Stäng av"
+
+#: ../tailsgreeter/gui.py:735
+msgid "_Start Tails"
+msgstr "_Starta Tails"
+
+#. Translators: please do not translate this string (it is read from
+#. Gtk translation)
+#: ../tailsgreeter/language.py:133
+msgid "default:LTR"
+msgstr "standard:LTR"
+
+#: ../tailsgreeter/persistence.py:89
+#, python-brace-format
+msgid ""
+"live-persist failed with return code {returncode}:\n"
+"{stderr}"
+msgstr "live-persist misslyckades med felkod {returncode}:\n{stderr}"
 
-#: ../tailsgreeter/persistence.py:59
-#, python-format
+#: ../tailsgreeter/persistence.py:122 ../tailsgreeter/persistence.py:139
+#, python-brace-format
 msgid ""
-"live-persist failed with return code %(returncode)s:\n"
-"%(stderr)s"
-msgstr "live-persist misslyckades med felkod %(returncode)s:\n%(stderr)s"
+"cryptsetup failed with return code {returncode}:\n"
+"{stdout}\n"
+"{stderr}"
+msgstr "cryptsetup misslyckades med felkod {returncode}:\n{stdout}\n{stderr}"
 
-#: ../tailsgreeter/persistence.py:99
-#, python-format
+#: ../tailsgreeter/persistence.py:156
+#, python-brace-format
 msgid ""
-"cryptsetup failed with return code %(returncode)s:\n"
-"%(stdout)s\n"
-"%(stderr)s"
-msgstr "cryptsetup misslyckades med felkod %(returncode)s:\n%(stdout)s\n%(stderr)s"
+"live-persist failed with return code {returncode}:\n"
+"{stdout}\n"
+"{stderr}"
+msgstr "live-persist misslyckades med felkod {returncode}:\n{stdout}\n{stderr}"
 
-#: ../tailsgreeter/persistence.py:124
-#, python-format
+#: ../tailsgreeter/persistence.py:170
+#, python-brace-format
 msgid ""
-"live-persist failed with return code %(returncode)s:\n"
-"%(stdout)s\n"
-"%(stderr)s"
-msgstr "live-persist misslyckades med felkod %(returncode)s:\n%(stdout)s\n%(stderr)s"
-
-#: ../tailsgreeter/langpanel.py:142 ../tailsgreeter/langpanel.py:169
-#: ../tailsgreeter/langpanel.py:202
-msgid "Other..."
-msgstr "Annat..."
+"umount failed with return code {returncode}:\n"
+"{stdout}\n"
+"{stderr}"
+msgstr "umount misslyckades med felkod {returncode}:\n{stdout}\n{stderr}"More information about the tor-commits mailing list