[tor-commits] [translation/tor-messenger-otrproperties_completed] Update translations for tor-messenger-otrproperties_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Jun 11 18:48:12 UTC 2017


commit fb68bbd31fd78aef93843987c5a640962ab2cf83
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Jun 11 18:48:10 2017 +0000

    Update translations for tor-messenger-otrproperties_completed
---
 nb/otr.properties | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/nb/otr.properties b/nb/otr.properties
index b68c133..b83d125 100644
--- a/nb/otr.properties
+++ b/nb/otr.properties
@@ -1,6 +1,6 @@
 msgevent.encryption_required_part1=Du forsøkte å sende en ukryptert melding til %S. Som hovedregel er ikke ukrypterte meldinger tillatt.
 msgevent.encryption_required_part2=Prøver å sette igang privat samtale. Din melding vil bli sendt på ny når privat samtale igangsettes.
-msgevent.encryption_error=En feil inntraff under kryptering av din melding. Den ble ikke sendt.
+msgevent.encryption_error=En feil inntraff under kryptering av meldingen din. Den ble ikke sendt.
 msgevent.connection_ended=%S har allerede lukket deres private tilkobling til deg. Din melding ble ikke sendt. Enten sluttfør din private samtale, eller start den igjen.
 msgevent.setup_error=En feil inntraff under igangsetting av privat samtale med %S.
 msgevent.msg_reflected=Du mottar dine egne OTR-meldinger. Enten prøver du å snakke til deg selv, eller så sender noen dine meldinger tilbake til deg.
@@ -17,13 +17,13 @@ msgevent.rcvdmsg_for_other_instance=%S har sent en melding ment for en annen øk
 context.gone_secure_private=Privat samtale med %S startet.
 context.gone_secure_unverified=Privat samtale med %S startet. Dog er identiteten deres ikke bekreftet.
 context.still_secure=Vellykket gjenoppfrisking av privat samtale med %S.
-error.enc=Feil intrraff under kryptering av melding.
+error.enc=Feil inntraff under kryptering av melding.
 error.not_priv=Du har sendt kryptert data til %S, som ikke forventet det.
 error.unreadable=Du overførte en uleselig kryptert melding.
 error.malformed=Du overførte en feilformatert datamelding.
 resent=[sendt på ny]
 tlv.disconnected=%S har avsluttet den private samtalen med deg; du bør gjøre det samme.
-query.msg=%S har forespurt en samtale bare mellom dere. Du mangler programtillegget for denne støtten. Se http://otr.cypherpunks.ca/ for mer informasjon.
+query.msg=%S har forespurt en samtale bare mellom dere. Du mangler programtillegget for denne støtten. Se https://otr.cypherpunks.ca/ for mer informasjon.
 trust.unused=Ubrukt
 trust.not_private=Ikke privat
 trust.unverified=UbekreftetMore information about the tor-commits mailing list