[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Aug 8 23:15:35 UTC 2017


commit 8bb79623189b0ba58f9ffca6c62587f9e081a3ce
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Aug 8 23:15:33 2017 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 da/https-everywhere.dtd | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/da/https-everywhere.dtd b/da/https-everywhere.dtd
index 5dd8d50b7..6261d3372 100644
--- a/da/https-everywhere.dtd
+++ b/da/https-everywhere.dtd
@@ -34,12 +34,12 @@
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.export_settings "Eksportér indstillinger">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.settings_warning "Advarsel:">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.settings_warning_delete "Nogle af dine HTTPS Everywhere-indstillinger er ved at blive slettet!">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.settings_warning_explain "This extension will be upgraded substantially in the near future.  If you do not export your settings, you could lose one or more of the following:">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.settings_warning_explain "Denne udvidelse vil blive opgraderet betydeligt i nærmeste fremtid. Hvis du ikke eksportere dine indstillinger vil du miste en eller flere af følgende:">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.settings_global "Globale præferencer">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.settings_toggle "Per-site on/off setting">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.settings_toggle "Pr. sted til/fra-indstilling">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.settings_custom "Tilpasset stedregler">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.settings_click_ok "Klik venligst på 'OK'">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.settings_warning_closing "below to ensure your settings are saved.  Once HTTPS Everywhere is upgraded, you will later have to import these settings in the extension options section.">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.settings_warning_closing "nedenfor for at sikre dig at dine indstillinger gemmes. Når HTTPS Everywhere opgraderes vil du senere skulle importere disse indstillinger i udvidelsens valgmuligheder-sektion.">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults "Nulstil til standardindstillinger">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.search "Søg">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.site "Sted">More information about the tor-commits mailing list