[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Aug 7 15:15:34 UTC 2017


commit d1200cb4900b6e1abf4a606fd303ba9ac2fee151
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Aug 7 15:15:31 2017 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 pl/https-everywhere.dtd | 24 ++++++++++++------------
 1 file changed, 12 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/pl/https-everywhere.dtd b/pl/https-everywhere.dtd
index 1d2bbea56..f548a6d29 100644
--- a/pl/https-everywhere.dtd
+++ b/pl/https-everywhere.dtd
@@ -24,22 +24,22 @@
 <!ENTITY https-everywhere.menu.showCounter "Pokaż Licznik">
 <!ENTITY https-everywhere.menu.viewAllRules "Wyświetl wszystkie reguły">
 
-<!ENTITY https-everywhere.options.importSettings "Import Settings">
-<!ENTITY https-everywhere.options.import "Import">
-<!ENTITY https-everywhere.options.imported "Your settings have been imported.">
+<!ENTITY https-everywhere.options.importSettings "Importuj ustawienia">
+<!ENTITY https-everywhere.options.import "Importuj">
+<!ENTITY https-everywhere.options.imported "Twoje ustawienia zostały zaimportowane.">
 
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.title "Ustawienia HTTPS Everywhere">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.enable_all "Włącz wszystko">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.disable_all "Wyłącz wszystko">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.export_settings "Export Settings">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.settings_warning "Warning:">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.settings_warning_delete "Some of your HTTPS Everywhere settings are about to be deleted!">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.settings_warning_explain "This extension will be upgraded substantially in the near future.  If you do not export your settings, you could lose one or more of the following:">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.settings_global "Global preferences">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.settings_toggle "Per-site on/off setting">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.settings_custom "Custom site rules">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.settings_click_ok "Please click 'OK'">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.settings_warning_closing "below to ensure your settings are saved.  Once HTTPS Everywhere is upgraded, you will later have to import these settings in the extension options section.">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.export_settings "Eksportuj ustawienia">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.settings_warning "Ostrzeżenie:">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.settings_warning_delete "Niektóre ustawienia HTTPS Everywhere mają zostać usunięte!">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.settings_warning_explain "To rozszerzenie zostanie w znacznym stopniu uaktualnione w najbliższej przyszłości. Jeśli nie wyeksportujesz ustawień, możesz stracić jedno lub więcej z następujących:">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.settings_global "Globalne preferencje">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.settings_toggle "Ustawienie włącz/wyłącz na stronę">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.settings_custom "Niestandardowe reguły strony">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.settings_click_ok "Proszę kliknąć 'OK'">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.settings_warning_closing "poniżej, aby upewnić się, że ustawienia zapisano.  Gdy HTTPS Everywhere zostanie zaktualizowany, później będziesz musiał zaimportować te ustawienia w sekcji opcji rozszerzenia.">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults "Przywróć ustawienia fabryczne">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.search "Szukaj">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.site "Strona">More information about the tor-commits mailing list