[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd] Update translations for torbutton-torbuttondtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Aug 7 14:47:21 UTC 2017


commit 66ee9e979109e7842c6547c7c0db8e9c45fa2e16
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Aug 7 14:47:18 2017 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd
---
 pl/torbutton.dtd | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/pl/torbutton.dtd b/pl/torbutton.dtd
index 853f5cfd8..085d05fab 100644
--- a/pl/torbutton.dtd
+++ b/pl/torbutton.dtd
@@ -13,7 +13,7 @@
 <!ENTITY torbutton.button.tooltip "Kliknij tutaj, aby uruchomić Torbutton">
 <!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Ustawienia Bezpieczeństwa Przeglądarki Tor">
 <!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Przywróć domyślne">
-<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Your custom browser preferences have resulted in unusual security settings. For security and privacy reasons, we recommend you choose one of the default security levels.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Niestandardowe preferencje przeglądarki spowodowały nietypowe ustawienia zabezpieczeń. Ze względów bezpieczeństwa i prywatności zalecamy wybranie jednego z domyślnych poziomów zabezpieczeń.">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Zarządzaj ochroną ciasteczek">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Chronione">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Host">
@@ -27,12 +27,12 @@
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Nie chroń nowych ciasteczek">
 <!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Ograniczaj ciasteczka firm trzecich i inne dane służące do śledzenia">
 <!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
-<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Keep this box checked to prevent various browser features from being abused to track you as you browse the web. Modified features include blob URLs, broadcast channels, the browser cache, cookies, favicons, HTTP Auth headers, link preconnects, localStorage, mediaSource URLs, OCSP requests, SharedWorkers, and TLS session tickets.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Zachowaj to pole zaznaczone, aby zapobiec nadużyciom różnych funkcji przeglądarki, które śledzą cię podczas przeglądania sieci. Zmodyfikowane funkcje obejmują adresy Blob URL, kanały rozgłoszeniowe, pamięć podręczną przeglądarki, pliki cookie, ikony ulubionych, nagłówki HTTP Auth, wstępne połączenia, localStorage, adresy mediaSource URL, żądania OCSP, SharedWorkers oraz bilety sesji TLS.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Zmień szczegóły odróżniające Cię od innych użytkowników Przeglądarki Tora">
 <!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
-<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Keep this box checked to hide things from websites that could be unique about you, including your computer performance, keyboard layout, locale, the location of installed plugins, the list of installed plugins, your network status, screen orientation, screen size, site-specific zoom levels, supported file types, system colors, and WebGL capabilities.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Zachowaj to pole zaznaczone, aby ukryć przed stronami internetowymi elementy, które mogą być u ciebie unikalne, wliczając w to wydajność komputera, układ klawiatury, lokalizację, położenie zainstalowanych wtyczek, listę zainstalowanych wtyczek, stan sieci, orientację ekranu, rozmiar ekranu, określone poziomy powiększenia, obsługiwane typy plików, kolory systemu oraz możliwości WebGL.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Poziom bezpieczeństwa">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "The Security Slider lets you disable certain browser features that may make your browser more vulnerable to hacking attempts.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Suwak poziomu bezpieczeństwa pozwala na wyłączenie pewnych funkcji przeglądarki, które mogą uczynić ten program bardziej narażonym na próby ataku hakerskiego.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_low "Niski (domyślny)">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_usable_desc "To zapewnia najbardziej przyjazdne dla użytkownika ustawienia.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_desc "Na tym poziomie zabezpieczeń, wszystkie funkcje przeglądarki są włączone.">More information about the tor-commits mailing list