[tor-commits] [tor-launcher/master] Translations update

gk at torproject.org gk at torproject.org
Thu Aug 3 08:29:30 UTC 2017


commit 21d5b10f9620702feec5b8e642f5f20996b201a8
Author: Georg Koppen <gk at torproject.org>
Date:  Thu Aug 3 08:29:01 2017 +0000

  Translations update
---
 src/chrome/locale/cs/network-settings.dtd   | 2 +-
 src/chrome/locale/cs/torlauncher.properties  | 8 ++++----
 src/chrome/locale/da/torlauncher.properties  | 4 ++--
 src/chrome/locale/es-AR/torlauncher.properties | 6 +++---
 src/chrome/locale/fr-CA/network-settings.dtd  | 6 +++---
 src/chrome/locale/hy/network-settings.dtd   | 4 ++--
 src/chrome/locale/ko/network-settings.dtd   | 28 +++++++++++++-------------
 src/chrome/locale/ko/progress.dtd       | 2 +-
 src/chrome/locale/ko/torlauncher.properties  | 10 ++++-----
 src/chrome/locale/mk/network-settings.dtd   | 4 ++--
 src/chrome/locale/mk/torlauncher.properties  | 2 +-
 src/chrome/locale/nb/torlauncher.properties  | 6 +++---
 src/chrome/locale/sl/torlauncher.properties  | 8 ++++----
 src/chrome/locale/ur-PK/torlauncher.properties | 2 +-
 src/chrome/locale/zh-TW/torlauncher.properties | 2 +-
 15 files changed, 47 insertions(+), 47 deletions(-)

diff --git a/src/chrome/locale/cs/network-settings.dtd b/src/chrome/locale/cs/network-settings.dtd
index d231510..a69caff 100644
--- a/src/chrome/locale/cs/network-settings.dtd
+++ b/src/chrome/locale/cs/network-settings.dtd
@@ -65,7 +65,7 @@
 <!ENTITY torsettings.copyLog "Zkopíruj logový soubor Toru do schránky">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Nápověda o mostních relé">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Pokud nejste schopni se připojit k síti TORu, může to být způsobeno tím, že váš posktytovatel internetu (ISP) nebo nějaká jiná služba blokuje Tor.  Většinou můžete obejít tento problém použitím Mostů TORu, což jsou přenašeče neuvedené v seznamu, které je složitější zablokovat.">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1B "You may use the preconfigured, provided set of bridge addresses or you may obtain a custom set of addresses by using one of these methods:">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1B "Můžete použít předem nakonfigurovanou, dodanou sadu adres přemostění, nebo můžete získat vlastní sadu adres pomocí jedné z těchto metod:">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp2Heading "Přes síť">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Použijte internetový prohlížeč k návštěvě https://bridges.torproject.org">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp3Heading "Přes automatický e-mailový odpovídač">
diff --git a/src/chrome/locale/cs/torlauncher.properties b/src/chrome/locale/cs/torlauncher.properties
index f46dd00..55142dd 100644
--- a/src/chrome/locale/cs/torlauncher.properties
+++ b/src/chrome/locale/cs/torlauncher.properties
@@ -3,7 +3,7 @@
 
 torlauncher.error_title=Tor spouštěč
 
-torlauncher.tor_exited_during_startup=Tor exited during startup. This might be due to an error in your torrc file, a bug in Tor or another program on your system, or faulty hardware. Until you fix the underlying problem and restart Tor, Tor Browser will not start.
+torlauncher.tor_exited_during_startup=Tor byl ukončen při spuštění. To by mohlo být způsobeno chybou ve vašem torrc souboru, chybou v Toru nebo jiném programu na vašem systému, nebo vadným hardware. Dokud neopravíte základní problém a nerestartujete Tor, Tor Browser se nespustí.
 torlauncher.tor_exited=Tor byl neočekávaně ukončen. To by mohlo být způsobeno chybou v Toru, jiném programu na vašem systému, nebo vadným hardware. Dokud nerestartujete Tor, nebude Tor Browser schopen dosáhnout jakékoli webové stránky. Pokud problém přetrvává, prosím pošlete týmu podpory kopii souboru Tor Logu.
 torlauncher.tor_exited2=Restartování Tor nebude zavírat záložky prohlížeče.
 torlauncher.tor_controlconn_failed=Nemohu se připojit ke kontrolnímu portu Tor.
@@ -14,8 +14,8 @@ torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S selhal (%2$S).
 
 torlauncher.unable_to_start_tor=Tor není schopen startovat\n\n%S
 torlauncher.tor_missing=Spustitelný soubor Tor chybí.
-torlauncher.torrc_missing=The torrc file is missing and could not be created.
-torlauncher.datadir_missing=The Tor data directory does not exist and could not be created.
+torlauncher.torrc_missing=Chybí soubor torrc a nemohl být vytvořen.
+torlauncher.datadir_missing=Složka Tor data neexistuje a nemohla být vytvořena.
 torlauncher.password_hash_missing=Nepovedlo se získat hashované heslo.
 
 torlauncher.failed_to_get_settings=Nelze načíst Tor nastavení.\n\n%S
@@ -37,7 +37,7 @@ torlauncher.quit_win=Konec
 torlauncher.done=Hotovo
 
 torlauncher.forAssistance=Pro asistenci kontaktujte %S
-torlauncher.forAssistance2=For assistance, visit %S
+torlauncher.forAssistance2=Pro asistenci navštivte %S
 
 torlauncher.copiedNLogMessages=Kopírování kompletní. %S zprávy protokolu Tor jsou připraveny k vložení do textového editoru nebo e-mailové zprávy.
 
diff --git a/src/chrome/locale/da/torlauncher.properties b/src/chrome/locale/da/torlauncher.properties
index e18d62f..14ec412 100644
--- a/src/chrome/locale/da/torlauncher.properties
+++ b/src/chrome/locale/da/torlauncher.properties
@@ -42,14 +42,14 @@ torlauncher.forAssistance2=For hjælp, gå til %S
 torlauncher.copiedNLogMessages=Kopieringen er gennemført. %S logbeskeder fra Tor er klar til at blive sat ind i et tekstdokument eller en e-mail.
 
 torlauncher.bootstrapStatus.conn_dir=Tilslutter til relæ mappe
-torlauncher.bootstrapStatus.handshake_dir=Opretter en krypteret mappe forbindelse
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake_dir=Etablerer en krypteret mappe forbindelse
 torlauncher.bootstrapStatus.requesting_status=Henter netværk status
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=Henter netværk status
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=Henter nøglecentercertifikater
 torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=Anmoder om relæ information
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=Henter relæ information
 torlauncher.bootstrapStatus.conn_or=Opretter forbindelse til Tor-netværket
-torlauncher.bootstrapStatus.handshake_or=Opretter et Tor kredsløb
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake_or=Etablerer et Tor-kredsløb
 torlauncher.bootstrapStatus.done=Forbundet til Tor-netværket!
 
 torlauncher.bootstrapWarning.done=færdig
diff --git a/src/chrome/locale/es-AR/torlauncher.properties b/src/chrome/locale/es-AR/torlauncher.properties
index 2ba58a1..b7af741 100644
--- a/src/chrome/locale/es-AR/torlauncher.properties
+++ b/src/chrome/locale/es-AR/torlauncher.properties
@@ -14,8 +14,8 @@ torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S falló (%2$S).
 
 torlauncher.unable_to_start_tor=No se puede iniciar Tor.\n\n%S
 torlauncher.tor_missing=No se encuentra el archivo ejecutable de Tor
-torlauncher.torrc_missing=The torrc file is missing and could not be created.
-torlauncher.datadir_missing=The Tor data directory does not exist and could not be created.
+torlauncher.torrc_missing=No se encuentra el archivo torrc y no pudo ser creado.
+torlauncher.datadir_missing=El directorio de datos de Tor no existe y no pudo ser creado.
 torlauncher.password_hash_missing=Falló al conseguir contraseñas encriptadas.
 
 torlauncher.failed_to_get_settings=No se pudo acceder a las configuraciones de Tor.\n\n%S
@@ -37,7 +37,7 @@ torlauncher.quit_win=Salir
 torlauncher.done=Hecho
 
 torlauncher.forAssistance=Para solicitar asistencia, contactese al %S
-torlauncher.forAssistance2=For assistance, visit %S
+torlauncher.forAssistance2=Para asistencia, visita %S
 
 torlauncher.copiedNLogMessages=Copia completa. %S registros de log de Tor están listos para ser pegados en un editor de textos o un e-mail.
 
diff --git a/src/chrome/locale/fr-CA/network-settings.dtd b/src/chrome/locale/fr-CA/network-settings.dtd
index 212b983..d117b0d 100644
--- a/src/chrome/locale/fr-CA/network-settings.dtd
+++ b/src/chrome/locale/fr-CA/network-settings.dtd
@@ -26,7 +26,7 @@
 <!ENTITY torSettings.proxyExplanation2 "Si vous n'êtes pas certain de savoir comment répondre à cette question, vérifiez les paramètres Internet d'un autre navigateur ou les paramètres réseau de votre système pour voir si un serveur mandataire local est requis.">
 <!ENTITY torSettings.enterProxy "Saisir les paramètres du serveur mandataire.">
 <!ENTITY torSettings.bridgePageTitle "Configuration des ponts Tor">
-<!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "Votre fournisseur d'accès à Internet (FAI) bloque-t-il ou censure-t-il vos connexions au réseau Tor?">
+<!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "Votre fournisseur de services Internet (FSI) bloque-t-il ou censure-t-il vos connexions au réseau Tor?">
 <!ENTITY torSettings.bridgeExplanation1 "Si vous n'êtes pas certain de savoir comment répondre à cette question, choisissez Non (si vous n'arrivez pas à vous connecter au réseau Tor sans pont, vous pourrez en ajouter un ultérieurement).">
 <!ENTITY torSettings.bridgeExplanation2 "Si vous choisissez Oui, l'on vous demandera de configurer des ponts Tor, qui sont des relais non répertoriés rendant le blocage des connexions au réseau Tor plus difficile.">
 <!ENTITY torSettings.bridgeSettingsPrompt "Vous pouvez utiliser le jeu de ponts fourni ou vous pouvez obtenir et saisir un jeu de ponts personnalisé.">
@@ -54,7 +54,7 @@
 <!ENTITY torsettings.useProxy.type.http "HTTP / HTTPS">
 <!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Cet ordinateur passe par un pare-feu qui n'autorise que les connexions à certains ports">
 <!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Ports autorisés :">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Mon fournisseur d'accès à Internet (FAI) bloque les connexions vers le réseau Tor">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Mon fournisseur de services Internet (FSI) bloque les connexions vers le réseau Tor">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.default "Se connecter avec les ponts fournis">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.note "Chaque type de pont utilise une méthode différente pour contourner la censure.  Si un pont ne fonctionne pas, ressayez en utilisant un autre type.">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.type "Type de transport :">
@@ -64,7 +64,7 @@
 
 <!ENTITY torsettings.copyLog "Copier le journal de Tor dans le presse-papiers">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Aide sur les relais-ponts">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Si vous ne pouvez pas vous connecter au réseau Tor, il se peut que votre fournisseur d'accès à Internet (FAI) ou une autre organisme bloque Tor.  Vous pouvez souvent le contourner en utilisant des ponts Tor qui sont des relais non répertoriés, plus difficiles à bloquer.">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Si vous ne pouvez pas vous connecter au réseau Tor, il se peut que votre fournisseur de services Internet (FSI) ou une autre organisme bloque Tor.  Vous pouvez souvent le contourner en utilisant des ponts Tor qui sont des relais non répertoriés, plus difficiles à bloquer.">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp1B "Vous pouvez utiliser le jeu préconfiguré d'adresses de ponts fourni ou vous pouvez obtenir un jeu personnalisé d'adresses en utilisant une de ces méthodes :">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp2Heading "Par le Web">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "En utilisant un navigateur Web pour visiter https://bridges.torproject.org">
diff --git a/src/chrome/locale/hy/network-settings.dtd b/src/chrome/locale/hy/network-settings.dtd
index 0d2e9dc..213562d 100644
--- a/src/chrome/locale/hy/network-settings.dtd
+++ b/src/chrome/locale/hy/network-settings.dtd
@@ -8,8 +8,8 @@
 
 <!ENTITY torsettings.prompt "Before you connect to the Tor network, you need to provide information about this computer's Internet connection.">
 
-<!ENTITY torSettings.yes "Yes">
-<!ENTITY torSettings.no "No">
+<!ENTITY torSettings.yes "Այո">
+<!ENTITY torSettings.no "Ոչ">
 
 <!ENTITY torSettings.firstQuestion "Which of the following best describes your situation?">
 <!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "This computer's Internet connection is censored or proxied.">
diff --git a/src/chrome/locale/ko/network-settings.dtd b/src/chrome/locale/ko/network-settings.dtd
index 76c93c3..ab7f905 100644
--- a/src/chrome/locale/ko/network-settings.dtd
+++ b/src/chrome/locale/ko/network-settings.dtd
@@ -6,39 +6,39 @@
 
 <!-- For "first run" wizard: -->
 
-<!ENTITY torsettings.prompt "Tor 네트워크에 연결을 시도하기 전에, 이 컴퓨터의 인터넷 연결에 대한 정보를 제공해야합니다.">
+<!ENTITY torsettings.prompt "Tor 네트워크에 연결을 시도하기 전에, 이 컴퓨터의 인터넷 연결에 대한 정보를 제공해야 합니다.">
 
 <!ENTITY torSettings.yes "예">
 <!ENTITY torSettings.no "아니오">
 
 <!ENTITY torSettings.firstQuestion "어떤 것이 귀하의 상황에 가깝습니까?">
 <!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "이 컴퓨터의 인터넷 연결은 검열되어 있거나 프록시를 통합니다.">
-<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "I need to configure bridge or local proxy settings before I connect to the Tor network.">
+<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "Tor 네트워크에 연결하기 전에 브리지 또는 로컬 프록시 설정을 구성 해야 합니다.">
 <!ENTITY torSettings.configure "구성">
-<!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "I would like to make a direct connection to the Tor network.">
+<!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "Tor 네트워크에 직접 연결하고 싶습니다.">
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "이것은 대부분의 상황에서 동작합니다">
 <!ENTITY torSettings.connect "연결">
 
 <!ENTITY torSettings.proxyPageTitle "로컬 프록시 설정">
 <!ENTITY torSettings.proxyQuestion "이 컴퓨터는 인터넷에 접속하는 데 프록시가 필요한가요?">
 <!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
-<!ENTITY torSettings.proxyExplanation1 "In most cases a local proxy is not needed, but it may be required when connecting through a company, school, or university network.">
-<!ENTITY torSettings.proxyExplanation2 "If you are not sure how to answer this question, look at the Internet settings in another browser or check your system's network settings to see whether a local proxy is needed.">
+<!ENTITY torSettings.proxyExplanation1 "대부분의 경우 로컬 프록시는 필요하지 않지만 회사, 학교 또는 대학 네트워크를 통해 연결할 때 필요할 수 있습니다.">
+<!ENTITY torSettings.proxyExplanation2 "이 질문에 대답하는 방법을 모르면 다른 브라우저의 인터넷 설정을 확인하거나 시스템의 네트워크 설정을 확인하여 로컬 프록시가 필요한지 확인하십시오.">
 <!ENTITY torSettings.enterProxy "프록시 설정에 들어갑니다.">
 <!ENTITY torSettings.bridgePageTitle "Tor 브릿지 설정">
 <!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "인터넷 서비스 공급자(ISP)가 Tor 네트워크 접속을 차단하거나 검열하고 있나요?">
-<!ENTITY torSettings.bridgeExplanation1 "If you are not sure how to answer this question, choose No (if you are unable to connect to the Tor network without a bridge, you can add one later).">
-<!ENTITY torSettings.bridgeExplanation2 "If you choose Yes, you will be asked to configure Tor Bridges, which are unlisted relays that make it more difficult to block connections to the Tor Network.">
-<!ENTITY torSettings.bridgeSettingsPrompt "제공된 브릿지 세트를 사용하거나 사용자 지정 브릿지 세트를 취득하여 입력 할 수 있습니다.">
+<!ENTITY torSettings.bridgeExplanation1 "이 질문에 대답하는 방법을 모르면 아니오를 선택하십시오 (브리지 없이 Tor 네트워크에 연결할 수 없는 경우 나중에 추가 할 수 있습니다).">
+<!ENTITY torSettings.bridgeExplanation2 "예를 선택하면 Tor 네트워크에 대한 연결을 차단하기가 더 어려워지는 목록에 없는 릴레이 인 Tor 브리지를 구성하라는 메시지가 표시됩니다.">
+<!ENTITY torSettings.bridgeSettingsPrompt "제공된 브리지 세트를 사용하거나 사용자 지정 브리지 세트를 취득하여 입력 할 수 있습니다.">
 
 <!-- Other: -->
 
 <!ENTITY torsettings.startingTor "Tor 시작 대기 중...">
 <!ENTITY torsettings.restartTor "Tor 재시작">
-<!ENTITY torsettings.reconfigTor "Reconfigure">
+<!ENTITY torsettings.reconfigTor "재구성">
 
-<!ENTITY torsettings.discardSettings.prompt "You have configured Tor bridges or you have entered local proxy settings.  To make a direct connection to the Tor network, these settings must be removed.">
-<!ENTITY torsettings.discardSettings.proceed "Remove Settings and Connect">
+<!ENTITY torsettings.discardSettings.prompt "Tor 브리지를 구성했거나 로컬 프록시 설정을 입력했습니다. Tor 네트워크에 직접 연결하려면 이 설정을 제거해야 합니다.">
+<!ENTITY torsettings.discardSettings.proceed "설정 제거 및 연결">
 
 <!ENTITY torsettings.optional "선택">
 
@@ -56,7 +56,7 @@
 <!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "허용된 포트:">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "인터넷 서비스 공급자(ISP)가 Tor 네트워크 접속을 차단합니다.">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.default "제공된 브릿지에 연결">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.note "Each type of bridge uses a different method to avoid censorship.  If one bridge does not work, try again using a different one.">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.note "각 유형의 브리지는 검열을 피하기 위해 다른 방법을 사용합니다  하나의 브리지가 작동하지 않으면 다른 브리지를 사용하여 다시 시도하십시오.">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.type "전송 유형:">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.custom "이용자 브릿지 접속">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.label "1개 이상의 브릿지 중계 서버를 입력해 주세요. (각 줄에 한 개씩)">
@@ -65,11 +65,11 @@
 <!ENTITY torsettings.copyLog "Tor log를 클립보드에 복사하기">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "브릿지 중계 서버 도움말">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Tor 네트워크에 접속할 수 없는 경우, 귀하의 인터넷 서비스 공급자(ISP)나 별도의 기관이 Tor를 차단하고 있을 가능성이 있습니다.  그럴 때는 숨겨진 중계 서버를 통해 Tor 브릿지를 사용함으로써 이 문제를 해결할 수도 있습니다.">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1B "You may use the preconfigured, provided set of bridge addresses or you may obtain a custom set of addresses by using one of these methods:">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1B "사전 구성된 브리지 주소 집합을 사용하거나 다음 방법 중 하나를 사용하여 사용자 지정 주소 집합을 얻을 수 있습니다.">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp2Heading "웹을 통해">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "https://bridges.torproject.org 를 방문하십시오.">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp3Heading "메일 자동 응답 시스템을 통해">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "공개 브릿지 주소를 찾는 또 하나의 방법은 본문에 'get bridges'라고 적은 E-mail을 bridges at torproject.org 앞으로 보내는 것입니다.  단, 브릿지 주소를 크래커들이 수집하기 어렵게 하기 위해 아래의 이메일(우선순위대로 기재되어 있음)으로 보내주시면 감사하겠습니다.">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailList "https://www.riseup.net, https://mail.google.com, 또는 https://mail.yahoo.com">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp4Heading "헬프 데스크를 통해">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4 "최후의 수단으로 help at rt.torproject.org에 정중 한 메일 메시지를 보내 브릿지 주소를 요청할 수 있습니다.  사람이 각 요청에 대응할 필요가 있다는 점에 주의해주십시오">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4 "최후의 수단으로 help at rt.torproject.org에 정중한 메일 메시지를 보내 브릿지 주소를 요청할 수 있습니다.  사람이 각 요청에 대응할 필요가 있다는 점에 주의 해주십시오">
diff --git a/src/chrome/locale/ko/progress.dtd b/src/chrome/locale/ko/progress.dtd
index 7669c26..6963c4f 100644
--- a/src/chrome/locale/ko/progress.dtd
+++ b/src/chrome/locale/ko/progress.dtd
@@ -1,4 +1,4 @@
 <!ENTITY torprogress.dialog.title "Tor 상태">
 <!ENTITY torprogress.openSettings "시작 설정">
 <!ENTITY torprogress.heading "Tor 네트워크에 연결중">
-<!ENTITY torprogress.pleaseWait "Please wait while we establish a connection to the Tor network.  This may take several minutes.">
+<!ENTITY torprogress.pleaseWait "Tor 네트워크에 연결할 때까지 기다려주십시오.  몇 분 정도 소요될 수 있습니다.">
diff --git a/src/chrome/locale/ko/torlauncher.properties b/src/chrome/locale/ko/torlauncher.properties
index 818c6a0..ca48f30 100644
--- a/src/chrome/locale/ko/torlauncher.properties
+++ b/src/chrome/locale/ko/torlauncher.properties
@@ -3,10 +3,10 @@
 
 torlauncher.error_title=Tor 브라우저 Launcher
 
-torlauncher.tor_exited_during_startup=Tor exited during startup. This might be due to an error in your torrc file, a bug in Tor or another program on your system, or faulty hardware. Until you fix the underlying problem and restart Tor, Tor Browser will not start.
+torlauncher.tor_exited_during_startup=시작하는 동안 Tor가 종료되었습니다. 이것은 torrc 파일의 오류, Tor 또는 시스템의 다른 프로그램의 버그 또는 하드웨어 결함으로 인한 것일 수 있습니다. 기본 문제를 해결하고 Tor를 다시 시작할 때까지 Tor 브라우저는 시작되지 않습니다.
 torlauncher.tor_exited=Tor가 예기치 않게 종료되었습니다. 이것은 Tor 자체의 오류, 사용자 시스템의 타 프로그램 또는 하드웨어의 오류 때문일 수 있습니다. 사용자가 Tor를 재시작 하기 전까진, Tor 브라우저는 어떠한 웹사이트에 접속하지 않습니다. 문제가 계속된다면, 지원팀에게 당신의 Tor 로그를 보내주십시오.
 torlauncher.tor_exited2=Tor를 재시작해도 브라우저 탭은 닫히지 않음.
-torlauncher.tor_controlconn_failed=Tor 제어 포트에 연결이 어렵습니다.
+torlauncher.tor_controlconn_failed=Tor 제어 포트에 연결할 수 없습니다.
 torlauncher.tor_failed_to_start=Tor 시작 실패.
 torlauncher.tor_control_failed=Tor 제어에 실패했습니다.
 torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor 네트워크 연결 설정 실패
@@ -14,8 +14,8 @@ torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S 실패 (%2$S)
 
 torlauncher.unable_to_start_tor=Tor를 시작할 수 없습니다.\n\n%S
 torlauncher.tor_missing=Tor 실행 파일이 없습니다.
-torlauncher.torrc_missing=The torrc file is missing and could not be created.
-torlauncher.datadir_missing=The Tor data directory does not exist and could not be created.
+torlauncher.torrc_missing=torrc 파일이 사라졌으며 생성 할 수 없습니다.
+torlauncher.datadir_missing=Tor 데이터 디렉토리가 존재하지 않으며 생성할 수 없습니다.
 torlauncher.password_hash_missing=해쉬 암호 획득 실패
 
 torlauncher.failed_to_get_settings=Tor 설정을 찾을 수 없습니다.\n\n%S
@@ -37,7 +37,7 @@ torlauncher.quit_win=종료
 torlauncher.done=완료
 
 torlauncher.forAssistance=지원자 연결 %S
-torlauncher.forAssistance2=For assistance, visit %S
+torlauncher.forAssistance2=도움이 필요하면 %S를 방문하십시오.
 
 torlauncher.copiedNLogMessages=복사 완료. %S Tor 로그 메시지는 텍스트 편집기 나 이메일 메시지에 붙여 넣을 수 있는 상태가 됩니다.
 
diff --git a/src/chrome/locale/mk/network-settings.dtd b/src/chrome/locale/mk/network-settings.dtd
index 39b7855..1f69d4f 100644
--- a/src/chrome/locale/mk/network-settings.dtd
+++ b/src/chrome/locale/mk/network-settings.dtd
@@ -8,8 +8,8 @@
 
 <!ENTITY torsettings.prompt "Before you connect to the Tor network, you need to provide information about this computer's Internet connection.">
 
-<!ENTITY torSettings.yes "Yes">
-<!ENTITY torSettings.no "No">
+<!ENTITY torSettings.yes "Да">
+<!ENTITY torSettings.no "Не">
 
 <!ENTITY torSettings.firstQuestion "Which of the following best describes your situation?">
 <!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "This computer's Internet connection is censored or proxied.">
diff --git a/src/chrome/locale/mk/torlauncher.properties b/src/chrome/locale/mk/torlauncher.properties
index 25a447d..817aa35 100644
--- a/src/chrome/locale/mk/torlauncher.properties
+++ b/src/chrome/locale/mk/torlauncher.properties
@@ -34,7 +34,7 @@ torlauncher.connect=Connect
 torlauncher.restart_tor=Restart Tor
 torlauncher.quit=Quit
 torlauncher.quit_win=Излез
-torlauncher.done=Done
+torlauncher.done=Завршено
 
 torlauncher.forAssistance=For assistance, contact %S
 torlauncher.forAssistance2=For assistance, visit %S
diff --git a/src/chrome/locale/nb/torlauncher.properties b/src/chrome/locale/nb/torlauncher.properties
index 8e7a3f4..65951d6 100644
--- a/src/chrome/locale/nb/torlauncher.properties
+++ b/src/chrome/locale/nb/torlauncher.properties
@@ -8,9 +8,9 @@ torlauncher.tor_exited=Tor avsluttet uventet. Dette kan være forårsaket av en
 torlauncher.tor_exited2=Omstart av Tor vil ikke lukke fanene dine.
 torlauncher.tor_controlconn_failed=Kunne ikke koble til Tor kontrollport.
 torlauncher.tor_failed_to_start=Tor kunne ikke starte.
-torlauncher.tor_control_failed=Feilet i ta kontroll over Tor.
+torlauncher.tor_control_failed=Klarte ikke å ta kontroll over Tor.
 torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor fikk ikke etablert en forbindelse til Tor-nettverket.
-torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S feilet (%2$S).
+torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S mislyktes (%2$S).
 
 torlauncher.unable_to_start_tor=Kunne ikke starte Tor.\n\n%S
 torlauncher.tor_missing=Den kjørbare Tor-filen finnes ikke.
@@ -39,7 +39,7 @@ torlauncher.done=Ferdig
 torlauncher.forAssistance=For hjelp, kontakt %S
 torlauncher.forAssistance2=For hjelp, besøk %S
 
-torlauncher.copiedNLogMessages=Kopiering ferdig. %S Torloggførings-meldinger er klare til å bli sent til et skriveprogram eller en e-post.
+torlauncher.copiedNLogMessages=Kopiering ferdig. %S Loggføringsmeldinger fra Tor er klare til å bli sent til et skriveprogram eller en e-post.
 
 torlauncher.bootstrapStatus.conn_dir=Kobler til en rutingsstafettoppsetts-katalog 
 torlauncher.bootstrapStatus.handshake_dir=Etablerer en kryptert katalogforbindelse
diff --git a/src/chrome/locale/sl/torlauncher.properties b/src/chrome/locale/sl/torlauncher.properties
index 1a31cab..44f6757 100644
--- a/src/chrome/locale/sl/torlauncher.properties
+++ b/src/chrome/locale/sl/torlauncher.properties
@@ -4,16 +4,16 @@
 torlauncher.error_title=Tor zaganjalnik
 
 torlauncher.tor_exited_during_startup=Tor exited during startup. This might be due to an error in your torrc file, a bug in Tor or another program on your system, or faulty hardware. Until you fix the underlying problem and restart Tor, Tor Browser will not start.
-torlauncher.tor_exited=Tor unexpectedly exited. This might be due to a bug in Tor itself, another program on your system, or faulty hardware. Until you restart Tor, the Tor Browser will not able to reach any websites. If the problem persists, please send a copy of your Tor Log to the support team.
+torlauncher.tor_exited=Tor se je nepričakovano končal. Razlog je lahko hrošč v Toru, katerikoli drug program na računalniku ali pa problem v strojni opremi. Tor brskalnik ne more doseči nobene strani, dokler ga ne zaženete ponovno. Če se težava ponavlja, prosim pošljite kopijo Tor dnevnika ekipi podpore.
 torlauncher.tor_exited2=Restarting Tor will not close your browser tabs.
 torlauncher.tor_controlconn_failed=Povezava na Tor nadzorna vrata ni uspela.
 torlauncher.tor_failed_to_start=Tor se ni zagnal.
 torlauncher.tor_control_failed=Failed to take control of Tor.
-torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor failed to establish a Tor network connection.
+torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor ni mogel vzpostaviti povezave s Tor omrežjem.
 torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S failed (%2$S).
 
-torlauncher.unable_to_start_tor=Tor se ne zažene.\n\n%S
-torlauncher.tor_missing=Manjka Torjeva izvršljiva datoteka.
+torlauncher.unable_to_start_tor=Tor se ne more zagnati.\n\n%S
+torlauncher.tor_missing=Manjka Torova izvršljiva datoteka.
 torlauncher.torrc_missing=The torrc file is missing and could not be created.
 torlauncher.datadir_missing=The Tor data directory does not exist and could not be created.
 torlauncher.password_hash_missing=Spodletelo pridobivanje zgoščene vrednosti gesla.
diff --git a/src/chrome/locale/ur-PK/torlauncher.properties b/src/chrome/locale/ur-PK/torlauncher.properties
index 0f46353..9e00075 100644
--- a/src/chrome/locale/ur-PK/torlauncher.properties
+++ b/src/chrome/locale/ur-PK/torlauncher.properties
@@ -34,7 +34,7 @@ torlauncher.connect=Connect
 torlauncher.restart_tor=Restart Tor
 torlauncher.quit=چھوڑدیجیے (Quit)
 torlauncher.quit_win=Exit
-torlauncher.done=Done
+torlauncher.done=مکمل ہوگیا
 
 torlauncher.forAssistance=For assistance, contact %S
 torlauncher.forAssistance2=For assistance, visit %S
diff --git a/src/chrome/locale/zh-TW/torlauncher.properties b/src/chrome/locale/zh-TW/torlauncher.properties
index 6d6c006..9461178 100644
--- a/src/chrome/locale/zh-TW/torlauncher.properties
+++ b/src/chrome/locale/zh-TW/torlauncher.properties
@@ -3,7 +3,7 @@
 
 torlauncher.error_title=洋蔥路由啟動工具
 
-torlauncher.tor_exited_during_startup=Tor在啟動時跳出。這可能由torcc設定檔的錯誤、Tor或其他系統程式的漏洞以及硬體缺陷造成。須先解決潛在的問題並重啟Tor,瀏覽器才能啟動。
+torlauncher.tor_exited_during_startup=洋蔥路由程式在啟動過程中意外終止。這可能是由 torcc 設定檔的錯誤、洋蔥路由程式、其他系統程式的漏洞或是硬體缺陷造成。必須先解決潛在的問題並重啟洋蔥路由程式,洋蔥路由瀏覽器才能夠啟動。
 torlauncher.tor_exited=洋蔥路由程式意外地中止了。這有可能是洋蔥路由本身的程式錯誤、您系統上的其它程式或是硬體故障。除非您重新啟動洋蔥路由,否則洋蔥路由瀏覽器將無法連接上任何網站。如果此問題持續發生,請發複製並發送您的洋蔥路由歷程紀錄到支援團隊。
 torlauncher.tor_exited2=重新啟動洋蔥路由將不會關閉您瀏覽器的分頁。
 torlauncher.tor_controlconn_failed=無法連接至洋蔥路由控制連接埠。

More information about the tor-commits mailing list