[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings_completed] Update translations for tor-launcher-network-settings_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Oct 28 11:45:50 UTC 2015


commit 38f90087db66bb255d37fc19ae354a86cf14e012
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Oct 28 11:45:49 2015 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings_completed
---
 sv/network-settings.dtd |    4 ++++
 1 file changed, 4 insertions(+)

diff --git a/sv/network-settings.dtd b/sv/network-settings.dtd
index 61617b3..c53103f 100644
--- a/sv/network-settings.dtd
+++ b/sv/network-settings.dtd
@@ -1,5 +1,9 @@
 <!ENTITY torsettings.dialog.title "Nätverksinställningar för Tor">
 
+<!-- For locale picker: -->
+<!ENTITY torlauncher.localePicker.title "Språk i Tor-webbläsare">
+<!ENTITY torlauncher.localePicker.prompt "Vänligen välj ett språk.">
+
 <!-- For "first run" wizard: -->
 
 <!ENTITY torsettings.prompt "Innan du ansluter till Tor-nätverket så behöver du lämna information om den här datorns internetanslutning.">More information about the tor-commits mailing list