[tor-commits] [translation/tails-misc] Update translations for tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Oct 26 17:15:46 UTC 2015


commit 2ecab15a108ec76e0da581df59dcfc2aad4fd044
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Oct 26 17:15:45 2015 +0000

    Update translations for tails-misc
---
 sl_SI.po |   25 +++++++++++++------------
 1 file changed, 13 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/sl_SI.po b/sl_SI.po
index 0db4489..f49a4d3 100644
--- a/sl_SI.po
+++ b/sl_SI.po
@@ -4,13 +4,14 @@
 # 
 # Translators:
 # Dušan <dusan.k at zoho.com>, 2014
+# Tomi Bizjak <bizjaktomaz72 at gmail.com>, 2015
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-09-20 19:32+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-09-21 09:20+0000\n"
-"Last-Translator: carolyn <carolyn at anhalt.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-10-26 17:13+0000\n"
+"Last-Translator: Tomi Bizjak <bizjaktomaz72 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Slovenian (Slovenia) (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/sl_SI/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -41,22 +42,22 @@ msgid ""
 "an opportunity for eavesdroppers, like your email or Internet provider, to\n"
 "confirm that you are using Tails.\n"
 "</p>\n"
-msgstr ""
+msgstr "<h1>Pomagajte nam odpraviti vaše napake!</h1>\n<p>Preberite <a href=\"%s\">navodila za prijavo napak</a>.</p>\n<p><strong>Prosimo vključite samo bistvene podatke!</strong></p>\n<h2>O dajanju naslova e-naslova</h2>\n<p>\nDajanje e-naslova nam omogoča, da vas v zvezi s problemom kontaktiramo. To je potrebno za veliko večino prijav, ki jih prejmemo. Večina prijav brez kontaktnih informacij so neuporabna. Na drugi strani to zagotavlja priložnost za prisluškovalce, naprimer vaš ponudnik e-naslova ali internetnih storitev, da potrdijo, da uporabljate Tails.\n</p>\n"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:14
 msgid "Persistence is disabled for Electrum"
-msgstr ""
+msgstr "Vztrajanje je onemogočeno za Electrum"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:16
 msgid ""
 "When you reboot Tails, all of Electrum's data will be lost, including your "
 "Bitcoin wallet. It is strongly recommended to only run Electrum when its "
 "persistence feature is activated."
-msgstr ""
+msgstr "Ko ponovno zaženete Tails, bodo vaši Electrum podatki izgubljeni, vključno z Bitcoin denarnico. Močno priporočamo, da poganjate samo Electrum, kadar je vztrajnostna funkcija aktivirana."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:18
 msgid "Do you want to start Electrum anyway?"
-msgstr ""
+msgstr "Ali bi vseeno radi zagnali Electrum?"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:20
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:36
@@ -98,7 +99,7 @@ msgstr "_Upravljanje s Ključi"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:208
 msgid "_Open Text Editor"
-msgstr ""
+msgstr "_Odpri urejevalnik besedil"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:252
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
@@ -373,7 +374,7 @@ msgid ""
 "<a "
 "href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/virtualization.en.html#security'>Learn"
 " more...</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/virtualization.en.html#security'>Naučite se več...</a>"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:29
 msgid "Tor is not ready"
@@ -453,11 +454,11 @@ msgstr "Neuspešna nastavitev chroot."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:129
 msgid "Failed to configure browser."
-msgstr ""
+msgstr "Nastavljanje brskalnika neuspešno."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:134
 msgid "Failed to run browser."
-msgstr ""
+msgstr "Zagon brskalnika neuspešen."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:31
 msgid "I2P failed to start"
@@ -475,7 +476,7 @@ msgstr "I2P konzola usmerjevalnika je pripravljena"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:44
 msgid "You can now access I2P's router console in the I2P Browser."
-msgstr ""
+msgstr "Zdaj lahko dostopate do I2P konzole usmerjevalnika v I2P brskalniku."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:49
 msgid "I2P is not ready"
@@ -486,7 +487,7 @@ msgid ""
 "Eepsite tunnel not built within six minutes. Check the router console in the"
 " I2P Browser or the logs in /var/log/i2p for more information. Reconnect to "
 "the network to try again."
-msgstr ""
+msgstr "Eepsite predor ni bil postavljen z šestimi minutami. Preverite konzolo usmerjevalnika v I2P brskalniku ali zapiske v /var/log/i2p za več informacij. Ponovno se povežite na omrežje, da poskusite znova."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:60
 msgid "I2P is ready"More information about the tor-commits mailing list