[tor-commits] [translation/liveusb-creator_completed] Update translations for liveusb-creator_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Oct 26 17:15:25 UTC 2015


commit f407896ec3a59b5529f7c645fa4a07e86ed91e69
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Oct 26 17:15:24 2015 +0000

    Update translations for liveusb-creator_completed
---
 sl_SI/sl_SI.po |  218 ++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 file changed, 118 insertions(+), 100 deletions(-)

diff --git a/sl_SI/sl_SI.po b/sl_SI/sl_SI.po
index 0344489..22baa6a 100644
--- a/sl_SI/sl_SI.po
+++ b/sl_SI/sl_SI.po
@@ -3,43 +3,53 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # 
 # Translators:
+# David <popotnikpp at gmail.com>, 2015
 # Dušan <dusan.k at zoho.com>, 2014
 # Matija <matija at srebrni-galeb.si>, 2015
+# Tomi Bizjak <bizjaktomaz72 at gmail.com>, 2015
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-11 19:14+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-14 09:01+0000\n"
-"Last-Translator: Matija <matija at srebrni-galeb.si>\n"
-"Language-Team: Slovenian (Slovenia) (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sl_SI/)\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-08-10 16:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-10-26 16:51+0000\n"
+"Last-Translator: Tomi Bizjak <bizjaktomaz72 at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Slovenian (Slovenia) (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/sl_SI/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: sl_SI\n"
 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
 
+#: ../liveusb/gui.py:451
+msgid "\"Clone & Install\""
+msgstr "\"Kloniraj & Namesti\""
+
+#: ../liveusb/gui.py:453
+msgid "\"Install from ISO\""
+msgstr "\"Namesti iz ISO\""
+
 #: ../liveusb/dialog.py:150 ../liveusb/launcher_ui.py:149
 #, python-format
 msgid "%(distribution)s Installer"
 msgstr "%(distribution)s Namestitev"
 
-#: ../liveusb/gui.py:775
+#: ../liveusb/gui.py:804
 #, python-format
 msgid "%(filename)s selected"
 msgstr "%(filename)s izbrana"
 
-#: ../liveusb/gui.py:425
+#: ../liveusb/gui.py:424
 #, python-format
 msgid "%(size)s %(label)s"
 msgstr "%(size)s %(label)s"
 
-#: ../liveusb/gui.py:431
+#: ../liveusb/gui.py:430
 #, python-format
 msgid "%(vendor)s %(model)s (%(details)s) - %(device)s"
 msgstr "%(vendor)s %(model)s (%(details)s) - %(device)s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:1063
+#: ../liveusb/creator.py:1097
 #, python-format
 msgid "%s already bootable"
 msgstr "%s že zagonska"
@@ -51,7 +61,7 @@ msgid ""
 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
 "</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:11pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
 "<p align=\"center\" style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-size:11pt;\">Need help? Read the </span><a href=\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/installation.en.html\"><span style=\" text-decoration: underline; color:#0000ff;\">documentation</span></a><span style=\" font-size:11pt;\">.</span></p></body></html>"
-msgstr "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\np, li { white-space: pre-wrap; }\n</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:11pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n<p align=\"center\" style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-size:11pt;\">Rabite pomoč? Preberite</span><a href=\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/installation.en.html\"><span style=\" text-decoration: underline; color:#0000ff;\">dokumentacijo</span></a><span style=\" font-size:11pt;\">.</span></p></body></html>"
+msgstr "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\np, li { white-space: pre-wrap; }\n</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:11pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n<p align=\"center\" style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-size:11pt;\">Rabite pomoč? Preberite</span><a href=\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/installation.en.html\"><span style=\" text-decoration: underline; color:#0000ff;\">dokumentacija</span></a><span style=\" font-size:11pt;\">.</span></p></body></html>"
 
 #: ../liveusb/launcher_ui.py:151
 msgid ""
@@ -96,16 +106,16 @@ msgid ""
 "persist after a reboot."
 msgstr "Z dodelitvijo dodatnega prostora na vašem USB ključu za nenehno prikrivanje, boste lahko shranjevali podatke in trajne spremembe vašega OS. Brez njega ne boste mogli shraniti podatkov za nadaljevanje  pri ponovnem zagonu računalnika."
 
-#: ../liveusb/creator.py:1162 ../liveusb/creator.py:1425
+#: ../liveusb/creator.py:1196 ../liveusb/creator.py:1459
 #, python-format
 msgid "Calculating the SHA1 of %s"
 msgstr "Preračunavanje SHA1 od %s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:1373
+#: ../liveusb/creator.py:1407
 msgid "Cannot find"
 msgstr "Ne najdem"
 
-#: ../liveusb/creator.py:556
+#: ../liveusb/creator.py:560
 #, python-format
 msgid "Cannot find device %s"
 msgstr "Ne najdem naprave %s"
@@ -124,12 +134,12 @@ msgid ""
 "Upgrade"
 msgstr "Kloniraj\n&&\nNadgradi"
 
-#: ../liveusb/creator.py:408
+#: ../liveusb/creator.py:417
 #, python-format
 msgid "Creating %sMB persistent overlay"
 msgstr "Ustvarjanje %s nenehnega prikrivanja"
 
-#: ../liveusb/gui.py:553
+#: ../liveusb/gui.py:582
 msgid ""
 "Device is not yet mounted, so we cannot determine the amount of free space."
 msgstr "Naprava še ni priklopljena zato ne moremo določiti količino prostega."
@@ -137,60 +147,60 @@ msgstr "Naprava še ni priklopljena zato ne moremo določiti količino prostega.
 #: ../liveusb/dialog.py:157
 #, python-format
 msgid "Download %(distribution)s"
-msgstr "Prenos %(distribution)s"
+msgstr "Prenesi %(distribution)s"
 
-#: ../liveusb/gui.py:749
+#: ../liveusb/gui.py:778
 msgid "Download complete!"
 msgstr "Prenos končan!"
 
-#: ../liveusb/gui.py:753
+#: ../liveusb/gui.py:782
 msgid "Download failed: "
 msgstr "Neuspel prenos:"
 
-#: ../liveusb/gui.py:88
+#: ../liveusb/gui.py:89
 #, python-format
 msgid "Downloading %s..."
 msgstr "Prenašanje %s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:1158
+#: ../liveusb/creator.py:1192
 msgid "Drive is a loopback, skipping MBR reset"
 msgstr "Pogon je v povratni zanki, preskoči reset MBR"
 
-#: ../liveusb/creator.py:827
+#: ../liveusb/creator.py:837
 #, python-format
 msgid "Entering unmount_device for '%(device)s'"
 msgstr "Vnašanje odklopljene_naprave za '%(device)s'"
 
-#: ../liveusb/creator.py:1238
+#: ../liveusb/creator.py:1272
 msgid "Error probing device"
 msgstr "Napaka sondirane naprave"
 
-#: ../liveusb/gui.py:212
+#: ../liveusb/gui.py:213
 msgid ""
 "Error: Cannot set the label or obtain the UUID of your device.  Unable to "
 "continue."
 msgstr "Napaka: Ne morem nastaviti etiketo ali pridobiti UUID naprave. Nemogoče nadaljevanje."
 
-#: ../liveusb/creator.py:384
+#: ../liveusb/creator.py:393
 msgid ""
 "Error: The SHA1 of your Live CD is invalid.  You can run this program with "
 "the --noverify argument to bypass this verification check."
 msgstr "Napaka: SHA1 vašega CD-ja je neveljavna. Lahko zaženete ta program z --noverify argumentom,ki zaobide preverjanje verifikacije."
 
-#: ../liveusb/creator.py:147
+#: ../liveusb/creator.py:155
 msgid "Extracting live image to the target device..."
 msgstr "Izpisovanje tekoče slike na ciljno napravo..."
 
-#: ../liveusb/creator.py:1106
+#: ../liveusb/creator.py:1140
 #, python-format
 msgid "Formatting %(device)s as FAT32"
 msgstr "Formatiranje %(device)s kot FAT32"
 
-#: ../liveusb/creator.py:142
+#: ../liveusb/creator.py:150
 msgid "ISO MD5 checksum passed"
 msgstr "ISO MD5 preverjanje opravljeno"
 
-#: ../liveusb/creator.py:140
+#: ../liveusb/creator.py:148
 msgid "ISO MD5 checksum verification failed"
 msgstr "ISO MD5 preverjanje neuspešno "
 
@@ -204,73 +214,81 @@ msgstr "Če ne boste izbrali obstoječe Live ISO, bo za vas sneta izbrana izdaja
 msgid "Install Tails"
 msgstr "Namesti Sledi"
 
-#: ../liveusb/gui.py:616
+#: ../liveusb/gui.py:645
 msgid "Installation complete!"
 msgstr "Namestitev končana!"
 
-#: ../liveusb/gui.py:264
+#: ../liveusb/gui.py:265
 #, python-format
 msgid "Installation complete! (%s)"
 msgstr "Namestitev končana! (%s)"
 
-#: ../liveusb/gui.py:617
+#: ../liveusb/gui.py:646
 msgid "Installation was completed. Press OK to close this program."
 msgstr "Namestitev končana. Pritisnite VREDU za zapiranje programa"
 
-#: ../liveusb/creator.py:963 ../liveusb/creator.py:1279
+#: ../liveusb/creator.py:990 ../liveusb/creator.py:1313
 msgid "Installing bootloader..."
 msgstr "Namestitev zaganjalnika ..."
 
-#: ../liveusb/gui.py:269
+#: ../liveusb/gui.py:454
+#, python-format
+msgid ""
+"It is impossible to upgrade the device %(pretty_name)s because it was not "
+"created using Tails Installer. You should instead use %(action)s to upgrade "
+"Tails on this device."
+msgstr "Ni možno nadgraditi naprave %(pretty_name)s ker ni bila ustvarjena z uporabo Tails Installer. Namesto tega poskusite uporabiti %(action)s da nadgradite Tails na tej napravi."
+
+#: ../liveusb/gui.py:270
 msgid "LiveUSB creation failed!"
 msgstr "Kreiranje LiveUSB ni uspelo!"
 
-#: ../liveusb/creator.py:1374
+#: ../liveusb/creator.py:1408
 msgid ""
 "Make sure to extract the entire liveusb-creator zip file before running this"
 " program."
 msgstr "Prepričajte se, da je izluščena celotna liveusb-creator zip datoteko, preden poženete ta program."
 
-#: ../liveusb/creator.py:1250
+#: ../liveusb/creator.py:1284
 msgid ""
 "Make sure your USB key is plugged in and formatted with the FAT filesystem"
 msgstr "Prepričajte se, da je USB vtaknjen in formatiran z FAT sistemsko datoteko"
 
-#: ../liveusb/creator.py:849
+#: ../liveusb/creator.py:859
 #, python-format
 msgid "Mount %s exists after unmounting"
 msgstr "Priklop %s obstaja po odklopu"
 
-#: ../liveusb/gui.py:559
+#: ../liveusb/gui.py:588
 #, python-format
 msgid "No free space on device %(device)s"
 msgstr "Na napravi ni prostora %(device)s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:816
+#: ../liveusb/creator.py:826
 msgid "No mount points found"
 msgstr "Ne najdem priklopne točke"
 
-#: ../liveusb/creator.py:401
+#: ../liveusb/creator.py:410
 #, python-format
 msgid ""
 "Not enough free space on device.\n"
 "%dMB ISO + %dMB overlay > %dMB free space"
 msgstr "Ni dovolj prostora na napravi.\n%dMB ISO + %dMB drugega > %dMB prostega"
 
-#: ../liveusb/gui.py:540
+#: ../liveusb/gui.py:569
 msgid "Partition is FAT16; Restricting overlay size to 2G"
 msgstr "Particija je FAT 16; Omejevanje na velikodt 2G"
 
-#: ../liveusb/gui.py:536
+#: ../liveusb/gui.py:565
 msgid "Partition is FAT32; Restricting overlay size to 4G"
 msgstr "Particija je FAT 32; Omejevanje na velikost 4G"
 
-#: ../liveusb/creator.py:228 ../liveusb/creator.py:856
+#: ../liveusb/creator.py:236 ../liveusb/creator.py:866
 #, python-format
 msgid "Partitioning device %(device)s"
 msgstr "Delitev naprave %(device)s"
 
-#: ../liveusb/gui.py:607
+#: ../liveusb/gui.py:636
 msgid "Persistent Storage"
 msgstr "Trajno shranjevanje"
 
@@ -278,53 +296,53 @@ msgstr "Trajno shranjevanje"
 msgid "Persistent Storage (0 MB)"
 msgstr "Trajno shranjevanje (0 MB)"
 
-#: ../liveusb/gui.py:669 ../liveusb/gui.py:698
+#: ../liveusb/gui.py:698 ../liveusb/gui.py:727
 msgid "Please confirm your device selection"
 msgstr "Prosim, potrdite izbiro naprave"
 
-#: ../liveusb/gui.py:453
+#: ../liveusb/gui.py:481
 msgid "Refreshing releases..."
 msgstr "Osveževanje izdaje..."
 
-#: ../liveusb/gui.py:458
+#: ../liveusb/gui.py:486
 msgid "Releases updated!"
 msgstr "Izdaje posodobljene!"
 
-#: ../liveusb/creator.py:970 ../liveusb/creator.py:1297
+#: ../liveusb/creator.py:997 ../liveusb/creator.py:1331
 #, python-format
 msgid "Removing %(file)s"
 msgstr "Odstranjevanje %(file)s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:483
+#: ../liveusb/creator.py:492
 msgid "Removing existing Live OS"
 msgstr "Odstranitev obstoječe žive distribucije OS"
 
-#: ../liveusb/creator.py:1152
+#: ../liveusb/creator.py:1186
 #, python-format
 msgid "Resetting Master Boot Record of %s"
 msgstr "Ponastavitev MBR %s"
 
-#: ../liveusb/gui.py:760
+#: ../liveusb/gui.py:789
 msgid "Select Live ISO"
 msgstr "Izberite živo distribucijo ISO"
 
-#: ../liveusb/creator.py:184
+#: ../liveusb/creator.py:192
 msgid "Setting up OLPC boot file..."
 msgstr "Nastavitev OLPC zagonske datoteke..."
 
-#: ../liveusb/creator.py:730
+#: ../liveusb/creator.py:742
 #, python-format
 msgid ""
 "Some partitions of the target device %(device)s are mounted. They will be "
 "unmounted before starting the installation process."
 msgstr "Nekatere particije na ciljni napravi %(device)s so vpete. Potrebno jih je odpeti pred začetkom namestitve. "
 
-#: ../liveusb/creator.py:133
+#: ../liveusb/creator.py:141
 msgid ""
 "Source type does not support verification of ISO MD5 checksum, skipping"
 msgstr "Tip izvora ne podpira kontrole ISO MD5, preskoči"
 
-#: ../liveusb/creator.py:1186
+#: ../liveusb/creator.py:1220
 msgid "Synchronizing data on disk..."
 msgstr "Sinhronizacija podatkov na disk"
 
@@ -332,13 +350,20 @@ msgstr "Sinhronizacija podatkov na disk"
 msgid "Target Device"
 msgstr "Ciljna naprava"
 
-#: ../liveusb/gui.py:763
+#: ../liveusb/gui.py:438
+#, python-format
+msgid ""
+"The device \"%(pretty_name)s\" is too small to install Tails (at least "
+"%(size)s GB is required)."
+msgstr "Naprava \"%(pretty_name)s\" vsebuje premalo prostora za namestitev Tails (najmanj %(size)s GB je priporočeno)."
+
+#: ../liveusb/gui.py:792
 msgid ""
 "The selected file is unreadable. Please fix its permissions or select "
 "another file."
 msgstr "Izbrana datoteka je nečitljiva. Popravite dovoljenje ali izberite drugo datoteko."
 
-#: ../liveusb/creator.py:345
+#: ../liveusb/creator.py:354
 #, python-format
 msgid ""
 "There was a problem executing the following command: `%(command)s`.\n"
@@ -376,134 +401,127 @@ msgstr "To je vrstica napredka, ki kaže kako daleč ste v procesu ustvarjanja L
 msgid "This is the status console, where all messages get written to."
 msgstr "To je konzola stanja, kjer se zapisujejo vsa sporočila."
 
-#: ../liveusb/creator.py:925
+#: ../liveusb/creator.py:952
 msgid "Trying to continue anyway."
 msgstr "Poskušam vseeno nadaljevati."
 
-#: ../liveusb/gui.py:407
+#: ../liveusb/gui.py:464
 msgid "USB drive found"
 msgstr "USB naprava ni bila najdena"
 
-#: ../liveusb/creator.py:958
+#: ../liveusb/creator.py:985
 #, python-format
 msgid "Unable to change volume label: %(message)s"
 msgstr "Nemogoče spremeniti nalepko nosilca: %(message)s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:492 ../liveusb/creator.py:503
+#: ../liveusb/creator.py:501 ../liveusb/creator.py:512
 #, python-format
 msgid "Unable to chmod %(file)s: %(message)s"
 msgstr "Nemogoče v chmod %(file)s: %(message)s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:469
+#: ../liveusb/creator.py:478
 #, python-format
 msgid "Unable to copy %(infile)s to %(outfile)s: %(message)s"
 msgstr "Nemogoče kopirati %(infile)s v %(outfile)s: %(message)s"
 
-#: ../liveusb/gui.py:402
+#: ../liveusb/gui.py:403
 msgid "Unable to find any USB drive"
 msgstr "Ne najde nobenega USB pogona"
 
-#: ../liveusb/creator.py:1240
+#: ../liveusb/creator.py:1274
 msgid "Unable to find any supported device"
 msgstr "Ne najde nobene podprte naprave"
 
-#: ../liveusb/creator.py:1083
+#: ../liveusb/creator.py:1117
 msgid "Unable to find partition"
 msgstr "Ne najde particije"
 
-#: ../liveusb/creator.py:1320
+#: ../liveusb/creator.py:1354
 msgid ""
 "Unable to get Win32_LogicalDisk; win32com query did not return any results"
 msgstr "Nemogoče dobiti Win32_LogicalDisk; win32com poizvedba ni vrnila nobenih rezultatov"
 
-#: ../liveusb/gui.py:662
+#: ../liveusb/gui.py:691
 msgid "Unable to mount device"
 msgstr "Nemogoče priklopiti napravo"
 
-#: ../liveusb/creator.py:804
+#: ../liveusb/creator.py:814
 #, python-format
 msgid "Unable to mount device: %(message)s"
 msgstr "Nemogoče priklopiti napravo: %(message)s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:508
+#: ../liveusb/creator.py:517
 #, python-format
 msgid "Unable to remove directory from previous LiveOS: %(message)s"
 msgstr "Nemogoče odstraniti imenik predhodne LiveOS: %(message)s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:496
+#: ../liveusb/creator.py:505
 #, python-format
 msgid "Unable to remove file from previous LiveOS: %(message)s"
 msgstr "Nemogoče odstraniti datoteke predhodnje LiveOS: %(message)s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:1155
+#: ../liveusb/creator.py:1189
 msgid ""
 "Unable to reset MBR.  You may not have the `syslinux` package installed."
 msgstr "Nemogoče ponastaviti MBR. Nimate nameščenega paketa `syslinux`"
 
-#: ../liveusb/gui.py:769
+#: ../liveusb/gui.py:798
 msgid ""
 "Unable to use the selected file.  You may have better luck if you move your "
 "ISO to the root of your drive (ie: C:\\)"
 msgstr "Nemogoče uporabiti izbrano datoteko. Več sreče boste imeli s premikom vaše ISO v koren pogona (npr.: C:\\ )"
 
-#: ../liveusb/creator.py:711
+#: ../liveusb/creator.py:723
 #, python-format
 msgid "Unable to write on %(device)s, skipping."
 msgstr "Nemogoče zapisovanje na %(device)s, preskočim."
 
-#: ../liveusb/creator.py:390
+#: ../liveusb/creator.py:399
 msgid "Unknown ISO, skipping checksum verification"
 msgstr "Nepoznan ISO, preskočim preverjanje"
 
-#: ../liveusb/creator.py:800
+#: ../liveusb/creator.py:810
 #, python-format
 msgid "Unknown dbus exception while trying to mount device: %(message)s"
 msgstr "Nepoznana dbus izjema pri priklapljanju naprave: %(message)s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:779 ../liveusb/creator.py:937
+#: ../liveusb/creator.py:791 ../liveusb/creator.py:964
 msgid "Unknown filesystem.  Your device may need to be reformatted."
 msgstr "Nepoznan datotečni sistem. Naprava mora biti formatirana."
 
-#: ../liveusb/gui.py:84
+#: ../liveusb/gui.py:85
 #, python-format
 msgid "Unknown release: %s"
 msgstr "Nepoznana izdaja: %s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:841
+#: ../liveusb/creator.py:851
 #, python-format
 msgid "Unmounting '%(udi)s' on '%(device)s'"
 msgstr "Odklapljanje '%(udi)s' na '%(device)s'"
 
-#: ../liveusb/creator.py:837
+#: ../liveusb/creator.py:847
 #, python-format
 msgid "Unmounting mounted filesystems on '%(device)s'"
 msgstr "Odklapljanje priklopljenega datotečnega sistema na '%(device)s'"
 
-#: ../liveusb/creator.py:922
+#: ../liveusb/creator.py:949
 #, python-format
 msgid "Unsupported device '%(device)s', please report a bug."
 msgstr "Nepodprta naprava '%(device)s', prosim javite hrošča."
 
-#: ../liveusb/creator.py:784 ../liveusb/creator.py:940
+#: ../liveusb/creator.py:794 ../liveusb/creator.py:967
 #, python-format
 msgid "Unsupported filesystem: %s"
 msgstr "Nepodprt datotečni sistem: %s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:782
-#, python-format
-msgid ""
-"Unsupported filesystem: %s\n"
-"In case you are trying to upgrade a manually installed Tails system (that is, if it was installed without this installer), this option is not supported: you need to install it anew to start with, e.g. by choosing the \"Clone & Install\" action instead."
-msgstr "Nepodprt datotečni sistem: %s\nV slučaju, da poskušate ročno namestiti sledilni sistem ( to je, če ni bil nameščen s tem zaganjalnikom ), ta opcija ni podprta: namestiti ga morate ponovno z npr.: izbiro \"Clone & Install\" dejanjem."
-
-#: ../liveusb/creator.py:1253
+#: ../liveusb/creator.py:1287
 #, python-format
 msgid ""
 "Unsupported filesystem: %s\n"
 "Please backup and format your USB key with the FAT filesystem."
 msgstr "Nepodprt datotečni sistem: %s\nProsim formatirajte USB z FAT datotečnim sistemom."
 
-#: ../liveusb/creator.py:882
+#: ../liveusb/creator.py:892
 #, python-format
 msgid "Updating properties of system partition %(system_partition)s"
 msgstr "Posodabljanje lastnosti sistemske particije %(system_partition)s"
@@ -516,47 +534,47 @@ msgstr "Posodabljanje iz ISO"
 msgid "Use existing Live system ISO"
 msgstr "Uporabite obstoječ živ sistem ISO"
 
-#: ../liveusb/creator.py:135
+#: ../liveusb/creator.py:143
 msgid "Verifying ISO MD5 checksum"
 msgstr "Preverjanje ISO MD5 "
 
-#: ../liveusb/creator.py:364
+#: ../liveusb/creator.py:373
 msgid "Verifying SHA1 checksum of LiveCD image..."
 msgstr "Preverjanje SHA1 kontrolne vsote na LiveCD sliki..."
 
-#: ../liveusb/creator.py:368
+#: ../liveusb/creator.py:377
 msgid "Verifying SHA256 checksum of LiveCD image..."
 msgstr "Preverjanje SHA256 kontrolne vsote na LiveCD sliki..."
 
-#: ../liveusb/creator.py:934 ../liveusb/creator.py:1246
+#: ../liveusb/creator.py:961 ../liveusb/creator.py:1280
 msgid "Verifying filesystem..."
 msgstr "Preverjanje datotečnega sistema"
 
-#: ../liveusb/gui.py:696
+#: ../liveusb/gui.py:725
 msgid ""
 "Warning: Creating a new persistent overlay will delete your existing one."
 msgstr "Opozorilo: Ustvarjanje novega prikrivanja bo izbrisalo obstoječega."
 
-#: ../liveusb/gui.py:376
+#: ../liveusb/gui.py:377
 msgid ""
 "Warning: This tool needs to be run as an Administrator. To do this, right "
 "click on the icon and open the Properties. Under the Compatibility tab, "
 "check the \"Run this program as an administrator\" box."
 msgstr "Opozorilo: To orodje mora biti zagnano kot Administrator. Da to naredite, kliknite desno na ikono in odprite lastnosti. V tab-u združljivost označite \" Zaženi kot Administrator\"."
 
-#: ../liveusb/creator.py:154
+#: ../liveusb/creator.py:162
 #, python-format
 msgid "Wrote to device at %(speed)d MB/sec"
 msgstr "Zapisano na napravo s %(speed)d MB/sec"
 
-#: ../liveusb/gui.py:670
+#: ../liveusb/gui.py:699
 #, python-format
 msgid ""
 "You are going to install Tails on the %(size)s %(vendor)s %(model)s device "
 "(%(device)s). All data on the selected device will be lost. Continue?"
 msgstr "Namestili boste Sledi na %(size)s %(vendor)s %(model)s napravo (%(device)s). Vsi podatki na izbrani napravi bodo izgubljeni. Nadaljujem?"
 
-#: ../liveusb/gui.py:686
+#: ../liveusb/gui.py:715
 #, python-format
 msgid ""
 "You are going to upgrade Tails on the %(parent_size)s %(vendor)s %(model)s "
@@ -564,17 +582,17 @@ msgid ""
 "unchanged. Continue?"
 msgstr "Nadgradili boste Sledi na %(parent_size)s %(vendor)s %(model)s napravi (%(device)s). Noben trajni nosilec na tej napravi ne bo spremenjen. Nadaljujem?"
 
-#: ../liveusb/creator.py:618
+#: ../liveusb/creator.py:622
 msgid ""
 "You are using an old version of syslinux-extlinux that does not support the "
 "ext4 filesystem"
 msgstr "Uporabljate staro verzijo syslinux-extlinux, ki ne podpira ext4 datotečnega sistema"
 
-#: ../liveusb/gui.py:754
+#: ../liveusb/gui.py:783
 msgid "You can try again to resume your download"
 msgstr "Ponovno poskusite nadaljevati vaš prenos"
 
-#: ../liveusb/creator.py:94
+#: ../liveusb/creator.py:95
 msgid "You must run this application as root"
 msgstr "To aplikacijo morate zagnati kot root"
 More information about the tor-commits mailing list