[tor-commits] [translation/tor-messenger-otrproperties_completed] Update translations for tor-messenger-otrproperties_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Oct 23 10:46:35 UTC 2015


commit 8b658185a8b82d628aafa2323101f99981ac3a3d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Oct 23 10:46:34 2015 +0000

    Update translations for tor-messenger-otrproperties_completed
---
 bg/otr.properties |    4 ++--
 nb/otr.properties |    2 +-
 2 files changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/bg/otr.properties b/bg/otr.properties
index 7e642dd..082de37 100644
--- a/bg/otr.properties
+++ b/bg/otr.properties
@@ -1,4 +1,4 @@
-msgevent.encryption_required_part1=Вие се опитахте да изпратите шифроване съобщение на %S. Политиката е нешифрованите съобщенията да бъдат забранени.
+msgevent.encryption_required_part1=Вие се опитахте да изпратите нешифровано съобщение на %S. По регламент, нешифрованите съобщенията са забранени.
 msgevent.encryption_required_part2=Опит да се установи поверителен разговор. Вашето съобщение ще бъде изпратено отново, когато поверителният разговор започне.
 msgevent.encryption_error=Възниква грешка по време на шифроването на Вашето съобщение. То не бе изпратено.
 msgevent.connection_ended=%S вече е приключил поверителната връзка с Вас . Съобщението ви не бе изпратено. Приключете поверителния разговор или го рестартирайте.
@@ -11,7 +11,7 @@ msgevent.rcvdmsg_malformed=We received a malformed data message from %S.
 msgevent.log_heartbeat_rcvd=Получен пулс от %S.
 msgevent.log_heartbeat_sent=Пулс изпратен на %S.
 msgevent.rcvdmsg_general_err=Възникна OTR грешка. 
-msgevent.rcvdmsg_unecrypted=Получихме некриптирано съобщение от %S.
+msgevent.rcvdmsg_unecrypted=Съобщението получено от %S е нешифровано : %S
 msgevent.rcvdmsg_unrecognized=Получихме неразпознато OTR съобщение от %S.
 msgevent.rcvdmsg_for_other_instance=%S е изпратил съобщение, предназначено за друга сесия. Ако сте логнати много пъти е възможно друга сесия да го е получила.
 context.gone_secure_private=Започнат е поверителен разговор с %S.
diff --git a/nb/otr.properties b/nb/otr.properties
index fe72ca5..b68c133 100644
--- a/nb/otr.properties
+++ b/nb/otr.properties
@@ -11,7 +11,7 @@ msgevent.rcvdmsg_malformed=Vi mottok en feilformatert datamelding fra %S.
 msgevent.log_heartbeat_rcvd=Hjerterytme mottatt fra %S.
 msgevent.log_heartbeat_sent=Hjerterytme sendt til %S.
 msgevent.rcvdmsg_general_err=En OTR-feil inntraff.
-msgevent.rcvdmsg_unecrypted=Mottar en ukryptert medling fra %S.
+msgevent.rcvdmsg_unecrypted=Følgende melding mottatt fra %S ble ikke kryptert: %S
 msgevent.rcvdmsg_unrecognized=Mottar en ikke gjenkjennbar OTR-melding fra %S.
 msgevent.rcvdmsg_for_other_instance=%S har sent en melding ment for en annen økt. Du er logget inn flere ganger, en annen økt kan ha mottatt meldingen.
 context.gone_secure_private=Privat samtale med %S startet.More information about the tor-commits mailing list