[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings_completed] Update translations for tor-launcher-network-settings_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Oct 20 14:45:43 UTC 2015


commit 621060dc2a1aa3da55da6eb5f3322ac6240c9a98
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Oct 20 14:45:41 2015 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings_completed
---
 tr/network-settings.dtd |    2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/tr/network-settings.dtd b/tr/network-settings.dtd
index 213532f..c37d65d 100644
--- a/tr/network-settings.dtd
+++ b/tr/network-settings.dtd
@@ -25,7 +25,7 @@
 <!ENTITY torSettings.proxyHelp "Bu soruyu nasıl yanıtlayacağınızı bilmiyorsanız, başka bir tarayıcıda Internet ayarlarına bakarak bir yerel vekil sunucu kullanılıp kullanılmadığını görün.">
 <!ENTITY torSettings.enterProxy "Vekil sunucu ayarlarını girin.">
 <!ENTITY torSettings.bridgePageTitle "Tor Köprüleri Ayarları">
-<!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "Internet Servis Sağlayıcınız (ISS) Tor Ağına bağlantıları engelliyor ya da sansürlüyor mu?">
+<!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "Internet Servis Sağlayıcınız (ISS) Tor Ağına olan bağlantıları engelliyor ya da sansürlüyor mu?">
 <!ENTITY torSettings.bridgeHelp "Bu soruyu nasıl yanıtlayacağınızı bilmiyorsanız, Hayır 'ı seçin. Evet'i seçerseniz, Tor Ağı baÄŸlantılarının engellenmesini daha zor hale getiren, listelenmeyen aktarıcılar olan Tor Köprülerini ayarlamanız istenir.">
 <!ENTITY torSettings.bridgeSettingsPrompt "Sağlanan köprüleri kullanabilir ya da özel köprüler edinip yazabilirsiniz.">
 More information about the tor-commits mailing list