[tor-commits] [translation/torbirdy] Update translations for torbirdy

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Oct 19 21:15:30 UTC 2015


commit 812c1ced590506f6ec161c4aafe52a300b02c4e6
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Oct 19 21:15:29 2015 +0000

    Update translations for torbirdy
---
 tr/torbirdy.dtd |   16 ++++++++--------
 1 file changed, 8 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/tr/torbirdy.dtd b/tr/torbirdy.dtd
index 0afd3d6..0c4edbb 100644
--- a/tr/torbirdy.dtd
+++ b/tr/torbirdy.dtd
@@ -11,7 +11,7 @@
 <!ENTITY torbirdy.prefs.title "TorBirdy Ayarları">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.save.button "Kaydet">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.save.key "s">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.cancel.button "Ä°ptal">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.cancel.button "Vazgeç">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.extra2.button "Varsayılanları Yükle">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.extra2.key "d">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.testproxy.button "Vekil Sunucu Ayarlarını Sına">
@@ -26,9 +26,9 @@
 <!ENTITY torbirdy.prefs.anonservice.key "a">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.customsettings.text "Özel vekil sunucu ayarları kullan">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.customsettings.key "c">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_host.label "SOCKS Sunucusu:">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_host.label "SOCKS Sunucusu: ">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.socks_host.key "h">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_port.label "Kapı:">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_port.label "Bağlantı noktası: ">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.socks_port.key "p">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.torification.label "Şeffaf Tor Bildirimleri (uyarı: özel olarak ayarlanmış Transproxy ya da Tor yönlendirici gerekir)">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.torification.key "t">
@@ -43,19 +43,19 @@
 <!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.key "r">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.label "Enigmail kullanılıyorsa, e-posta gönderilmeden önce onaylansın [varsayılan: devre dışı]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.key "c">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.emailwizard.label "Thunderbird otomatik e-posta ayarı yardımcısı kullanılsın [varsayılan: devre dışı]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.emailwizard.label "Thunderbird otomatik e-posta ayarlama yardımcısı kullanılsın [varsayılan: devre dışı]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.emailwizard.key "w">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.automatic.label "Tüm hesaplar için iletiler otomatik olarak denetlensin [varsayılan: devre dışı]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.automatic.key "f">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.renegotiation.label "Güvenli yeniden iletişim ile SSL/TLS desteklemeyen sunuculara erişlebilsin [varsayılan: devre dışı]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.renegotiation.label "Güvenli yeniden iletişim ile SSL/TLS desteklemeyen sunuculara erişilebilsin [varsayılan: devre dışı]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.renegotiation.key "r">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.account_specific "Hesaba Özgü">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.select_account.key "C">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.select_account.label "Hesap Seçin:">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail.keyserver.label "Kullanılacak anahtar sunucu(lar):">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.select_account.label "Hesap seçin: ">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail.keyserver.label "Kullanılacak anahtar sunucu(lar)ı: ">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail.keyserver.key "k">
 
-<!ENTITY torbirdy.panel.usetor.label "Tor Onion Yöneltici Kullanılsın">
+<!ENTITY torbirdy.panel.usetor.label "Tor Onion Yönlendiricisi Kullanılsın">
 <!ENTITY torbirdy.panel.usejondo.label "JonDo (Premium) Kullanılsın">
 <!ENTITY torbirdy.panel.usewhonix.label "Whonix Kullanılsın">
 <!ENTITY torbirdy.panel.preferences.label "TorBirdy Ayarlarını Aç">More information about the tor-commits mailing list