[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings_completed] Update translations for tor-launcher-network-settings_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Oct 19 04:45:42 UTC 2015


commit e0955fbecaa4b7878ed0c871919c8503882c8bcb
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Oct 19 04:45:41 2015 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings_completed
---
 da/network-settings.dtd |    4 ++++
 1 file changed, 4 insertions(+)

diff --git a/da/network-settings.dtd b/da/network-settings.dtd
index f9baa01..a59c8d6 100644
--- a/da/network-settings.dtd
+++ b/da/network-settings.dtd
@@ -1,5 +1,9 @@
 <!ENTITY torsettings.dialog.title "Tor netværksindstillinger">
 
+<!-- For locale picker: -->
+<!ENTITY torlauncher.localePicker.title "Tor Browser Sprog">
+<!ENTITY torlauncher.localePicker.prompt "Vælg venligst et sprog.">
+
 <!-- For "first run" wizard: -->
 
 <!ENTITY torsettings.prompt "Før du forbinder til Tor netværket, skal du indtaste information om denne computers Internetforbindelse.">More information about the tor-commits mailing list