[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings_completed] Update translations for tor-launcher-network-settings_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Oct 18 13:45:42 UTC 2015


commit 2b7e4a0bdb6592b82e2dab27991dc50716f538fb
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Oct 18 13:45:41 2015 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings_completed
---
 nl/network-settings.dtd |    4 ++++
 1 file changed, 4 insertions(+)

diff --git a/nl/network-settings.dtd b/nl/network-settings.dtd
index 8bb2a1e..5415366 100644
--- a/nl/network-settings.dtd
+++ b/nl/network-settings.dtd
@@ -1,5 +1,9 @@
 <!ENTITY torsettings.dialog.title "Tor netwerkinstellingen">
 
+<!-- For locale picker: -->
+<!ENTITY torlauncher.localePicker.title "Tor Browser Taal">
+<!ENTITY torlauncher.localePicker.prompt "Selecteer een taal.">
+
 <!-- For "first run" wizard: -->
 
 <!ENTITY torsettings.prompt "Voordat je verbindt met het Tor-netwerk moet je eerst wat meer informatie geven over de internetverbinding van deze computer.">More information about the tor-commits mailing list