[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings_completed] Update translations for tor-launcher-network-settings_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Oct 17 10:45:42 UTC 2015


commit ea3e88af7c13d71cc7ba45b898beb82e22ea5d2e
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Oct 17 10:45:41 2015 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings_completed
---
 nb/network-settings.dtd |    4 ++++
 1 file changed, 4 insertions(+)

diff --git a/nb/network-settings.dtd b/nb/network-settings.dtd
index ad43941..1bc8963 100644
--- a/nb/network-settings.dtd
+++ b/nb/network-settings.dtd
@@ -1,5 +1,9 @@
 <!ENTITY torsettings.dialog.title "Tor Nettverksinnstillinger">
 
+<!-- For locale picker: -->
+<!ENTITY torlauncher.localePicker.title "Språk i Tor-nettleser">
+<!ENTITY torlauncher.localePicker.prompt "Velg språk">
+
 <!-- For "first run" wizard: -->
 
 <!ENTITY torsettings.prompt "Før du kan koble til Tor-nettverket, må du gi informasjon om denne datamaskinens internett-tilkobling.">More information about the tor-commits mailing list