[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd] Update translations for torbutton-torbuttondtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Oct 14 16:45:58 UTC 2015


commit 38904e51a63c941108c2dea12fbd8813137ae394
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Oct 14 16:45:57 2015 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd
---
 da/torbutton.dtd |    4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/da/torbutton.dtd b/da/torbutton.dtd
index ea8399f..a1ff7b6 100644
--- a/da/torbutton.dtd
+++ b/da/torbutton.dtd
@@ -170,8 +170,8 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc_tooltip "MathML er koblet fra.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_high "Mellemhøj">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_jit_desc "Alle ydelsesoptimeringer for Javascript er koblet fra.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_desc "Some font rendering features are disabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_graphite_tooltip "The Graphite font rendering mechanism is disabled.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_desc "Nogle skrifttype udglatnings funktioner er deaktiverede.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_graphite_tooltip "Graphite skrifttypens udglatnings funktion er deaktiveret.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc "Visning af nogle typer af billeder er deaktiveret.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc_tooltip "Visning af SVG billeder er deaktiveret.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_https_desc "JavaScript er som standard deaktiveret på alle ikke-HTTPS sider.">More information about the tor-commits mailing list