[tor-commits] [translation/bridgedb_completed] Update translations for bridgedb_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Oct 13 15:45:09 UTC 2015


commit 20c612e746fe0c873fd69d83d16bfd4b490c36af
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Oct 13 15:45:08 2015 +0000

    Update translations for bridgedb_completed
---
 nb/LC_MESSAGES/bridgedb.po |  344 ++++++++++++++++++++++----------------------
 sr/LC_MESSAGES/bridgedb.po |  338 +++++++++++++++++++++----------------------
 2 files changed, 343 insertions(+), 339 deletions(-)

diff --git a/nb/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/nb/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index 0e00bac..2e61082 100644
--- a/nb/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/nb/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -4,23 +4,25 @@
 # 
 # Translators:
 # Allan Nordhøy <epost at anotheragency.no>, 2014
-# Erik Matson <erik at norwenglish.net>, 2015
+# Erik Matson, 2015
 # Harald <haarektrans at gmail.com>, 2014
 # Kristian Andre Henriksen <kris.andre.h at gmail.com>, 2015
 # lateralus, 2013
+# PÃ¥l Fiksdal <plf715 at gmail.com>, 2015
 # Per Thorsheim <transifex at thorsheim.net>, 2015
 # thor574 <thor.hovden at gmail.com>, 2014
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'POT-Creation-Date: 2015-03-19 22:13+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-06-23 12:17+0000\n"
-"Last-Translator: Erik Matson <erik at norwenglish.net>\n"
-"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/nb/)\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-07-25 03:40+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-10-13 15:27+0000\n"
+"Last-Translator: PÃ¥l Fiksdal <plf715 at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/nb/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Generated-By: Babel 0.9.6\n"
+"Generated-By: Babel 1.3\n"
 "Language: nb\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
@@ -35,57 +37,182 @@ msgstr ""
 #. "fteproxy"
 #. "Tor"
 #. "Tor Browser"
-#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:107
+#: bridgedb/https/server.py:167
 msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
-msgstr "Dette var leit! Noe gikk galt med forespørselen din."
+msgstr "Beklager! Noe gikk galt med forespørselen din."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:18
+#: bridgedb/https/templates/base.html:79
+msgid "Report a Bug"
+msgstr "Rapporter en feil"
+
+#: bridgedb/https/templates/base.html:82
+msgid "Source Code"
+msgstr "Kildekode"
+
+#: bridgedb/https/templates/base.html:85
+msgid "Changelog"
+msgstr "Endringslogg"
+
+#: bridgedb/https/templates/base.html:88
+msgid "Contact"
+msgstr "Kontakt"
+
+#: bridgedb/https/templates/bridges.html:35
+msgid "Select All"
+msgstr "Velg alle"
+
+#: bridgedb/https/templates/bridges.html:40
+msgid "Show QRCode"
+msgstr "Vis QR kode"
+
+#: bridgedb/https/templates/bridges.html:52
+msgid "QRCode for your bridge lines"
+msgstr "QR kode for dine brolinjer"
+
+#. TRANSLATORS: Please translate this into some silly way to say
+#. "There was a problem!" in your language. For example,
+#. for Italian, you might translate this into "Mama mia!",
+#. or for French: "Sacrebleu!". :)
+#: bridgedb/https/templates/bridges.html:67
+#: bridgedb/https/templates/bridges.html:125
+msgid "Uh oh, spaghettios!"
+msgstr "Oisann!"
+
+#: bridgedb/https/templates/bridges.html:68
+msgid "It seems there was an error getting your QRCode."
+msgstr "Det oppsto en feil ved innhenting av din QR kode."
+
+#: bridgedb/https/templates/bridges.html:73
+msgid ""
+"This QRCode contains your bridge lines. Scan it with a QRCode reader to copy"
+" your bridge lines onto mobile and other devices."
+msgstr "Denne QR koden inneholder dine brolinjer. Skann den med en QR leser for å kopiere dine brolinjer over på mobile og andre enheter."
+
+#: bridgedb/https/templates/bridges.html:131
+msgid "There currently aren't any bridges available..."
+msgstr "Det er for tiden ingen tilgjengelige broer..."
+
+#: bridgedb/https/templates/bridges.html:132
+#, python-format
+msgid ""
+" Perhaps you should try %s going back %s and choosing a different bridge "
+"type!"
+msgstr "Kanskje du bør prøve %s gå tilbake til %s og velge en annen brotype!"
+
+#: bridgedb/https/templates/index.html:11
+#, python-format
+msgid "Step %s1%s"
+msgstr "Steg %s1%s"
+
+#: bridgedb/https/templates/index.html:13
+#, python-format
+msgid "Download %s Tor Browser %s"
+msgstr "Last ned %s Tor-nettleser %s"
+
+#: bridgedb/https/templates/index.html:25
+#, python-format
+msgid "Step %s2%s"
+msgstr "Steg %s2%s"
+
+#: bridgedb/https/templates/index.html:27
+#, python-format
+msgid "Get %s bridges %s"
+msgstr "Hent %s broer %s"
+
+#: bridgedb/https/templates/index.html:36
+#, python-format
+msgid "Step %s3%s"
+msgstr "Steg %s3%s"
+
+#: bridgedb/https/templates/index.html:38
+#, python-format
+msgid "Now %s add the bridges to Tor Browser %s"
+msgstr "NÃ¥ %s legg til broer til Tor-nettleser %s"
+
+#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
+#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
+#. (These are used to insert HTML5 underlining tags, to mark accesskeys
+#. for disabled users.)
+#: bridgedb/https/templates/options.html:38
+#, python-format
+msgid "%sJ%sust give me bridges!"
+msgstr "%sB%sare gi meg noen broer!"
+
+#: bridgedb/https/templates/options.html:51
+msgid "Advanced Options"
+msgstr "Avanserte valg"
+
+#: bridgedb/https/templates/options.html:86
+msgid "No"
+msgstr "Nei"
+
+#: bridgedb/https/templates/options.html:87
+msgid "none"
+msgstr "ingen"
+
+#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
+#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
+#. TRANSLATORS: Translate "Yes!" as in "Yes! I do need IPv6 addresses."
+#: bridgedb/https/templates/options.html:124
+#, python-format
+msgid "%sY%ses!"
+msgstr "%sJ%sa!"
+
+#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
+#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
+#. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridge"!
+#: bridgedb/https/templates/options.html:147
+#, python-format
+msgid "%sG%set Bridges"
+msgstr "%sT%silknytt broer"
+
+#: bridgedb/strings.py:43
 msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
 msgstr "[Dette er en automatisert melding; vennligst ikke svar.]"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:20
+#: bridgedb/strings.py:45
 msgid "Here are your bridges:"
 msgstr "Her er dine broer:"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:22
+#: bridgedb/strings.py:47
 #, python-format
 msgid ""
 "You have exceeded the rate limit. Please slow down! The minimum time between\n"
 "emails is %s hours. All further emails during this time period will be ignored."
 msgstr "Du har gått over hastighetsbegrensningen. Vennligst ta det med ro! Minste tid mellom e-poster er %s timer. Alle videre eposter i denne tidsperioden vil bli ignorert."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:25
+#: bridgedb/strings.py:50
 msgid ""
 "COMMANDs: (combine COMMANDs to specify multiple options simultaneously)"
 msgstr "KOMMANDOer: (kombiner KOMMANDer to å angi flere valg samtidig)"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word "BridgeDB".
-#: lib/bridgedb/strings.py:28
+#: bridgedb/strings.py:53
 msgid "Welcome to BridgeDB!"
 msgstr "Velkommen til BridgeDB!"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the words "transport" or "TYPE".
-#: lib/bridgedb/strings.py:30
+#: bridgedb/strings.py:55
 msgid "Currently supported transport TYPEs:"
 msgstr "Nåværende støttede transport TYPEr:"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:31
+#: bridgedb/strings.py:56
 #, python-format
 msgid "Hey, %s!"
 msgstr "Hei, %s!"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:32
+#: bridgedb/strings.py:57
 msgid "Hello, friend!"
 msgstr "Hallo, lille venn!"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:33 lib/bridgedb/templates/base.html:100
+#: bridgedb/strings.py:58 bridgedb/https/templates/base.html:90
 msgid "Public Keys"
 msgstr "Offentlige nøkler"
 
 #. TRANSLATORS: This string will end up saying something like:
 #. "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles
 #. for alice at example.com on Friday, 09 May, 2014 at 18:59:39."
-#: lib/bridgedb/strings.py:37
+#: bridgedb/strings.py:62
 #, python-format
 msgid ""
 "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles\n"
@@ -96,7 +223,7 @@ msgstr "Denne e-posten ble laget med regnbuer, enhjørninger og stjerneskudd for
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Network".
-#: lib/bridgedb/strings.py:47
+#: bridgedb/strings.py:72
 #, python-format
 msgid ""
 "BridgeDB can provide bridges with several %stypes of Pluggable Transports%s,\n"
@@ -107,7 +234,7 @@ msgid ""
 msgstr "I BridgeDB finnes broer med flere %styper av pluggbare transporter%s,\nsom kan hjelpe deg med å tilsløre dine tilkoblinger til Tor-nettverket, noe som gjør det\nvanskelig for noen som overvåker din internett-trafikk å fastsette hvorvidt du\nbruker Tor eller ei\n\n"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
-#: lib/bridgedb/strings.py:54
+#: bridgedb/strings.py:79
 msgid ""
 "Some bridges with IPv6 addresses are also available, though some Pluggable\n"
 "Transports aren't IPv6 compatible.\n"
@@ -119,7 +246,7 @@ msgstr "Noen broer med IPv6-adresser er også tilgjelgelige, dog er noen pluggba
 #. regular, or unexciting". Like vanilla ice cream. It refers to bridges
 #. which do not have Pluggable Transports, and only speak the regular,
 #. boring Tor protocol. Translate it as you see fit. Have fun with it.
-#: lib/bridgedb/strings.py:63
+#: bridgedb/strings.py:88
 #, python-format
 msgid ""
 "Additionally, BridgeDB has plenty of plain-ol'-vanilla bridges %s without any\n"
@@ -128,20 +255,20 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr "Merk også, BridgeDB har massevis av standardbroer med fabrikkoppsett %s uten\nnoen pluggbare transporter %s hvilket kanskje ikke høres så tøft ut, men de kan fremdeles\nbehjelpe omgåelse av internettsensur i de fleste fall.\n\n"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:76
+#: bridgedb/strings.py:101
 msgid "What are bridges?"
 msgstr "Hva er broer?"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:77
+#: bridgedb/strings.py:102
 #, python-format
 msgid "%s Bridges %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
 msgstr "%s Broer %s er Tor-tilknyttninger som hjelper deg med å omgå sensur."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:82
+#: bridgedb/strings.py:107
 msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
 msgstr "Jeg trenger en alternativ måte å få broer på!"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:83
+#: bridgedb/strings.py:108
 #, python-format
 msgid ""
 "Another way to get bridges is to send an email to %s. Please note that you must\n"
@@ -149,12 +276,12 @@ msgid ""
 "%s, %s or %s."
 msgstr "En annen måte tilknytte seg broer er å sende en e-post til %s. Merk at du må sende\ne-post fra en adresse tilhørende en av følgende e-posttilbydere:\n%s, %s eller %s."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:90
+#: bridgedb/strings.py:115
 msgid "My bridges don't work! I need help!"
 msgstr "Broene mine virker ikke! Jeg trenger hjelp!"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:92
+#: bridgedb/strings.py:117
 #, python-format
 msgid "If your Tor doesn't work, you should email %s."
 msgstr "Hvis din Tor ikke virker, burde du skrive epost til %s."
@@ -162,48 +289,48 @@ msgstr "Hvis din Tor ikke virker, burde du skrive epost til %s."
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:96
+#: bridgedb/strings.py:121
 msgid ""
 "Try including as much info about your case as you can, including the list of\n"
 "bridges and Pluggable Transports you tried to use, your Tor Browser version,\n"
 "and any messages which Tor gave out, etc."
 msgstr "Prøv å få med så mye info om dit tilfelle du kan, inkludert en liste over\nbroene og pluggbare transporter du prøvde å bruke, din Tor-nettleser-versjon,\nog alle meldinger Tor måtte produsere, osv."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:103
+#: bridgedb/strings.py:128
 msgid "Here are your bridge lines:"
 msgstr "Her er dine bro-linjer:"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:104
+#: bridgedb/strings.py:129
 msgid "Get Bridges!"
 msgstr "FÃ¥ broer!"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:108
+#: bridgedb/strings.py:133
 msgid "Please select options for bridge type:"
 msgstr "Gjør valg for brotype:"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:109
+#: bridgedb/strings.py:134
 msgid "Do you need IPv6 addresses?"
 msgstr "Trenger du IPv6-adresser?"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:110
+#: bridgedb/strings.py:135
 #, python-format
 msgid "Do you need a %s?"
 msgstr "Trenger du en %s?"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:114
+#: bridgedb/strings.py:139
 msgid "Your browser is not displaying images properly."
 msgstr "Nettleseren din viser ikke bilder ordentlig."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:115
+#: bridgedb/strings.py:140
 msgid "Enter the characters from the image above..."
 msgstr "Skriv inn bokstavene fra bildet ovenfor..."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:119
+#: bridgedb/strings.py:144
 msgid "How to start using your bridges"
 msgstr "Hvordan starte med bruk av dine broer"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
-#: lib/bridgedb/strings.py:121
+#: bridgedb/strings.py:146
 #, python-format
 msgid ""
 "To enter bridges into Tor Browser, first go to the %s Tor Browser download\n"
@@ -212,175 +339,50 @@ msgid ""
 msgstr "For å sette opp broer i Tor Browser, først gå til %s Tor Browser download\nsiden %s følg så instruksene for nedlasting og start av Tor Browser."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:126
+#: bridgedb/strings.py:151
 msgid ""
 "When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
 "the wizard until it asks:"
 msgstr "Når 'Tor nettverks-innstillinger' dialogboksen spretter opp, trykk på 'oppsett' og følg\nveiviseren til den forespør:"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:130
+#: bridgedb/strings.py:155
 msgid ""
 "Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
 "to the Tor network?"
 msgstr "Sensurerer, eller blokkerer på annen måte, din internetttilbyder (ISP) tilkoblinger\ntil Tor-nettverket?"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:134
+#: bridgedb/strings.py:159
 msgid ""
 "Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
 "paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
 "you should be good to go! If you experience trouble, try clicking the 'Help'\n"
 "button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
-msgstr "Velg 'Ja' og klikk så 'Neste'. For å sette opp nye broer, kopier og\nlim inn brolinjene i tekstboksen. Til slutt, trykk 'Koble til', og\ndu burde være klar til kamp! Hvis du får problemer, trykk 'Hjelp'\n-knappen i \"Tor-nettverksinnstillinger'-veiviseren for ytterligere hjelp."
+msgstr "Velg 'Ja' og klikk så 'Neste'. For å konfigurere de nye broene dine, kopier og\nlim inn brolinjene i tekstboksen. Til slutt, trykk 'Koble til', og\ndu burde være klar til kamp! Hvis du får problemer, trykk 'Hjelp'\n-knappen i \"Tor-nettverksinnstillinger'-veiviseren for ytterligere hjelp."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:142
+#: bridgedb/strings.py:167
 msgid "Displays this message."
 msgstr "Vis denne meldingen."
 
 #. TRANSLATORS: Please try to make it clear that "vanilla" here refers to the
 #. same non-Pluggable Transport bridges described above as being
 #. "plain-ol'-vanilla" bridges.
-#: lib/bridgedb/strings.py:146
+#: bridgedb/strings.py:171
 msgid "Request vanilla bridges."
 msgstr "Be om broer med \"vanilla\" fabrikkoppsett."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:147
+#: bridgedb/strings.py:172
 msgid "Request IPv6 bridges."
 msgstr "Etterspør IPv6-broer."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
-#: lib/bridgedb/strings.py:149
+#: bridgedb/strings.py:174
 msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
 msgstr "Be om en pluggbar transport etter TYPE."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "GnuPG".
-#: lib/bridgedb/strings.py:152
+#: bridgedb/strings.py:177
 msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
 msgstr "Få kopi av BridgeDBs offentlige GnuPG-nøkkel."
-
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:89
-msgid "Report a Bug"
-msgstr "Rapporter en feil"
-
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:92
-msgid "Source Code"
-msgstr "Kildekode"
-
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:95
-msgid "Changelog"
-msgstr "Endringslogg"
-
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:98
-msgid "Contact"
-msgstr "Kontakt"
-
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:81
-msgid "Select All"
-msgstr "Velg alle"
-
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:87
-msgid "Show QRCode"
-msgstr "Vis QR kode"
-
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:100
-msgid "QRCode for your bridge lines"
-msgstr "QR kode for dine brolinjer"
-
-#. TRANSLATORS: Please translate this into some silly way to say
-#. "There was a problem!" in your language. For example,
-#. for Italian, you might translate this into "Mama mia!",
-#. or for French: "Sacrebleu!". :)
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:115
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:175
-msgid "Uh oh, spaghettios!"
-msgstr "Oisann!"
-
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:116
-msgid "It seems there was an error getting your QRCode."
-msgstr "Det oppsto en feil ved innhenting av din QR kode."
-
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:121
-msgid ""
-"This QRCode contains your bridge lines. Scan it with a QRCode reader to copy"
-" your bridge lines onto mobile and other devices."
-msgstr "Denne QR koden inneholder dine brolinjer. Skann den med en QR leser for å kopiere dine brolinjer over på mobile og andre enheter."
-
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:181
-msgid "There currently aren't any bridges available..."
-msgstr "Det er for tiden ingen tilgjengelige broer..."
-
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:182
-#, python-format
-msgid ""
-" Perhaps you should try %s going back %s and choosing a different bridge "
-"type!"
-msgstr "Kanskje du bør prøve %s gå tilbake til %s og velge en annen brotype!"
-
-#: lib/bridgedb/templates/index.html:11
-#, python-format
-msgid "Step %s1%s"
-msgstr "Steg %s1%s"
-
-#: lib/bridgedb/templates/index.html:13
-#, python-format
-msgid "Download %s Tor Browser %s"
-msgstr "Last ned %s Tor-nettleser %s"
-
-#: lib/bridgedb/templates/index.html:25
-#, python-format
-msgid "Step %s2%s"
-msgstr "Steg %s2%s"
-
-#: lib/bridgedb/templates/index.html:27
-#, python-format
-msgid "Get %s bridges %s"
-msgstr "Hent %s broer %s"
-
-#: lib/bridgedb/templates/index.html:36
-#, python-format
-msgid "Step %s3%s"
-msgstr "Steg %s3%s"
-
-#: lib/bridgedb/templates/index.html:38
-#, python-format
-msgid "Now %s add the bridges to Tor Browser %s"
-msgstr "NÃ¥ %s legg til broer til Tor-nettleser %s"
-
-#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
-#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
-#. (These are used to insert HTML5 underlining tags, to mark accesskeys
-#. for disabled users.)
-#: lib/bridgedb/templates/options.html:38
-#, python-format
-msgid "%sJ%sust give me bridges!"
-msgstr "%sB%sare gi meg noen broer!"
-
-#: lib/bridgedb/templates/options.html:52
-msgid "Advanced Options"
-msgstr "Avanserte valg"
-
-#: lib/bridgedb/templates/options.html:88
-msgid "No"
-msgstr "Nei"
-
-#: lib/bridgedb/templates/options.html:89
-msgid "none"
-msgstr "ingen"
-
-#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
-#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
-#. TRANSLATORS: Translate "Yes!" as in "Yes! I do need IPv6 addresses."
-#: lib/bridgedb/templates/options.html:127
-#, python-format
-msgid "%sY%ses!"
-msgstr "%sJ%sa!"
-
-#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
-#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
-#. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridge"!
-#: lib/bridgedb/templates/options.html:151
-#, python-format
-msgid "%sG%set Bridges"
-msgstr "%sT%silknytt broer"
diff --git a/sr/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/sr/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index 105597e..f1b0c85 100644
--- a/sr/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/sr/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -5,19 +5,21 @@
 # Translators:
 # obj.petit.a, 2014
 # Ivan Radeljic <radeljicivan85 at gmail.com>, 2014-2015
+# Lidija <llazic.bgd at gmail.com>, 2015
 # Milenko Doder <milenko.doder at gmail.com>, 2015
 # obj.petit.a, 2014
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'POT-Creation-Date: 2015-03-19 22:13+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-07-10 09:32+0000\n"
-"Last-Translator: Milenko Doder <milenko.doder at gmail.com>\n"
-"Language-Team: Serbian (http://www.transifex.com/p/torproject/language/sr/)\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-07-25 03:40+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-10-13 15:42+0000\n"
+"Last-Translator: Lidija <llazic.bgd at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Serbian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/sr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Generated-By: Babel 0.9.6\n"
+"Generated-By: Babel 1.3\n"
 "Language: sr\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
@@ -32,57 +34,182 @@ msgstr ""
 #. "fteproxy"
 #. "Tor"
 #. "Tor Browser"
-#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:107
+#: bridgedb/https/server.py:167
 msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
 msgstr "Извините! Нешто се лоше десило са вашим захтевом."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:18
+#: bridgedb/https/templates/base.html:79
+msgid "Report a Bug"
+msgstr "Пријавите грешку."
+
+#: bridgedb/https/templates/base.html:82
+msgid "Source Code"
+msgstr "Изворни код"
+
+#: bridgedb/https/templates/base.html:85
+msgid "Changelog"
+msgstr "Promena loga"
+
+#: bridgedb/https/templates/base.html:88
+msgid "Contact"
+msgstr "Контакт"
+
+#: bridgedb/https/templates/bridges.html:35
+msgid "Select All"
+msgstr "Обележи све"
+
+#: bridgedb/https/templates/bridges.html:40
+msgid "Show QRCode"
+msgstr "Прикажи QRCode"
+
+#: bridgedb/https/templates/bridges.html:52
+msgid "QRCode for your bridge lines"
+msgstr "QR код за ваше премошћиваче"
+
+#. TRANSLATORS: Please translate this into some silly way to say
+#. "There was a problem!" in your language. For example,
+#. for Italian, you might translate this into "Mama mia!",
+#. or for French: "Sacrebleu!". :)
+#: bridgedb/https/templates/bridges.html:67
+#: bridgedb/https/templates/bridges.html:125
+msgid "Uh oh, spaghettios!"
+msgstr "Ух, страшно!"
+
+#: bridgedb/https/templates/bridges.html:68
+msgid "It seems there was an error getting your QRCode."
+msgstr "Дошло је до грешке при набавлјању вашег QR kода."
+
+#: bridgedb/https/templates/bridges.html:73
+msgid ""
+"This QRCode contains your bridge lines. Scan it with a QRCode reader to copy"
+" your bridge lines onto mobile and other devices."
+msgstr "QR код садржи ваше премошћиваче. Скенирајет га са читаћем QR кода да бисте ископирали ваше премошћиваче на моблине као и на друге уређаје."
+
+#: bridgedb/https/templates/bridges.html:131
+msgid "There currently aren't any bridges available..."
+msgstr "Тренутно нема доступних премошћивача..."
+
+#: bridgedb/https/templates/bridges.html:132
+#, python-format
+msgid ""
+" Perhaps you should try %s going back %s and choosing a different bridge "
+"type!"
+msgstr "Можда бисте требали да покушате %s да се вратите %s и изаберете другу врсту премошћивача!"
+
+#: bridgedb/https/templates/index.html:11
+#, python-format
+msgid "Step %s1%s"
+msgstr "Корак %s1%s"
+
+#: bridgedb/https/templates/index.html:13
+#, python-format
+msgid "Download %s Tor Browser %s"
+msgstr "Преузмите %s Тор прегледач %s"
+
+#: bridgedb/https/templates/index.html:25
+#, python-format
+msgid "Step %s2%s"
+msgstr "Корак %s2%s"
+
+#: bridgedb/https/templates/index.html:27
+#, python-format
+msgid "Get %s bridges %s"
+msgstr "Добијте %s премошћиваче %s"
+
+#: bridgedb/https/templates/index.html:36
+#, python-format
+msgid "Step %s3%s"
+msgstr "Корак %s3%s"
+
+#: bridgedb/https/templates/index.html:38
+#, python-format
+msgid "Now %s add the bridges to Tor Browser %s"
+msgstr "Сада %s додајте премошћиваче у Тор прегледач %s"
+
+#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
+#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
+#. (These are used to insert HTML5 underlining tags, to mark accesskeys
+#. for disabled users.)
+#: bridgedb/https/templates/options.html:38
+#, python-format
+msgid "%sJ%sust give me bridges!"
+msgstr "%sС%sамо ми дај премошћиваче!"
+
+#: bridgedb/https/templates/options.html:51
+msgid "Advanced Options"
+msgstr "Напредне опције"
+
+#: bridgedb/https/templates/options.html:86
+msgid "No"
+msgstr "Не"
+
+#: bridgedb/https/templates/options.html:87
+msgid "none"
+msgstr "нема"
+
+#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
+#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
+#. TRANSLATORS: Translate "Yes!" as in "Yes! I do need IPv6 addresses."
+#: bridgedb/https/templates/options.html:124
+#, python-format
+msgid "%sY%ses!"
+msgstr "%sТ%sо!"
+
+#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
+#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
+#. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridge"!
+#: bridgedb/https/templates/options.html:147
+#, python-format
+msgid "%sG%set Bridges"
+msgstr "%sД%sобијте премошћиваче"
+
+#: bridgedb/strings.py:43
 msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
 msgstr "[Ово је аутоматска порука; молимо вас да не одговарате.]"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:20
+#: bridgedb/strings.py:45
 msgid "Here are your bridges:"
 msgstr "Ево Ваших премошћивача:"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:22
+#: bridgedb/strings.py:47
 #, python-format
 msgid ""
 "You have exceeded the rate limit. Please slow down! The minimum time between\n"
 "emails is %s hours. All further emails during this time period will be ignored."
 msgstr "Достигли сте ваш лимит. Молим, успорите! Минимално време између\nе-поште је %s сати. Сва наредна е-пошта током овог периода биће игнорисана.  "
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:25
+#: bridgedb/strings.py:50
 msgid ""
 "COMMANDs: (combine COMMANDs to specify multiple options simultaneously)"
 msgstr "COMMANDs: (комбинујте COMMANDs да одредите вишеструке опције истовремено)"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word "BridgeDB".
-#: lib/bridgedb/strings.py:28
+#: bridgedb/strings.py:53
 msgid "Welcome to BridgeDB!"
 msgstr "Добродошли у BridgeDB!"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the words "transport" or "TYPE".
-#: lib/bridgedb/strings.py:30
+#: bridgedb/strings.py:55
 msgid "Currently supported transport TYPEs:"
 msgstr "Тренутно подржани transport TYPEs:"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:31
+#: bridgedb/strings.py:56
 #, python-format
 msgid "Hey, %s!"
 msgstr "Здраво, %s!"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:32
+#: bridgedb/strings.py:57
 msgid "Hello, friend!"
 msgstr "Здраво, пријатељу!"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:33 lib/bridgedb/templates/base.html:100
+#: bridgedb/strings.py:58 bridgedb/https/templates/base.html:90
 msgid "Public Keys"
 msgstr "Јавни кључеви"
 
 #. TRANSLATORS: This string will end up saying something like:
 #. "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles
 #. for alice at example.com on Friday, 09 May, 2014 at 18:59:39."
-#: lib/bridgedb/strings.py:37
+#: bridgedb/strings.py:62
 #, python-format
 msgid ""
 "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles\n"
@@ -93,7 +220,7 @@ msgstr "Ова е-пошта је направљена са дугама, јед
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Network".
-#: lib/bridgedb/strings.py:47
+#: bridgedb/strings.py:72
 #, python-format
 msgid ""
 "BridgeDB can provide bridges with several %stypes of Pluggable Transports%s,\n"
@@ -104,7 +231,7 @@ msgid ""
 msgstr "BridgeDB може обезбедити мостове са више %s типова Pluggable Transports %s,\nшто може помоћи прикривању ваших конекција са Тор Мрежом да би било коме ко\nпосматра ваш интенет саобраћај било теже да утврди да користите Тор.\n\n"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
-#: lib/bridgedb/strings.py:54
+#: bridgedb/strings.py:79
 msgid ""
 "Some bridges with IPv6 addresses are also available, though some Pluggable\n"
 "Transports aren't IPv6 compatible.\n"
@@ -116,7 +243,7 @@ msgstr "Неки мостови са IPv6 адресама су такође д
 #. regular, or unexciting". Like vanilla ice cream. It refers to bridges
 #. which do not have Pluggable Transports, and only speak the regular,
 #. boring Tor protocol. Translate it as you see fit. Have fun with it.
-#: lib/bridgedb/strings.py:63
+#: bridgedb/strings.py:88
 #, python-format
 msgid ""
 "Additionally, BridgeDB has plenty of plain-ol'-vanilla bridges %s without any\n"
@@ -125,20 +252,20 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr "Поред тога, BridgeDB има пуно најобичнијих мостова %s без икаквих\nPluggable Transports %s што можда не звучи толико кул, али они ипак\nу много случајева могу помоћи да се заобиђе интернет цензура.\n"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:76
+#: bridgedb/strings.py:101
 msgid "What are bridges?"
 msgstr "Шта су премошћивачи?"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:77
+#: bridgedb/strings.py:102
 #, python-format
 msgid "%s Bridges %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
 msgstr "%s Премошћивачи %s су Тор преносници који Вам помажу да заобиђете цензуру."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:82
+#: bridgedb/strings.py:107
 msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
 msgstr "Потребан ми је алтернативан начин за добијање премошћивача!"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:83
+#: bridgedb/strings.py:108
 #, python-format
 msgid ""
 "Another way to get bridges is to send an email to %s. Please note that you must\n"
@@ -146,12 +273,12 @@ msgid ""
 "%s, %s or %s."
 msgstr "Још један начин добијања мостова је да се пошаље и-мејл на %s. Узмите у обзир да\nморате послате и-мејл користећи адресу једног од следећих и-мејл провајдера.\n%s, %s или %s."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:90
+#: bridgedb/strings.py:115
 msgid "My bridges don't work! I need help!"
 msgstr "Моји премошћивачи не раде! Потребна ми је помоћ!"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:92
+#: bridgedb/strings.py:117
 #, python-format
 msgid "If your Tor doesn't work, you should email %s."
 msgstr "Ако Ваш Тор не ради, пошаљите електронску пошту %s."
@@ -159,48 +286,48 @@ msgstr "Ако Ваш Тор не ради, пошаљите електронс
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:96
+#: bridgedb/strings.py:121
 msgid ""
 "Try including as much info about your case as you can, including the list of\n"
 "bridges and Pluggable Transports you tried to use, your Tor Browser version,\n"
 "and any messages which Tor gave out, etc."
 msgstr "Unesite što više informacija o vašem slučaju, uključujući: spisak\nmostova i priključivih transporta koje ste pokušali da koristite, verziju\nvašeg Tor Brauzera, bilo koju sliku koju vam je Tor izbacio, itd."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:103
+#: bridgedb/strings.py:128
 msgid "Here are your bridge lines:"
 msgstr "Evo vaših premošćivača:"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:104
+#: bridgedb/strings.py:129
 msgid "Get Bridges!"
 msgstr "Добијте премошћиваче!"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:108
+#: bridgedb/strings.py:133
 msgid "Please select options for bridge type:"
 msgstr "Молимо Вас, изаберите опције за врсту премошћивача:"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:109
+#: bridgedb/strings.py:134
 msgid "Do you need IPv6 addresses?"
 msgstr "Да ли су Вам потребне IPv6 адресе?"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:110
+#: bridgedb/strings.py:135
 #, python-format
 msgid "Do you need a %s?"
 msgstr "Да ли Вам треба %s?"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:114
+#: bridgedb/strings.py:139
 msgid "Your browser is not displaying images properly."
 msgstr "Ваш прегледач не приказује слике исправно."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:115
+#: bridgedb/strings.py:140
 msgid "Enter the characters from the image above..."
 msgstr "Унесите знакове са слике изнад..."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:119
+#: bridgedb/strings.py:144
 msgid "How to start using your bridges"
 msgstr "Како да почнете са коришћењем Ваших премошћивача"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
-#: lib/bridgedb/strings.py:121
+#: bridgedb/strings.py:146
 #, python-format
 msgid ""
 "To enter bridges into Tor Browser, first go to the %s Tor Browser download\n"
@@ -209,21 +336,21 @@ msgid ""
 msgstr "Da biste uneli mostove u Tor Brauzer, prvo idite na %s Tor Brauzer\ndownload stranicu %s , a onda sledite uputstva za preuzimanje i \nstartovanje Tor Brauzera."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:126
+#: bridgedb/strings.py:151
 msgid ""
 "When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
 "the wizard until it asks:"
 msgstr "Када се 'Подешавања Тор мреже' дијалог појави, кликните 'Конфигуриши' и пратите упутства док не питају:"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:130
+#: bridgedb/strings.py:155
 msgid ""
 "Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
 "to the Tor network?"
 msgstr "Да ли ваш интернет сервис провајдер (ИСП) блокира или на било који начин цензурише повезивање на Тор мрежу?"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:134
+#: bridgedb/strings.py:159
 msgid ""
 "Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
 "paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
@@ -231,153 +358,28 @@ msgid ""
 "button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
 msgstr "Selektujte 'Yes' i onda kliknite na 'Next'. Da biste konfigurisali vaše nove mostove,\niskopirajte i pejstujte premošćivače u polje za unos teksta. Konačno, kliknite na\n'Connect', i spremni ste za polazak! Ako budete imali problema, kliknite na 'Help'\ndugme u 'Tor Network Settings' čarobnjaku da biste dobili dalju pomoć."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:142
+#: bridgedb/strings.py:167
 msgid "Displays this message."
 msgstr "Приказује ову слику."
 
 #. TRANSLATORS: Please try to make it clear that "vanilla" here refers to the
 #. same non-Pluggable Transport bridges described above as being
 #. "plain-ol'-vanilla" bridges.
-#: lib/bridgedb/strings.py:146
+#: bridgedb/strings.py:171
 msgid "Request vanilla bridges."
 msgstr "Zahtevati vanila mostove."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:147
+#: bridgedb/strings.py:172
 msgid "Request IPv6 bridges."
 msgstr "Затражите IPv6 премошћиваче."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
-#: lib/bridgedb/strings.py:149
+#: bridgedb/strings.py:174
 msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
 msgstr "Zahtevati Priključivi Transport po TIPU."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "GnuPG".
-#: lib/bridgedb/strings.py:152
+#: bridgedb/strings.py:177
 msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
 msgstr "Добијте копију BridgeDB јавног GnuPG кључа."
-
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:89
-msgid "Report a Bug"
-msgstr "Пријавите грешку."
-
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:92
-msgid "Source Code"
-msgstr "Изворни код"
-
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:95
-msgid "Changelog"
-msgstr "Promena loga"
-
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:98
-msgid "Contact"
-msgstr "Контакт"
-
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:81
-msgid "Select All"
-msgstr "Обележи све"
-
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:87
-msgid "Show QRCode"
-msgstr "Прикажи QRCode"
-
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:100
-msgid "QRCode for your bridge lines"
-msgstr "QR kod za vaše premošćivače"
-
-#. TRANSLATORS: Please translate this into some silly way to say
-#. "There was a problem!" in your language. For example,
-#. for Italian, you might translate this into "Mama mia!",
-#. or for French: "Sacrebleu!". :)
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:115
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:175
-msgid "Uh oh, spaghettios!"
-msgstr "Ух, страшно!"
-
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:116
-msgid "It seems there was an error getting your QRCode."
-msgstr "Došlo je do greške pri nabavljanju vašeg QR koda."
-
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:121
-msgid ""
-"This QRCode contains your bridge lines. Scan it with a QRCode reader to copy"
-" your bridge lines onto mobile and other devices."
-msgstr "QR kod sadrži vaše premošćivače. Skenirajte ga sa čitačem QR koda da biste iskopirali vaše premošćivače na mobilne kao i druge uređaje."
-
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:181
-msgid "There currently aren't any bridges available..."
-msgstr "Тренутно нема доступних премошћивача..."
-
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:182
-#, python-format
-msgid ""
-" Perhaps you should try %s going back %s and choosing a different bridge "
-"type!"
-msgstr "Можда бисте требали да покушате %s да се вратите %s и изаберете другу врсту премошћивача!"
-
-#: lib/bridgedb/templates/index.html:11
-#, python-format
-msgid "Step %s1%s"
-msgstr "Корак %s1%s"
-
-#: lib/bridgedb/templates/index.html:13
-#, python-format
-msgid "Download %s Tor Browser %s"
-msgstr "Преузмите %s Тор прегледач %s"
-
-#: lib/bridgedb/templates/index.html:25
-#, python-format
-msgid "Step %s2%s"
-msgstr "Корак %s2%s"
-
-#: lib/bridgedb/templates/index.html:27
-#, python-format
-msgid "Get %s bridges %s"
-msgstr "Добијте %s премошћиваче %s"
-
-#: lib/bridgedb/templates/index.html:36
-#, python-format
-msgid "Step %s3%s"
-msgstr "Корак %s3%s"
-
-#: lib/bridgedb/templates/index.html:38
-#, python-format
-msgid "Now %s add the bridges to Tor Browser %s"
-msgstr "Сада %s додајте премошћиваче у Тор прегледач %s"
-
-#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
-#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
-#. (These are used to insert HTML5 underlining tags, to mark accesskeys
-#. for disabled users.)
-#: lib/bridgedb/templates/options.html:38
-#, python-format
-msgid "%sJ%sust give me bridges!"
-msgstr "%sС%sамо ми дај премошћиваче!"
-
-#: lib/bridgedb/templates/options.html:52
-msgid "Advanced Options"
-msgstr "Напредне опције"
-
-#: lib/bridgedb/templates/options.html:88
-msgid "No"
-msgstr "Не"
-
-#: lib/bridgedb/templates/options.html:89
-msgid "none"
-msgstr "нема"
-
-#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
-#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
-#. TRANSLATORS: Translate "Yes!" as in "Yes! I do need IPv6 addresses."
-#: lib/bridgedb/templates/options.html:127
-#, python-format
-msgid "%sY%ses!"
-msgstr "%sТ%sо!"
-
-#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
-#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
-#. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridge"!
-#: lib/bridgedb/templates/options.html:151
-#, python-format
-msgid "%sG%set Bridges"
-msgstr "%sД%sобијте премошћиваче"More information about the tor-commits mailing list