[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties] Update translations for torbutton-torbuttonproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Mar 27 19:15:52 UTC 2015


commit c877f3898155323b535452f625f0ba30bc07426d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Mar 27 19:15:47 2015 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttonproperties
---
 lv/torbutton.properties |   28 ++++++++++++++--------------
 1 file changed, 14 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/lv/torbutton.properties b/lv/torbutton.properties
index d091083..7d41e36 100644
--- a/lv/torbutton.properties
+++ b/lv/torbutton.properties
@@ -1,12 +1,12 @@
 torbutton.button.tooltip.disabled = Iespējot Tor
 torbutton.button.tooltip.enabled = Atspējot Tor
 torbutton.circuit_display.internet = Internets
-torbutton.circuit_display.ip_unknown = IP unknown
-torbutton.circuit_display.onion_site = Onion site
-torbutton.circuit_display.this_browser = This browser
-torbutton.circuit_display.relay = relay
-torbutton.circuit_display.tor_bridge = Bridge
-torbutton.circuit_display.unknown_country = Unknown country
+torbutton.circuit_display.ip_unknown = Nezināma IP
+torbutton.circuit_display.onion_site = SÄ«pola vietne
+torbutton.circuit_display.this_browser = Šis pārlūks
+torbutton.circuit_display.relay = retranslators
+torbutton.circuit_display.tor_bridge = Tilts
+torbutton.circuit_display.unknown_country = Nezināma valsts
 torbutton.panel.tooltip.disabled = Noklikšķināt, lai iespējotu Tor
 torbutton.panel.tooltip.enabled = Noklikšķināt, lai atspējotu Tor
 torbutton.panel.plugins.disabled = Noklikšķināt, lai iespējotu spraudņus
@@ -53,12 +53,12 @@ torbutton.popup.short_torbrowser = Svarīga Torbutton informācija!\n\nTorbutton
 
 torbutton.popup.confirm_plugins = Flash un līdzīgi spraudņi var kaitēt Jūsu privātumam un anonimitātei.\n\nTie var arī apiet Tor, un izpaust Jūsu patreizējo atrašanās vietu un IP adresi.\n\nVai esat pārliecināts, ka vēlaties iespējot spraudņus?\n\n
 torbutton.popup.never_ask_again = Vairs nekad nevaicāt
-torbutton.popup.confirm_newnym = Tor Browser will close all windows and tabs. All website sessions will be lost.\n\nRestart Tor Browser now to reset your identity?\n\n
+torbutton.popup.confirm_newnym = Pārluks Tor aizvērs visus logus un cilnes. Visas tīmekļa vietnes sesijas pazudīs.\n\nVai tūlīt restartēt Pārlūku Tor, lai pāriestatītu Jūsu identitāti?\n\n
 
-torbutton.slider_notification = The green onion menu has now a security slider which lets you adjust your security level. Check it out!
-torbutton.slider_notification_button = Open security settings
+torbutton.slider_notification = Tagad sīpola zaļajai izvēlnei ir drošības slīdnis, kas ļauj pielāgot drošības līmeni. Pamēģiniet kā tas strādā!
+torbutton.slider_notification_button = Atvērt drošības iestatījumus
 
-torbutton.maximize_warning = Maximizing Tor Browser can allow websites to determine your monitor size, which can be used to track you. We recommend that you leave Tor Browser windows in their original default size.
+torbutton.maximize_warning = Pārlūka Tor palielināšana var sniegt iespēju tīmekļa vietnēm noteikt Jūsu monitora izmēru, ko, savukārt, var izmantot, lai identificētu Jūs. Mēs iesakām, ka nemainat pārlūka Tor logu pēc noklusējuma noteiktos izmērus. 
 
 # Canvas permission prompt. Strings are kept here for ease of translation.
 canvas.siteprompt=Tīmekļa vietne (%S) centās iegūt pamatnes audekla attēla HTML5 datus, kurus iespējams izmantot, lai unikāli identificētu Jūsu datoru.\n\nVai pārlūkam Tor atļaut tīmekļa vietnei iegūt pamatnes audekla attēla HTML5 datus?
@@ -71,7 +71,7 @@ canvas.neverAccessKey=e
 
 # Profile/startup error messages. Strings are kept here for ease of translation.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the application name.
-profileProblemTitle=%S Profile Problem
-profileReadOnly=You cannot run %S from a read-only file system.  Please copy %S to another location before trying to use it.
-profileReadOnlyMac=You cannot run %S from a read-only file system.  Please copy %S to your Desktop or Applications folder before trying to use it.
-profileAccessDenied=%S does not have permission to access the profile. Please adjust your file system permissions and try again.
+profileProblemTitle=%S Profila problēma
+profileReadOnly=Jūs nevarat izpildīt %S no vienīgi lasāmas datņu sistēmas.  Lūdzu, pirms mēģinat to lietot, pārkopējiet %S citur.
+profileReadOnlyMac=Jūs nevarat izpildīt %S no vienīgi lasāmas datņu sistēmas.  Lūdzu, pirms mēģinat to lietot, pārkopējiet %S uz Darbvirsmu vai Lietotņu mapi.
+profileAccessDenied=%S nav atļaujas piekļūt profilam. Lūdzu, pielāgojiet savas datņu sistēmas atļaujas un mēģiniet vēlreiz.More information about the tor-commits mailing list