[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd] Update translations for torbutton-torbuttondtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Mar 26 01:15:55 UTC 2015


commit 121bd9f878ac826bd931472ee52e22c9c022d6bb
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Mar 26 01:15:49 2015 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd
---
 fi/torbutton.dtd |   12 ++++++------
 1 file changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/fi/torbutton.dtd b/fi/torbutton.dtd
index debbe2b..5aedada 100644
--- a/fi/torbutton.dtd
+++ b/fi/torbutton.dtd
@@ -157,7 +157,7 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_desc "Tällä turvatasolla kaikki selainominaisuudet ovat käytössä.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_svg_tooltip "SVG OpenType-kirjasinrenderointimekanismi on poissa käytöstä.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_low "Keskitaso-Alhainen">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_gen_desc "Tällä turvatasolla toteutetaan seuraavat muutokset (katso yksityiskohdat siirtämällä hiiriosoiten kohdalle):">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_gen_desc "Tällä turvatasolla toteutetaan seuraavat muutokset (katso yksityiskohdat siirtämällä hiiriosoitin kohdalle):">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_desc "HTML5 video and audio media become click-to-play via NoScript.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_tooltip "On some sites, you might need to use the NoScript toolbar button to enable these media objects.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_some_jit_desc "Jotkut JavaScript-suorituskykyoptimoinnit ovat poissa käytöstä.">
@@ -171,17 +171,17 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_high "Keskitaso-Korkea">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_jit_desc "Kaikki JavaScript-suorituskykyoptimoinnit ovat poissa käytöstä.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_desc "Jotkut kirjasinrenderointiominaisuudet ovat poissa käytöstä.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_graphite_tooltip "The Graphite font rendering mechanism is disabled.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_graphite_tooltip "Graphite-kirjasinrenderointimekanismi on poissa käytöstä.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc "Jotkut kuvien tyypit ovat poissa käytöstä.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc_tooltip "SVG-kuvat ovat poissa käytöstä.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_https_desc "JavaScript is disabled by default on all non-HTTPS sites.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_https_desc "JavaScript on oletuksena poissa käytöstä kaikilla ei-HTTPS-sivustoilla.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_desc_tooltip "JavaScript can be enabled on a per-site basis via the NoScript toolbar button.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_high "Korkea">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_js_desc "JavaScript is disabled by default on all sites.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_js_desc "JavaScript on oletuksena poissa käytöstä kaikilla sivustoilla.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_audio_video_desc "Useimmat audio- ja videomuodot ovat poissa käytöstä.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_audio_video_desc_tooltip "WebM on ainoa koodekki, joka jää käyttöön.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc "Some fonts and icons may display incorrectly.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc_tooltip "Website-provided font files are blocked.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc "Jotkut kirjasimet ja kuvakkeet voivat näkyä virheellisesti.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc_tooltip "Webbisivuston tarjoamat kirjasintiedostot on estetty.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom "Omat arvot">
 <!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor-kiertotie tälle sivustolle">
 More information about the tor-commits mailing list