[tor-commits] [bridgedb/master] Update Dutch (nl) translations.

isis at torproject.org isis at torproject.org
Sat Mar 21 02:03:04 UTC 2015


commit 03e7497d04a7542e1f95a6805095be334f29b5df
Author: Isis Lovecruft <isis at torproject.org>
Date:  Fri Mar 20 01:14:15 2015 +0000

  Update Dutch (nl) translations.
  
   * THANKS to Adriaan Callaerts, Ann Boen, Cleveridge, Dick, Johann
    Behrens, Shondoit Walker, Marco Brohet, guryman, Marco Brohet, Tom
    Becht, Tonko Mulder, math1985, and BBLN.
---
 lib/bridgedb/i18n/nl/LC_MESSAGES/bridgedb.po | 170 +++++++++++++++++---------
 1 file changed, 109 insertions(+), 61 deletions(-)

diff --git a/lib/bridgedb/i18n/nl/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/lib/bridgedb/i18n/nl/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index aa534e9..ac46c7e 100644
--- a/lib/bridgedb/i18n/nl/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/lib/bridgedb/i18n/nl/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -1,25 +1,26 @@
 # Translations template for BridgeDB.
-# Copyright (C) 2014 'The Tor Project, Inc.'
+# Copyright (C) 2015 'The Tor Project, Inc.'
 # This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
 # 
 # Translators:
-# Isis <isis at torproject.org>, 2014
 # Adriaan Callaerts <adriaan.callaerts at gmail.com>, 2013
 # Ann Boen <ann.boen at gmail.com>, 2014
-# erwindelaat <erwin.de.laat at cleveridge.org>, 2014
-# WMRKameleon <info at wmrkameleon.nl>, 2013
+# Cleveridge <erwin.de.laat at cleveridge.org>, 2014
+# Dick, 2014
+# Johann Behrens <info at wmrkameleon.nl>, 2013
 # Shondoit Walker <shondoit at gmail.com>, 2011
-# Marco Brohet <therbom at gmail.com>, 2012
-# guryman <tombecht at live.nl>, 2014
+# Marco Brohet <inactive+therbom at transifex.com>, 2012
+# Tom Becht <tombecht at live.nl>, 2014
+# Tonko Mulder <tonko at tonkomulder.nl>, 2015
 # math1985 <transifex at matthijsmelissen.nl>, 2013
 # BBLN <webmaster at bbln.nl>, 2014
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-05-16 18:39+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-07-27 02:02+0000\n"
-"Last-Translator: Isis <isis at torproject.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-02-03 03:24+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-02-14 09:50+0000\n"
+"Last-Translator: Tonko Mulder <tonko at tonkomulder.nl>\n"
 "Language-Team: Dutch (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/nl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -30,19 +31,16 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the following words and/or phrases in
 #. any string (regardless of capitalization and/or punctuation):
-#. "bridge"
-#. "bridges"
 #. "BridgeDB"
 #. "pluggable transport"
 #. "pluggable transports"
 #. "obfs2"
 #. "obfs3"
 #. "scramblesuit"
-#. "fte"
+#. "fteproxy"
 #. "Tor"
 #. "Tor Browser"
-#. "TBB"
-#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:124
+#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:122
 msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
 msgstr "Sorry! Er is iets mis gegaan met je verzoek."
 
@@ -66,39 +64,44 @@ msgid ""
 "COMMANDs: (combine COMMANDs to specify multiple options simultaneously)"
 msgstr "COMMANDs: (combineer commando's om meerdere opties tegelijkertijd te specificeren)"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:27
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word "BridgeDB".
+#: lib/bridgedb/strings.py:28
 msgid "Welcome to BridgeDB!"
 msgstr "Welkom bij BridgeDB!"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the words "transport" or "TYPE".
-#: lib/bridgedb/strings.py:29
+#: lib/bridgedb/strings.py:30
 msgid "Currently supported transport TYPEs:"
 msgstr "Huidig ondersteunde transport TYPEs:"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:30
+#: lib/bridgedb/strings.py:31
 #, python-format
 msgid "Hey, %s!"
 msgstr "Hoi, %s!"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:31
+#: lib/bridgedb/strings.py:32
 msgid "Hello, friend!"
 msgstr "Hallo, vriend!"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:32 lib/bridgedb/templates/base.html:100
+#: lib/bridgedb/strings.py:33 lib/bridgedb/templates/base.html:100
 msgid "Public Keys"
 msgstr "Publieke Sleutels"
 
 #. TRANSLATORS: This string will end up saying something like:
 #. "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles
 #. for alice at example.com on Friday, 09 May, 2014 at 18:59:39."
-#: lib/bridgedb/strings.py:36
+#: lib/bridgedb/strings.py:37
 #, python-format
 msgid ""
 "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles\n"
 "for %s on %s at %s."
 msgstr "Deze email is gegenereerd met regenbogen, eenhoorns, en fonkelingen voor %s op %s om %s."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:42
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Network".
+#: lib/bridgedb/strings.py:47
 #, python-format
 msgid ""
 "BridgeDB can provide bridges with several %stypes of Pluggable Transports%s,\n"
@@ -108,14 +111,20 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr "BridgeDB kan voorzien in bridges met meerdere Pluggable Transports%s %stypes,\ndie helpen bij het verduisteren van uw connecties naar het Tor netwerk,\nwaardoor het moeilijker wordt voor anderen om uw internet traffic te bekijken en vast te stellen dat u Tor gebruikt.\n\n"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:48
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
+#: lib/bridgedb/strings.py:54
 msgid ""
 "Some bridges with IPv6 addresses are also available, though some Pluggable\n"
 "Transports aren't IPv6 compatible.\n"
 "\n"
 msgstr "Sommige bridges met IPv6 adressen zijn eveneens beschikbaar, maar sommige Pluggable\nTransports bieden geen ondersteuning voor IPv6.\n"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:52
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
+#. TRANSLATORS: The phrase "plain-ol'-vanilla" means "plain, boring,
+#. regular, or unexciting". Like vanilla ice cream. It refers to bridges
+#. which do not have Pluggable Transports, and only speak the regular,
+#. boring Tor protocol. Translate it as you see fit. Have fun with it.
+#: lib/bridgedb/strings.py:63
 #, python-format
 msgid ""
 "Additionally, BridgeDB has plenty of plain-ol'-vanilla bridges %s without any\n"
@@ -124,96 +133,104 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr "Verder heeft BridgeDB genoeg oude vanilla bridges %s zonder enige\nPluggable Transports %s wat mogelijk niet zo cool klinkt, maar deze kunnen nog steeds helpen bij het omzeilen van internetcensuur in de meeste gevallen.\n\n"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:65
+#: lib/bridgedb/strings.py:76
 msgid "What are bridges?"
 msgstr "Wat zijn bridges?"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:66
+#: lib/bridgedb/strings.py:77
 #, python-format
 msgid "%s Bridges %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
 msgstr "%s Bridges %s zijn Tor relays die je helpen censuur te omzeilen."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:71
+#: lib/bridgedb/strings.py:82
 msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
 msgstr "Ik heb een alternatieve manier nodig om bridges te verkrijgen!"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:72
+#: lib/bridgedb/strings.py:83
 #, python-format
 msgid ""
 "Another way to get bridges is to send an email to %s. Please note that you must\n"
 "send the email using an address from one of the following email providers:\n"
 "%s, %s or %s."
-msgstr "Een andere manier om bridges te bemachtingen is door een email te sturen naar %s. \nHoudt er rekening mee dat u een email moet sturen door gebruik te maken van een adres van een de volgende providers:\n%s, %s of %s."
+msgstr "Een alternatieve manier om bridges te verkrijgen is door een email te sturen naar %s. Houd er wel rekening mee dat je\nde email verstuurd via een van de volgende email aanbieders:\n%s, %s of %s."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:79
+#: lib/bridgedb/strings.py:90
 msgid "My bridges don't work! I need help!"
 msgstr "Mijn bridges werken niet! Ik heb hulp nodig!"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:80
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#: lib/bridgedb/strings.py:92
 #, python-format
 msgid "If your Tor doesn't work, you should email %s."
 msgstr "Als uw Tor niet werkt, email dan naar %s."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:81
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#: lib/bridgedb/strings.py:96
 msgid ""
 "Try including as much info about your case as you can, including the list of\n"
 "bridges and Pluggable Transports you tried to use, your Tor Browser version,\n"
 "and any messages which Tor gave out, etc."
 msgstr "Probeer zoveel mogelijk informatie toe te voegen over je situatie als je kan, waaronder de lijst met \nbridges en Pluggable Transports die je geprobeerd hebt te gebruiken, je Tor Browser versie,\nen alle meldingen welke Tor heeft uitgegeven, etc."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:88
+#: lib/bridgedb/strings.py:103
 msgid "Here are your bridge lines:"
 msgstr "Hier zijn je bridge regels:"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:89
+#: lib/bridgedb/strings.py:104
 msgid "Get Bridges!"
 msgstr "Krijg Bridges!"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:93
+#: lib/bridgedb/strings.py:108
 msgid "Please select options for bridge type:"
 msgstr "Selecteer opties voor bridge type:"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:94
+#: lib/bridgedb/strings.py:109
 msgid "Do you need IPv6 addresses?"
 msgstr "Heeft u IPv6 adressen nodig?"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:95
+#: lib/bridgedb/strings.py:110
 #, python-format
 msgid "Do you need a %s?"
 msgstr "Heeft u een %s nodig?"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:99
+#: lib/bridgedb/strings.py:114
 msgid "Your browser is not displaying images properly."
 msgstr "Uw browser vertoont afbeeldingen niet naar behoren."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:100
+#: lib/bridgedb/strings.py:115
 msgid "Enter the characters from the image above..."
 msgstr "Voer de karakters in van de afbeelding hier beneden..."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:104
+#: lib/bridgedb/strings.py:119
 msgid "How to start using your bridges"
 msgstr "Hoe te starten met het gebruik van je bridges"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:105
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
+#: lib/bridgedb/strings.py:121
 #, python-format
 msgid ""
 "To enter bridges into Tor Browser, follow the instructions on the %s Tor\n"
 "Browser download page %s to start Tor Browser."
 msgstr "Om bridges toe te voegen in Tor Browser, volg de instructies op de %s Tor\nBrowser download pagina %s om de Tor Browser te starten."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:108
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#: lib/bridgedb/strings.py:125
 msgid ""
 "When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
 "the wizard until it asks:"
 msgstr "Wanneer de 'Tor Network Settings' dialoog opent, klik 'Configure' en volg\nde wizard totdat deze vraagt om:"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:111
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#: lib/bridgedb/strings.py:129
 msgid ""
 "Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
 "to the Tor network?"
 msgstr "Blokkeert of censureert je internetprovider (ISP) verbindingen\nnaar het Tor netwerk?"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:114
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#: lib/bridgedb/strings.py:133
 msgid ""
 "Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
 "paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
@@ -221,36 +238,41 @@ msgid ""
 "button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
 msgstr "Selecteer 'Ja' en klik vervolgens 'Next'. Om je nieuwe bridges te configureren, kopieer en\nplak je de bridge regels in het invoerveld. Vervolgens klik je 'Connect', en\nben je klaar om te gaan! Als je problemen ervaart, klik dan de 'Help'\nknop in de 'Tor Network Settings' wizard voor verdere hulp."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:122
+#: lib/bridgedb/strings.py:141
 msgid "Displays this message."
 msgstr "Toont dit bericht."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:123
+#. TRANSLATORS: Please try to make it clear that "vanilla" here refers to the
+#. same non-Pluggable Transport bridges described above as being
+#. "plain-ol'-vanilla" bridges.
+#: lib/bridgedb/strings.py:145
 msgid "Request vanilla bridges."
 msgstr "Vraag vanilla bridges aan."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:124
+#: lib/bridgedb/strings.py:146
 msgid "Request IPv6 bridges."
 msgstr "Verzoek IPv6 bridges"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
-#: lib/bridgedb/strings.py:126
+#: lib/bridgedb/strings.py:148
 msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
 msgstr "Vraag een Pluggable Transport op TYPE aan."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:127
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "GnuPG".
+#: lib/bridgedb/strings.py:151
 msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
 msgstr "Verkrijg een kopie van BridgeDB's publieke GnuPG key."
 
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:91
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:89
 msgid "Report a Bug"
 msgstr "Rapporteer een bug"
 
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:93
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:92
 msgid "Source Code"
 msgstr "Broncode"
 
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:96
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:95
 msgid "Changelog"
 msgstr "Wijzigingslogboek"
 
@@ -258,15 +280,42 @@ msgstr "Wijzigingslogboek"
 msgid "Contact"
 msgstr "Contact"
 
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:65
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:81
+msgid "Select All"
+msgstr "Alles selecteren"
+
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:87
+msgid "Show QRCode"
+msgstr "Laat de QRCode zien"
+
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:100
+msgid "QRCode for your bridge lines"
+msgstr "QRCode voor je bridge regels"
+
+#. TRANSLATORS: Please translate this into some silly way to say
+#. "There was a problem!" in your language. For example,
+#. for Italian, you might translate this into "Mama mia!",
+#. or for French: "Sacrebleu!". :)
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:115
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:175
 msgid "Uh oh, spaghettios!"
 msgstr "Helaas pindakaas!"
 
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:70
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:116
+msgid "It seems there was an error getting your QRCode."
+msgstr "Er was een fout tijdens het ophalen van je QRCode"
+
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:121
+msgid ""
+"This QRCode contains your bridge lines. Scan it with a QRCode reader to copy"
+" your bridge lines onto mobile and other devices."
+msgstr "Deze QRCode bevat je bridge regels. Scan het met een QRCode lezer om je bridge regels te kopiëren naar een mobiel of andere apparaten."
+
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:181
 msgid "There currently aren't any bridges available..."
 msgstr "Er zijn momenteel geen bridges beschikbaar..."
 
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:71
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:182
 #, python-format
 msgid ""
 " Perhaps you should try %s going back %s and choosing a different bridge "
@@ -307,28 +356,27 @@ msgstr "Nu %s voeg de bridges toe aan Tor Browser %s"
 #. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
 #. (These are used to insert HTML5 underlining tags, to mark accesskeys
 #. for disabled users.)
-#. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridges"!
-#: lib/bridgedb/templates/options.html:39
+#: lib/bridgedb/templates/options.html:38
 #, python-format
 msgid "%sJ%sust give me bridges!"
 msgstr "Geef me %sg%sewoon bridges!"
 
-#: lib/bridgedb/templates/options.html:53
+#: lib/bridgedb/templates/options.html:52
 msgid "Advanced Options"
 msgstr "Geavanceerde Opties"
 
-#: lib/bridgedb/templates/options.html:89
+#: lib/bridgedb/templates/options.html:88
 msgid "No"
 msgstr "Nee"
 
-#: lib/bridgedb/templates/options.html:90
+#: lib/bridgedb/templates/options.html:89
 msgid "none"
 msgstr "geen"
 
 #. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
 #. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
 #. TRANSLATORS: Translate "Yes!" as in "Yes! I do need IPv6 addresses."
-#: lib/bridgedb/templates/options.html:131
+#: lib/bridgedb/templates/options.html:127
 #, python-format
 msgid "%sY%ses!"
 msgstr "%sJ%sa!"
@@ -336,7 +384,7 @@ msgstr "%sJ%sa!"
 #. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
 #. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
 #. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridge"!
-#: lib/bridgedb/templates/options.html:155
+#: lib/bridgedb/templates/options.html:151
 #, python-format
 msgid "%sG%set Bridges"
 msgstr "%sK%srijg Bridges"

More information about the tor-commits mailing list