[tor-commits] [translation/torbutton-branddtd_completed] Update translations for torbutton-branddtd_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Mar 14 14:45:50 UTC 2015


commit 1cd0d317f45b6e26c4b240e7ff0656577188f1d2
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Sat Mar 14 14:45:46 2015 +0000

  Update translations for torbutton-branddtd_completed
---
 sk/brand.dtd |  6 ++++++
 1 file changed, 6 insertions(+)

diff --git a/sk/brand.dtd b/sk/brand.dtd
index ceb4765..337c382 100644
--- a/sk/brand.dtd
+++ b/sk/brand.dtd
@@ -6,3 +6,9 @@
 <!ENTITY brandFullName     "Prehliadač Tor">
 <!ENTITY vendorShortName    "Projekt Tor">
 <!ENTITY trademarkInfo.part1  "Firefox a logá Firefox sú ochranné známky spoločnosti Mozilla Foundation.">
+
+<!-- The following strings are for bug #10280's UI. We place them here for our translators -->
+<!ENTITY plugins.installed.find "Kliknutím načítate nainštalované systémové zásuvné moduly">
+<!ENTITY plugins.installed.enable "Povoliť zásuvné moduly">
+<!ENTITY plugins.installed.disable "Zakázať zásuvné moduly">
+<!ENTITY plugins.installed.disable.tip "Kliknutím zabránite načítaniu systémových zásuvných modulov">More information about the tor-commits mailing list