[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings] Update translations for tor-launcher-network-settings

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Mar 14 12:45:56 UTC 2015


commit 37e4a9f655ab6ed6b6ced3d7c53f74596a4d1203
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Mar 14 12:45:52 2015 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings
---
 uk/network-settings.dtd |    8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/uk/network-settings.dtd b/uk/network-settings.dtd
index a4c0644..0e62106 100644
--- a/uk/network-settings.dtd
+++ b/uk/network-settings.dtd
@@ -9,15 +9,15 @@
 
 <!ENTITY torSettings.firstQuestion "Яке з наступних тверджень найкраще описує Вашу ситуацію?">
 <!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "Мережеве з'єднання цього комп'ютера цензурується або йде через проксі-сервер.">
-<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "I need to configure bridge or local proxy settings.">
+<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "Мені потрібно налаштувати міст або локальний проксі.">
 <!ENTITY torSettings.configure "Налаштування">
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "Я бажаю підключатися до Tor напряму ">
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Це має працювати у більшості ситуацій.">
 <!ENTITY torSettings.connect "З'єднатися">
 
-<!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Does this computer need to use a local proxy to access the Internet?">
+<!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Чи потрібно цьому комп'ютеру використовувати локальний проксі для доступу в Інтернет?">
 <!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
-<!ENTITY torSettings.proxyHelp "If you are not sure how to answer this question, look at the Internet settings in another browser to see whether it is configured to use a local proxy.">
+<!ENTITY torSettings.proxyHelp "Якщо ви не знаєте, як відповісти на це питання, перевірте налаштування Інтернету в іншому браузері, щоб побачити чи він налаштований на використання локального проксі.">
 <!ENTITY torSettings.enterProxy "Задати параметри проксі">
 <!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "Ваш Інтернет-провайдер (ISP) блокує чи яким-небудь чином цензурує підключення до Tor мережі?">
 <!ENTITY torSettings.bridgeHelp "Якщо Ви не знаєте, як відповісти на це питання, виберіть Ні.  Якщо Ви виберете Так, Вам буде запропоновано налаштувати мости Tor, що Ñ” приватними трансляторами, які роблять більш важким блокування з'єднань з Tor мережі.">
@@ -30,7 +30,7 @@
 
 <!ENTITY torsettings.optional "Додатково">
 
-<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "This computer needs to use a local proxy to access the Internet">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "Цей комп'ютер повинен використовувати локальний проксі для доступу в Інтернет">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.type "Тип проксі:">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.address "Адреса:">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "ІР адреса або ім'я хосту">More information about the tor-commits mailing list