[tor-commits] [translation/tails-misc] Update translations for tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Mar 5 18:15:44 UTC 2015


commit c603e0146d898eda5b66bfa7c7cd67f4007e507a
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Mar 5 18:15:41 2015 +0000

    Update translations for tails-misc
---
 sv.po |   13 +++++++------
 1 file changed, 7 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/sv.po b/sv.po
index 5f38adb..eddeeea 100644
--- a/sv.po
+++ b/sv.po
@@ -4,6 +4,7 @@
 # 
 # Translators:
 # Emil Johansson <emil.a.johansson at gmail.com>, 2015
+# Filip Nyquist <fillerix at fillerix.se>, 2015
 # GabSeb, 2014
 # falk3n <johan.falkenstrom at gmail.com>, 2014
 # Michael Cavén, 2014
@@ -16,8 +17,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-02-23 16:25+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-26 20:01+0000\n"
-"Last-Translator: phst <transifex at sturman.se>\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-05 18:02+0000\n"
+"Last-Translator: Filip Nyquist <fillerix at fillerix.se>\n"
 "Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -52,14 +53,14 @@ msgstr "<h1>Hjälp oss att fixa din bugg!</h1>\n<p>Läs <a href=\"%s\">våra ins
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:14
 msgid "Persistence is disabled for Electrum"
-msgstr ""
+msgstr "\"Uthållighet\" är innaktiverat för bitcoin klienten Electrum"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:16
 msgid ""
 "When you reboot Tails, all of Electrum's data will be lost, including your "
 "Bitcoin wallet. It is strongly recommended to only run Electrum when its "
 "persistence feature is activated."
-msgstr ""
+msgstr "När du startar om Tails, förloras all data tillhörande Electrum , inklusive Bitcoin plånboken. Det rekommenderas starkt att bara köra Electrum när dess uthållighet-funktion är aktiverad."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:18
 msgid "Do you want to start Electrum anyway?"
@@ -370,7 +371,7 @@ msgid ""
 "<a "
 "href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/virtualization.en.html#security'>Learn"
 " more...</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/virtualization.en.html#security'>Lär dig mer...</a>"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:18
 msgid "Tor is not ready"
@@ -436,7 +437,7 @@ msgstr "En annan osäker webbläsare är för närvarande igång, eller på väg
 msgid ""
 "NetworkManager passed us garbage data when trying to deduce the clearnet DNS"
 " server."
-msgstr ""
+msgstr "NetworkManager skickade oss skräpdata när den försökte härleda clearnet DNS-servern."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:115
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list