[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd] Update translations for torbutton-torbuttondtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Mar 4 10:48:10 UTC 2015


commit 17954d7ee53ed1dabc4bf4621b428840d1c9f8ce
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Mar 4 10:48:06 2015 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd
---
 nb/torbutton.dtd |    4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/nb/torbutton.dtd b/nb/torbutton.dtd
index b8a1d0b..8cc0b77 100644
--- a/nb/torbutton.dtd
+++ b/nb/torbutton.dtd
@@ -24,7 +24,7 @@
 <!ENTITY torbutton.pref_connection_more_info.text "Torbutton er for øyeblikket aktivert. Hvis du vil endre på ikke-Tor-proxyinnstillinger, vennligst deaktiver Torbutton og returner hit. Hvis du vil endre på Tor-innstillingene, vennligst bruk Torbutton-innstillingsvinduet.">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Ny Identitet">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "New Tor Circuit for this Site">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Ny Tor-krets for denne siden">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.toggle "Endre Tor status">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.toggle.key "T">
@@ -157,4 +157,4 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_high "Medium-høy">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_high "Høy">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom "Egenspesifiserte verdier">
-<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor circuit for this site">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor-krets for denne siden">More information about the tor-commits mailing list