[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings_completed] Update translations for tor-launcher-network-settings_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Jun 30 10:15:50 UTC 2015


commit a8a75f7df8f8f29edb25aa20890effa2b0ab2d6c
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Jun 30 10:15:49 2015 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings_completed
---
 ro/network-settings.dtd |   10 ++++++----
 1 file changed, 6 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/ro/network-settings.dtd b/ro/network-settings.dtd
index 2c6d361..dfceb1b 100644
--- a/ro/network-settings.dtd
+++ b/ro/network-settings.dtd
@@ -9,16 +9,18 @@
 
 <!ENTITY torSettings.firstQuestion "Care din următoarele descrie cel mai bine situația dvs?">
 <!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "Această conexiune la internet a computerului este cenzurată sau prin proxy.">
-<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "Trebuie să configurez puntea sau configurări proxy.">
+<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "Am nevoie să configurez puntea sau configurările locale proxy.">
 <!ENTITY torSettings.configure "Configuraţi ">
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "Vreau sa ma conectez direct la reţeaua Tor .">
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Aceasta funcționează în cele mai multe situații.">
 <!ENTITY torSettings.connect "Conectare">
 
-<!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Computerul dumneavoastră are nevoie de un proxy sa acceseze Internet-ul ?">
+<!ENTITY torSettings.proxyPageTitle "Configurare Proxy local">
+<!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Are nevoie acest computer să utilizeze un proxy local pentru accesarea internetului?">
 <!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
-<!ENTITY torSettings.proxyHelp "Dacă nu sînteți siguri cum să răspundeți la întrebarea aceasta, uitați-vă la setările de Internet din alt browser pentru a vedea dacă este configurat să folosească un proxy.">
+<!ENTITY torSettings.proxyHelp "Dacă nu știi sigur cum să răspunzi la această întrebare, uită-te la setările de Internet într-un alt browser pentru a vedea dacă este configurat să folosească un proxy local.">
 <!ENTITY torSettings.enterProxy "Introduceţi setările pentru proxy .">
+<!ENTITY torSettings.bridgePageTitle "Configurare Punți Tor ">
 <!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "Internet Service Providerul (ISP) dvs blochează sau cenzurează conexiunile către rețeaua Tor?">
 <!ENTITY torSettings.bridgeHelp "Dacă nu sînteÈ›i sigur cum să răspundeÈ›i la această întrebare, alegeÈ›i Nu.  Dacă alegeÈ›i Da, vi se va cere să configuraÈ›i punÈ›ile Tor, care sînt relayuri nelistate care fac mai dificilă blocarea conexiunilor la reÈ›eaua Tor.">
 <!ENTITY torSettings.bridgeSettingsPrompt "Puteți folosi setul de punți oferit sau puteți obține și introduce un set particular de punți.">
@@ -30,7 +32,7 @@
 
 <!ENTITY torsettings.optional "Opțional">
 
-<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "Acest computer are nevoie să folosească un proxy pentru a accesa Internetul">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "Acest computer are nevoie să utilizeze un proxy local pentru accesarea internetului.">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.type "Tip proxy:">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.address "Adresă:">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "Adresă IP sau hostname">More information about the tor-commits mailing list