[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings] Update translations for tor-launcher-network-settings

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Jun 30 10:15:46 UTC 2015


commit e0bf1dc6e3c4a33c4c4bcbba7dae57ad10e6d59a
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Jun 30 10:15:45 2015 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings
---
 ro/network-settings.dtd |    6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/ro/network-settings.dtd b/ro/network-settings.dtd
index 2bd99e7..dfceb1b 100644
--- a/ro/network-settings.dtd
+++ b/ro/network-settings.dtd
@@ -15,12 +15,12 @@
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Aceasta funcționează în cele mai multe situații.">
 <!ENTITY torSettings.connect "Conectare">
 
-<!ENTITY torSettings.proxyPageTitle "Local Proxy Configuration">
+<!ENTITY torSettings.proxyPageTitle "Configurare Proxy local">
 <!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Are nevoie acest computer să utilizeze un proxy local pentru accesarea internetului?">
 <!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
-<!ENTITY torSettings.proxyHelp "If you are not sure how to answer this question, look at the Internet settings in another browser to see whether it is configured to use a local proxy.">
+<!ENTITY torSettings.proxyHelp "Dacă nu știi sigur cum să răspunzi la această întrebare, uită-te la setările de Internet într-un alt browser pentru a vedea dacă este configurat să folosească un proxy local.">
 <!ENTITY torSettings.enterProxy "Introduceţi setările pentru proxy .">
-<!ENTITY torSettings.bridgePageTitle "Tor Bridges Configuration">
+<!ENTITY torSettings.bridgePageTitle "Configurare Punți Tor ">
 <!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "Internet Service Providerul (ISP) dvs blochează sau cenzurează conexiunile către rețeaua Tor?">
 <!ENTITY torSettings.bridgeHelp "Dacă nu sînteÈ›i sigur cum să răspundeÈ›i la această întrebare, alegeÈ›i Nu.  Dacă alegeÈ›i Da, vi se va cere să configuraÈ›i punÈ›ile Tor, care sînt relayuri nelistate care fac mai dificilă blocarea conexiunilor la reÈ›eaua Tor.">
 <!ENTITY torSettings.bridgeSettingsPrompt "Puteți folosi setul de punți oferit sau puteți obține și introduce un set particular de punți.">More information about the tor-commits mailing list