[tor-commits] [translation/tor_animation] Update translations for tor_animation

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Jun 29 12:46:07 UTC 2015


commit 0a876eaa1a5f058f09039701a901a056533239be
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Jun 29 12:46:07 2015 +0000

    Update translations for tor_animation
---
 ro.srt |  108 ++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 file changed, 54 insertions(+), 54 deletions(-)

diff --git a/ro.srt b/ro.srt
index d87bd17..d35428f 100644
--- a/ro.srt
+++ b/ro.srt
@@ -1,19 +1,19 @@
 1
 00:00:00,660 --> 00:00:02,780
-Am devenit foarte utilizați pe internet.
+Ne-am obiÅŸnuit cu Internetul.
 
 2
 00:00:03,120 --> 00:00:07,700
-Partajăm constant informații
+Împărțim constant informații
 despre noi și viețile noastre private:
 
 3
 00:00:08,000 --> 00:00:09,960
-ne hrănim și întâlnim oameni,
+ce mâncăruri mâncăm şi pe cine întâlnim,
 
 4
 00:00:10,180 --> 00:00:12,480
-călătorim și citim .
+locuri unde călătorim și lucruri pe care le citim .
 
 5
 00:00:13,280 --> 00:00:14,640
@@ -21,130 +21,130 @@ Lăsați-mă să vă explic mai bine.
 
 6
 00:00:14,920 --> 00:00:17,740
-Right at this moment,
-if someone attempts to look you up,
+ÃŽn acest moment,
+dacă cineva încearcă să te caute pe Internet
 
 7
 00:00:18,060 --> 00:00:22,480
-they'll see your real identity,
-precise location, operating system,
+îți vor afla identitatea reală,
+locația exactă, sistemul de operare,
 
 8
 00:00:22,800 --> 00:00:26,500
-all the sites you've visited,
-the browser you use to surf the web,
+toate paginile web pe care le-ai vizitat,
+ce tip de browser folosești ca să navighezi pe Internet,
 
 9
 00:00:26,700 --> 00:00:29,140
-and so much more information
-about you and your life
+și multe, multe alte informații asemănătoare
+despre tine și despre viața ta
 
 10
 00:00:29,200 --> 00:00:31,500
-which you probably didn't mean
-to share with unknown strangers,
+informații pe care probabil nici nu ai vrut
+să le împarți cu necunoscuţi
 
 11
 00:00:31,700 --> 00:00:34,000
-who could easily use this data
-to exploit you.
+care ar putea folosi informațiile acestea
+ca să te exploateze
 
 12
 00:00:34,500 --> 00:00:37,000
-Dar nu dacă utilizați Tor!
+Dar nu este cazul, dacă utilizați Tor!
 
 13
 00:00:37,140 --> 00:00:40,840
-Tor Browser protects our privacy
-and identity on the Internet.
+Browser-ul Tot îți protejează intimitatea
+și identitatea pe Internet.
 
 14
 00:00:41,560 --> 00:00:44,760
-Tor secures your connection
-with three layers of encryption
+Tor securizează conexiunea ta
+cu 3 straturi de criptare
 
 15
 00:00:44,940 --> 00:00:49,760
-and passes it through three voluntarily
-operated servers around the world,
+și o trece prin trei servere administrate
+voluntar, din jurul lumii, 
 
 16
 00:00:50,280 --> 00:00:53,520
-which enables us to communicate
-anonymously over the Internet.
+ceea ce ne permite să comunicăm
+anonim pe Internet.
 
 17
 00:00:56,560 --> 00:00:58,280
-Tor also protects our data
+De asemenea, Tor ne protejează datele 
 
 18
 00:00:58,400 --> 00:01:01,900
-against corporate or government targeted
-and mass surveillance.
+împotriva supravegherii țintite către corporații sau guvern 
+și supravegherea de masă.
 
 19
 00:01:02,880 --> 00:01:07,340
-Perhaps you live in a repressive country
-which tries to control and surveil the Internet.
+Poate trăiești într-o țară represivă,
+care încearcă să controleze și să supravegheze Internetul.
 
 20
 00:01:07,900 --> 00:01:11,800
-Or perhaps you don't want big corporations
-taking advantage of your personal information.
+Sau poate că nu vrei ca marile corporații
+să profite de informațiile tale personale.
 
 21
 00:01:12,880 --> 00:01:15,640
-Tor makes all of its users
-to look the same
+Tor face toți utilizatorii 
+să arate la fel,
 
 22
 00:01:15,920 --> 00:01:18,800
-which confuses the observer
-and makes you anonymous.
+ceea ce crează confuzie pentru observator
+și ceea ce te face pe tine anonim.
 
 23
 00:01:19,500 --> 00:01:22,980
-So, the more people use the Tor network,
-the stronger it gets
+Așadar, cu cât crește numărul de utilizatori Tor,
+cu atât acesta devine mai puternic
 
 24
 00:01:23,140 --> 00:01:27,800
-as it's easier to hide in a crowd
-of people who look exactly the same.
+dat fiind că este mai ușor să te ascunzi într-o mulțime
+de oameni care arată identic.
 
 25
 00:01:28,700 --> 00:01:31,240
-You can bypass the censorship
-without being worried about
+Poți ocoli cenzura 
+fără să ați faci griji că
 
 26
 00:01:31,400 --> 00:01:34,100
-the censor knowing what you do
-on the Internet.
+observatorul știe ce faci tu
+pe Internet.
 
 27
 00:01:36,540 --> 00:01:39,440
-The ads won't follow you
-everywhere for months,
+Nu te vor urmări reclamele
+peste tot, timp de luni de zile
 
 28
 00:01:39,640 --> 00:01:41,300
-starting when you first
-clicked on a product.
+din momentul în care dai click
+pentru prima oară pe un produs.
 
 29
 00:01:43,880 --> 00:01:47,380
-By using Tor, the sites you visit
-won't even know who you are,
+Utilizând Tor, nici paginile pe care le vizitezi
+nu vor ști cine ești de fapt,
 
 30
 00:01:47,540 --> 00:01:49,760
-from what part of the world
-you're visiting them,
+din ce parte a lumii 
+îi vizitezi,
 
 31
 00:01:49,920 --> 00:01:51,920
-unless you login and tell them so.
+decât dacă te autentifici și astfel le spui.
 
 32
 00:01:54,200 --> 00:01:55,840
@@ -161,5 +161,5 @@ precum activiștii, jurnaliștii și blogger-ii.
 
 35
 00:02:02,000 --> 00:02:07,000
-Descărcați și utilizați Tor! Sau rulați un releu!
+Descarcă și folosește Tor! Sau rulează un releu!
 More information about the tor-commits mailing list