[tor-commits] [translation/tor-messenger-authdtd_completed] Update translations for tor-messenger-authdtd_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Jun 29 12:16:34 UTC 2015


commit 95da3c63a9a8cd0246676b355d091b51d05dc1a3
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Jun 29 12:16:34 2015 +0000

    Update translations for tor-messenger-authdtd_completed
---
 ro/auth.dtd |   21 +++++++++++++++++++++
 1 file changed, 21 insertions(+)

diff --git a/ro/auth.dtd b/ro/auth.dtd
new file mode 100644
index 0000000..f82ee8c
--- /dev/null
+++ b/ro/auth.dtd
@@ -0,0 +1,21 @@
+<!ENTITY authDialog.title "Confirmă identitatea contactului">
+<!ENTITY authDialog.authenticate "Confirmă">
+<!ENTITY authDialog.cancel "Anulează">
+<!ENTITY authDialog.help "Ajutor">
+<!ENTITY authDialog.yes "Da">
+<!ENTITY authDialog.no "Nu">
+<!ENTITY authDialog.verified "Am verificat că aceasta este de fapt amprenta corectă.">
+<!ENTITY authDialog.yourFingerprint "Amprenta ta">
+<!ENTITY authDialog.theirFingerprint "Presupusa lor amprentă ">
+<!ENTITY authDialog.manualVerification "Verificare manuală a amprentei ">
+<!ENTITY authDialog.questionAndAnswer "Întrebare şi răspuns">
+<!ENTITY authDialog.sharedSecret "Secret împărtăşit">
+<!ENTITY authDialog.manualInstruction "Pentru a confirma amprenta, contactează-ți amicul prin intermediul unui canal autentificat, cum ar fi telefonul sau prin e-mail cu semnătură prin GPS. Fiecare dintre voi ar trebui să-i spună celuilalt amprenta. Dacă totul se potrivește, ar trebui să menționezi în dialogul de mai jos că ai verificat amprenta.">
+<!ENTITY authDialog.choose "Alege">
+<!ENTITY authDialog.how "Cum dorești să confirmi identitatea contactului tău?">
+<!ENTITY authDialog.qaInstruction "Pentru a confirma identitatea lor, alege o întrebare al cărei răspuns este cunoscut doar de tine și de contactul tău. Introdu această întrebare și răspunde, apoi așteaptă să introducă un răspuns și contactul tău. Dacă răspunsurile nu se potrivesc, atunci este posibil să ai de-a face cu un impostor.">
+<!ENTITY authDialog.secretInstruction "Pentru a confirma identitatea lor, alege un secret cunoscut doar de tine și de contactul tău. Introdu acest secret, apoi așteaptă să îl introducă și contactul tău. Dacă secretele nu se potrivesc, atunci este posibil să ai de-a face cu un impostor.">
+<!ENTITY authDialog.question "Introdu întrebarea aici: ">
+<!ENTITY authDialog.answer "Introdu răspunsul secret aici (diferențiere majuscule/litere mici): ">
+<!ENTITY authDialog.secret "Introdu secretul aici:">
+<!ENTITY authDialog.waiting "În așteptarea contactului ...">
\ No newline at end of fileMore information about the tor-commits mailing list