[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings_completed] Update translations for tor-launcher-network-settings_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Jun 23 12:15:59 UTC 2015


commit 39346eaea3922b942e443c051160ebffe3227bf1
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Jun 23 12:15:58 2015 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings_completed
---
 nb/network-settings.dtd |    4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/nb/network-settings.dtd b/nb/network-settings.dtd
index c08d9cc..ad43941 100644
--- a/nb/network-settings.dtd
+++ b/nb/network-settings.dtd
@@ -15,7 +15,7 @@
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Dette vil fungere i de fleste situasjoner.">
 <!ENTITY torSettings.connect "Koble til">
 
-<!ENTITY torSettings.proxyPageTitle "Oppsett av lokal mellomtjener.">
+<!ENTITY torSettings.proxyPageTitle "Lokal proxy-konfigurasjon">
 <!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Trenger denne maskinen å bruke en lokal mellomtjener for å nå Internett?">
 <!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
 <!ENTITY torSettings.proxyHelp "Dersom du er usikker på hvordan du skal svare på dette spørsmålet, sjekk Internett innstillingene i en annen nettleser for å se om den er konfigurert til å bruke en lokal mellomtjener.">
@@ -48,7 +48,7 @@
 <!ENTITY torsettings.useBridges.default "Koble til med angitte broer">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.type "Tilkoblingstype:">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Angi egendefinerte broer">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Skriv inn en, eller fler bro-reléer (èn pr linje).">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Angi én eller flere bro-reléer (én per linje).">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "type adresse:port">
 
 <!ENTITY torsettings.copyLog "Kopier Torloggen til Utklippstavlen">More information about the tor-commits mailing list