[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Jun 23 12:15:21 UTC 2015


commit 71be56055f89010fbb003b96e5b9ce3162892928
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Jun 23 12:15:21 2015 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 nb/https-everywhere.dtd |    2 +-
 nb/ssl-observatory.dtd  |    2 +-
 2 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/nb/https-everywhere.dtd b/nb/https-everywhere.dtd
index de1690a..433e545 100644
--- a/nb/https-everywhere.dtd
+++ b/nb/https-everywhere.dtd
@@ -7,7 +7,7 @@
 <!ENTITY https-everywhere.about.thanks "Takk til">
 <!ENTITY https-everywhere.about.contribute  "Hvis du liker HTTPS Everywhere, vurder å">
 <!ENTITY https-everywhere.about.donate_tor "Donére til Tor">
-<!ENTITY https-everywhere.about.tor_lang_code "en">
+<!ENTITY https-everywhere.about.tor_lang_code "no">
 <!ENTITY https-everywhere.about.or "eller">
 <!ENTITY https-everywhere.about.donate_eff "Donére til EFF">
 
diff --git a/nb/ssl-observatory.dtd b/nb/ssl-observatory.dtd
index 39c3a56..9ace528 100644
--- a/nb/ssl-observatory.dtd
+++ b/nb/ssl-observatory.dtd
@@ -93,7 +93,7 @@ de så på. Hold muspekeren over innstillingene for flere detaljer:">
 <!ENTITY ssl-observatory.warning.title "ADVARSEL fra EFF's SSL Observatory ">
 <!ENTITY ssl-observatory.warning.showcert "Vis sertifikatkjede">
 <!ENTITY ssl-observatory.warning.okay "Jeg forstår">
-<!ENTITY ssl-observatory.warning.text "EFF's SSL Observatory har utstedt en advarsel om bruk av HTTPS sertifikatene på denne siden:">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.text "EFF's SSL Observatory har utstedt en advarsel om HTTPS-sertifikatene for dette nettstedet:">
 <!ENTITY ssl-observatory.warning.defense "Hvis du er logget inn på denne siden, så kan det være en god idé å endre passordet ditt så snart du har en sikker tilkobling. (Disse advarslene kan deaktiveres i "SSL Observatory" fanen under instillinger i HTTPS Everywhere).">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.self_signedMore information about the tor-commits mailing list