[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings_completed] Update translations for tor-launcher-network-settings_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Jun 22 19:45:53 UTC 2015


commit 159c29063f26f99f9a343f98d6ab7a6ede7369fb
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Jun 22 19:45:52 2015 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings_completed
---
 bg/network-settings.dtd |   12 +++++++-----
 1 file changed, 7 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/bg/network-settings.dtd b/bg/network-settings.dtd
index 6b1c255..4452961 100644
--- a/bg/network-settings.dtd
+++ b/bg/network-settings.dtd
@@ -2,7 +2,7 @@
 
 <!-- For "first run" wizard: -->
 
-<!ENTITY torsettings.prompt "Преди да се свържете към Tor мрежата,вие трябва да предоставите информация относно интернет връзката на този компютър">
+<!ENTITY torsettings.prompt "Преди да се свържете към Tor мрежата, Вие трябва да предоставите информация относно интернет връзката на този компютър">
 
 <!ENTITY torSettings.yes "Да">
 <!ENTITY torSettings.no "Не">
@@ -15,10 +15,12 @@
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Това ще работи при повечето ситуации.">
 <!ENTITY torSettings.connect "Свържи се">
 
+<!ENTITY torSettings.proxyPageTitle "Локални прокси настройки">
 <!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Този компютър използва ли локално прокси за достъп до Интернет?">
 <!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
 <!ENTITY torSettings.proxyHelp "Ако не сте сигурни как да отговорите на този въпрос проверете интернет настройките на друг браузър,за да видите дали е настроен да използва прокси.">
 <!ENTITY torSettings.enterProxy "Въведете настройките за прокси.">
+<!ENTITY torSettings.bridgePageTitle "Настройки на Тор бриджове">
 <!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "Блокирани или цензурирани ли са връзките към Tor Мрежата от вашият Интернет Доставчик(ISP)?">
 <!ENTITY torSettings.bridgeHelp "Ако не сте сигурни как да отговорите на този въпрос, изберете No.  Ако изберете Yes, вие ще бъдете помолен да конфигурирате Tor Bridges, непубликувани relays които правят блокирането на връзката към Tor Network по трудна.">
 <!ENTITY torSettings.bridgeSettingsPrompt "Вие може да използвате предложените комплекти от bridges или може да изисквате персонализиран комплект от тях.">
@@ -55,8 +57,8 @@
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp1B "Вие може да използвате пре-конфигурирани, предоставени комплекти от bridge адреси или може да изисквате собствен персонализиран комплект от адреси като използвате един от следните три метода:">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp2Heading "През Web">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Използвайте уеб браузър за да посетите https://bridges.torproject.org">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3Heading "През автоматично отговарящия у-мейл">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "Пратете и-мейл до  bridges at torproject.org с ред  'get bridges' в съдържанието на съобщението.  Така или иначе за да направите по трудно за атакуващия да научи повече от bridge адреса, вие трябва да пратите молба от един от следните и-мейл доставчици (подредени по реда на предпочитания):">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3Heading "През автоматично отговарящия имейл">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "Пратете имейл до  bridges at torproject.org с ред  'get bridges' в съдържанието на съобщението.  Така или иначе за да направите по трудно за атакуващия да научи повече от bridge адреса, вие трябва да пратите молба от един от следните и-мейл доставчици (подредени по реда на предпочитания):">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailList "https://www.riseup.net, https://mail.google.com, или https://mail.yahoo.com">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4Heading "През Help Desk">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4 "Като последна стъпка, вие може да изисквате адреси чрез пращане на учтив и-мейл до help at rt.torproject.org.  Моля обърнете внимание, че на всяка молба за bridge се отговаря персонално.">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4Heading "През бюрото за помощ">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4 "Като последна стъпка, вие може да изисквате адреси чрез пращане на учтив имейл до help at rt.torproject.org.  Моля обърнете внимание, че на всяка молба за bridge се отговаря персонално.">More information about the tor-commits mailing list