[tor-commits] [translation/tor_animation_completed] Update translations for tor_animation_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jun 19 21:47:20 UTC 2015


commit 6e2e799a759ab598877673b5f0209ddc45c71fc8
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Jun 19 21:47:19 2015 +0000

    Update translations for tor_animation_completed
---
 nl.srt |   36 ++++++++++++++++++------------------
 1 file changed, 18 insertions(+), 18 deletions(-)

diff --git a/nl.srt b/nl.srt
index e397f70..73be88b 100644
--- a/nl.srt
+++ b/nl.srt
@@ -69,22 +69,22 @@ vrijwilligers over de hele wereld bestuurd worden,
 
 16
 00:00:50,280 --> 00:00:53,520
-het word daardoor voor ons mogelijk
+waardoor het voor ons mogelijk wordt
 anoniem op internet te communiceren.
 
 17
 00:00:56,560 --> 00:00:58,280
-Tor beschermt onze gegevens ook
+Tor beschermt ook onze gegevens
 
 18
 00:00:58,400 --> 00:01:01,900
-tegen afluistering door bedrijfen of
-overheids instanties en massa surveillance.
+tegen afluistering door bedrijven of
+overheidsinstanties en massasurveillance.
 
 19
 00:01:02,880 --> 00:01:07,340
-Misschien leeft u in een onderdrukkings regime
-dat probeerd het internet te controlleren en te bewaken.
+Misschien leeft u in een onderdrukkend regime
+dat probeert het internet te controleren en te bewaken.
 
 20
 00:01:07,900 --> 00:01:11,800
@@ -98,18 +98,18 @@ er allemaal hetzelfde uit zien
 
 22
 00:01:15,920 --> 00:01:18,800
-dat verwaard de observator
-en maakt u een anoniem persoon.
+dat verwart de observator
+en maakt u anoniem.
 
 23
 00:01:19,500 --> 00:01:22,980
-Dus, hoe meer mensen het gebruik maken
-van het Tor netwerk hoe sterker het wordt
+Dus, hoe meer mensen gebruik maken
+van het Tor-netwerk, des te sterker het wordt
 
 24
 00:01:23,140 --> 00:01:27,800
-omdat het makkelijker is zich in een massa van
-mensen te verstoppen die allemaal hetzelfde uitzien.
+omdat het makkelijker is in een massa van
+mensen te verstoppen die er allemaal hetzelfde uitzien.
 
 25
 00:01:28,700 --> 00:01:31,240
@@ -119,22 +119,22 @@ dat u zich zorgen moet maken
 26
 00:01:31,400 --> 00:01:34,100
 dat de censor weet wat
-u op het inertnet doet.
+u op het internet doet.
 
 27
 00:01:36,540 --> 00:01:39,440
 De advertenties volgen u niet
-maandenlang overall naartoe,
+maandenlang overal naartoe,
 
 28
 00:01:39,640 --> 00:01:41,300
-beginnend met de eerste click
+beginnend met de eerste klik
 op een product.
 
 29
 00:01:43,880 --> 00:01:47,380
-Als u Tor gebruikt weeten de bezochte
-pagina´s niet eens wie u bent,
+Als u Tor gebruikt weten de bezochte
+pagina's niet eens wie u bent,
 
 30
 00:01:47,540 --> 00:01:49,760
@@ -160,5 +160,5 @@ zoals activisten, journalisten en bloggers.
 
 35
 00:02:02,000 --> 00:02:07,000
-Download en gebruik Tor! Of run een relay!
+Download en gebruik Tor! Of draai een relay!
 More information about the tor-commits mailing list