[tor-commits] [translation/whisperback_completed] Update translations for whisperback_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Jun 17 01:15:22 UTC 2015


commit 8fd04012418ced168661487b99ec78479954f212
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Jun 17 01:15:20 2015 +0000

    Update translations for whisperback_completed
---
 nb/nb.po |   44 ++++++++++++++++++++++----------------------
 1 file changed, 22 insertions(+), 22 deletions(-)

diff --git a/nb/nb.po b/nb/nb.po
index cf5ec67..78d5673 100644
--- a/nb/nb.po
+++ b/nb/nb.po
@@ -7,9 +7,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-26 15:50+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-06-24 22:52+0000\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2014-03-17 17:40+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-06-17 01:11+0000\n"
 "Last-Translator: lateralus\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/nb/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -40,40 +40,40 @@ msgid ""
 "/etc/whisperback/config.py, ~/.whisperback/config.py, ./config.py"
 msgstr "%s variabelen ble ikke funnet i noen av konfigurasjonsfilene /etc/whisperback/config.py, ~/.whisperback/config.py, ./config.py"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:151
+#: ../whisperBack/gui.py:154
 msgid "Unable to load a valid configuration."
 msgstr "Klarte ikke å laste inn en gyldig konfigurasjon"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:217
+#: ../whisperBack/gui.py:220
 msgid "Sending mail..."
 msgstr "Sender e-post..."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:218
+#: ../whisperBack/gui.py:221
 msgid "Sending mail"
 msgstr "Sender e-post"
 
 #. pylint: disable=C0301
-#: ../whisperBack/gui.py:220
+#: ../whisperBack/gui.py:223
 msgid "This could take a while..."
 msgstr "Dette kan kan ta en stund..."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:234
+#: ../whisperBack/gui.py:237
 msgid "The contact email adress doesn't seem valid."
 msgstr "E-postadressen virker ikke gyldig"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:251
+#: ../whisperBack/gui.py:254
 msgid "Unable to send the mail: SMTP error."
 msgstr "Kunne ikke sende e-posten: SMTP feil."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:253
+#: ../whisperBack/gui.py:256
 msgid "Unable to connect to the server."
 msgstr "Kunne ikke koble til serveren."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:255
+#: ../whisperBack/gui.py:258
 msgid "Unable to create or to send the mail."
 msgstr "Kunne ikke opprette eller sende e-posten."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:258
+#: ../whisperBack/gui.py:261
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -82,21 +82,21 @@ msgid ""
 "If it does not work, you will be offered to save the bug report."
 msgstr "\n\nFeilmeldingen kunne ikke sendes, trolig grunnet nettverksproblemer. Prøv å koble til nettverket på nytt og trykk send en gang til.\n\nHvis det ikke virker, vil du bli spurt om å lagre feilmeldingen."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:271
+#: ../whisperBack/gui.py:274
 msgid "Your message has been sent."
 msgstr "Meldingen din ble sendt."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:278
+#: ../whisperBack/gui.py:281
 msgid "An error occured during encryption."
 msgstr "En feil oppstod under kryptering."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:298
+#: ../whisperBack/gui.py:301
 #, python-format
 msgid "Unable to save %s."
 msgstr "Kunne ikke lagre %s."
 
 #. XXX: fix string
-#: ../whisperBack/gui.py:322
+#: ../whisperBack/gui.py:325
 #, python-format
 msgid ""
 "The bug report could not be sent, likely due to network problems.\n"
@@ -106,27 +106,27 @@ msgid ""
 "Do you want to save the bug report to a file?"
 msgstr "Feilmeldingen kunne ikke sendes, trolig grunnet nettverksproblemer.\n\nSom en løsning kan du lagre feilmeldingen på en USB-enhet og prøve å sende den til oss på %s med en e-postkonto på et annet system. Vær klar over at feilmeldingen ikke vil være anonym når du gjør dette, hvis du ikke tar ytterligere steg selv (f.eks ved å bruke Tor med en midlertidig e-postkonto).\n\nØnsker du å lagre feilmeldingen i en lokal fil?"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:386 ../data/whisperback.ui.h:21
+#: ../whisperBack/gui.py:389 ../data/whisperback.ui.h:21
 msgid "WhisperBack"
 msgstr "WhisperBack"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:387 ../data/whisperback.ui.h:2
+#: ../whisperBack/gui.py:390 ../data/whisperback.ui.h:2
 msgid "Send feedback in an encrypted mail."
 msgstr "Send tilbakemelding i en kryptert e-post."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:390
+#: ../whisperBack/gui.py:393
 msgid "Copyright © 2009-2012 Tails developpers (tails at boum.org)"
 msgstr "Copyright © 2009-2012 Tails developers (tails at boum.org)"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:391
+#: ../whisperBack/gui.py:394
 msgid "Tails developers <tails at boum.org>"
 msgstr "Tails utviklere <tails at boum.org>"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:392
+#: ../whisperBack/gui.py:395
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Oversettere"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:419
+#: ../whisperBack/gui.py:422
 msgid "This doesn't seem to be a valid URL or OpenPGP key."
 msgstr "Dette ser ikke ut til å være en gydlig URL eller OpenPGP-nøkkel."
 More information about the tor-commits mailing list