[tor-commits] [translation/torbutton-aboutdialogdtd] Update translations for torbutton-aboutdialogdtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Jun 16 23:46:44 UTC 2015


commit f71f0024eed5edbd7edd0ab09177153e5e435b11
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Tue Jun 16 23:46:43 2015 +0000

  Update translations for torbutton-aboutdialogdtd
---
 is/aboutdialog.dtd |  22 +++++++++++-----------
 1 file changed, 11 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/is/aboutdialog.dtd b/is/aboutdialog.dtd
index 5099ad7..ec8b280 100644
--- a/is/aboutdialog.dtd
+++ b/is/aboutdialog.dtd
@@ -1,19 +1,19 @@
-<!ENTITY project.start      "&brandShortName; is developed by ">
+<!ENTITY project.start      "&brandShortName; er þróað af ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (project.tpoLink): This is a link title that links to https://www.torproject.org -->
-<!ENTITY project.tpoLink     "the &vendorShortName;">
-<!ENTITY project.end       ", a nonprofit working to defend your privacy and freedom online.">
+<!ENTITY project.tpoLink     "&vendorShortName;">
+<!ENTITY project.end       ", frjálsum félagasamtökum sem vinna að því að verja rétt þinn til einkalífs og frelsi þitt á netinu.">
 
-<!ENTITY help.start       "Want to help? ">
+<!ENTITY help.start       "Viltu hjálpa?">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (help.donate): This is a link title that links to https://www.torproject.org/donate/donate.html.en -->
-<!ENTITY help.donateLink     "Donate">
-<!ENTITY help.or         " or ">
+<!ENTITY help.donateLink     "Styrkja">
+<!ENTITY help.or         "eða">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (help.getInvolvedLink): This is a link title that links to https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en -->
-<!ENTITY help.getInvolvedLink  "get involved">
+<!ENTITY help.getInvolvedLink  "taka þátt">
 <!ENTITY help.end        "!">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bottom.questions): This is a link title that links to https://www.torproject.org/docs/trademark-faq.html.en -->
-<!ENTITY bottomLinks.questions  "Questions?">
+<!ENTITY bottomLinks.questions  "Spurningar?">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bottom.questions): This is a link title that links to https://www.torproject.org/getinvolved/relays -->
-<!ENTITY bottomLinks.grow    "Help the Tor Network Grow!">
+<!ENTITY bottomLinks.grow    "Hjálpaðu Tor-netinu að vaxa!">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bottom.questions): This is a link title that links to about:license -->
-<!ENTITY bottomLinks.license "Licensing Information">
-<!ENTITY tor.TrademarkStatement  "'Tor' and the 'Onion Logo' are registered trademarks of the Tor Project, Inc.">
+<!ENTITY bottomLinks.license "Upplýsingar um notkunarleyfi">
+<!ENTITY tor.TrademarkStatement  "'Tor' og 'Laukmerkið' (Onion Logo) eru skráð vörumerki Tor Project, Inc.">More information about the tor-commits mailing list