[tor-commits] [translation/tor-messenger-ircproperties] Update translations for tor-messenger-ircproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Jul 25 12:16:30 UTC 2015


commit 3e4fa98e54826da1ca5d905ebc17244553f692d9
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Jul 25 12:16:30 2015 +0000

    Update translations for tor-messenger-ircproperties
---
 tr/irc.properties |   18 +++++++++---------
 1 file changed, 9 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/tr/irc.properties b/tr/irc.properties
index a704903..73fb01c 100644
--- a/tr/irc.properties
+++ b/tr/irc.properties
@@ -65,15 +65,15 @@ command.nickserv=%S <command>: NickServ'e bir komut gönder.
 command.notice=%S <hedef> <mesaj>: Kullanıcıya veya kanala uyarı gönder.
 command.op=%S <takma ad1>[,<takma ad2>]*: Kanal operatörlüğü durumunu birine veriniz. Bunu yapmak için kanal operatörü olmalısınız.
 command.operserv=%S <komut>: OperServ'e bir komut gönder.
-command.part=%S [message]: Leave the current channel with an optional message.
-command.ping=%S [<nick>]: Asks how much lag a user (or the server if no user specified) has.
-command.quit=%S <message>: Disconnect from the server, with an optional message.
-command.quote=%S <command>: Send a raw command to the server.
-command.time=%S: Displays the current local time at the IRC server.
-command.topic=%S [<new topic>]: Set this channel's topic.
-command.umode=%S (+|-)<new mode>: Set or unset a user mode.
-command.version=%S <nick>: Request the version of a user's client.
-command.voice=%S <nick1>[,<nick2>]*: Grant channel voice status to someone. You must be a channel operator to do this.
+command.part=%S [mesaj]: Güncel kanaldan isteğe göre bir mesajla ayrıl.
+command.ping=%S [<takma ad>]: Kullanıcının (veya eğer bir kullanıcı tanımlı değilse sunucunun) ne kadar geride olduğunu sorar.
+command.quit=%S <mesaj>: Sunucudan isteğe göre bir mesajla bağlantıyı kes.
+command.quote=%S <komut>: Send a raw command to the server.
+command.time=%S: IRC sunucusundaki güncel yerel zamanı gösterir.
+command.topic=%S [<yeni konu>]: Bu kanalın konusunu ayarla.
+command.umode=%S (+|-)<yeni mod>: Kullanıcı modunu ayarla veya kurma.
+command.version=%S <takma ad>: Kullanıcının istemcisinin sürümünü talep et.
+command.voice=%S <takma ad1>[,<takma ad2>]*: Kanal ses durumunu birine veriniz. Bunu yapmak için kanal operatörü olmalısınız.
 command.whois2=%S [<nick>]: Get information on a user.
 
 # LOCALIZATION NOTE (message.*):More information about the tor-commits mailing list