[tor-commits] [translation/tor-messenger-commandsproperties] Update translations for tor-messenger-commandsproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Jul 25 11:16:24 UTC 2015


commit 3da7efa2f07eca26eb1ddc571e1796c23ab0f878
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Jul 25 11:16:23 2015 +0000

    Update translations for tor-messenger-commandsproperties
---
 tr/commands.properties |    6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/tr/commands.properties b/tr/commands.properties
index aa9249b..586842e 100644
--- a/tr/commands.properties
+++ b/tr/commands.properties
@@ -11,15 +11,15 @@ noCommand='%S' komutu yok.
 noHelp='%S' komutu için yardım iletisi yok, üzgünüz!
 
 sayHelpString=say <message> işleme komutları olmadan mesaj yollamak için
-rawHelpString=raw <message>: send a message without escaping HTML entities.
-helpHelpString=help <name>: show the help message for the <name> command, or the list of possible commands when used without parameter.
+rawHelpString=raw  <mesaj>: HTML varlıklarından kaçınmadan bir mesaj gönder.
+helpHelpString=help <name>: <name> komut veya olası komut listesi için parametresiz kullanıldığında yardım mesajını göster. 
 
 # LOCALIZATION NOTE (statusCommand):
 #  %1$S is replaced with a status command name
 #   (one of "back", "away", "busy", "dnd", or "offline").
 #  %2$S is replaced with the localized version of that status type
 #   (one of the 5 strings below).
-statusCommand=%1$S <status message>: set the status to %2$S with an optional status message.
+statusCommand=%1$S <durum mesajı>: durumu %2$S olarak isteğe bağlı durum mesajı ile ayarla.
 back=uygun
 away=uzak
 busy=uygun deÄŸilMore information about the tor-commits mailing list