[tor-commits] [translation/tor-messenger-authdtd] Update translations for tor-messenger-authdtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Jul 25 04:16:18 UTC 2015


commit 9dc31be60072085dcd4825b7e3d79dc174d7b870
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Jul 25 04:16:18 2015 +0000

    Update translations for tor-messenger-authdtd
---
 fi/auth.dtd |   10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/fi/auth.dtd b/fi/auth.dtd
index 6c04382..d0c2789 100644
--- a/fi/auth.dtd
+++ b/fi/auth.dtd
@@ -7,13 +7,13 @@
 <!ENTITY authDialog.verified "Olen varmistanut että tunniste on virheetön.">
 <!ENTITY authDialog.yourFingerprint "Sormenjälkesi">
 <!ENTITY authDialog.theirFingerprint "Their purported fingerprint">
-<!ENTITY authDialog.manualVerification "Manual fingerprint verification">
+<!ENTITY authDialog.manualVerification "Manuaalinen tunnisteen todennus">
 <!ENTITY authDialog.questionAndAnswer "Kysymys ja vastaus">
-<!ENTITY authDialog.sharedSecret "Shared secret">
-<!ENTITY authDialog.manualInstruction "To verify the fingerprint, contact your buddy via some other authenticated channel, such as the telephone or GPG-signed email. Each of you should tell your fingerprint to the other. If everything matches up, you should indicate in the dialog below that you have verified the fingerprint.">
+<!ENTITY authDialog.sharedSecret "Jaettu salaisuus">
+<!ENTITY authDialog.manualInstruction "Todentaaksesi tunnisteen, ota yhteyttä kaveriisi jonkin salatun kanavan avulla, esimerkiksi puhelimella thai GPG-allekirjoitetulla sähköpostilla. Jokaisella teistä tulee kertoa teidän tunniste toisillenne. Jos salausavaimet sopivat yhteen teidän pitäisi ilmaista siitä valintaikkunan alla että olet todentanut tunnisteen.">
 <!ENTITY authDialog.choose "Valitse">
-<!ENTITY authDialog.how "How would you like to verify your contact's identity?">
-<!ENTITY authDialog.qaInstruction "To verify their identity, pick a question whose answer is known only to you and your contact. Enter this question and answer, then wait for your contact to enter the answer as well. If the answers do not match, then you may be talking to an imposter.">
+<!ENTITY authDialog.how "Miten haluat varmistaa yhteystiedonne aitouden?">
+<!ENTITY authDialog.qaInstruction "Todentaaksesi yhteyshenkilönne, valitse kysymys mitä vain sinä ja yhteyshenkilönne tiedätte. Valitse kysymys ja vastaa siihen, odota kunnes yhteishenkilönne vastaa siihen. Jos vastauksenne eivät täsmää, silloin tiedät että kyseessä on huijari.">
 <!ENTITY authDialog.secretInstruction "To verify their identity, pick a secret known only to you and your contact. Enter this secret, then wait for your contact to enter it as well. If the secrets do not match, then you may be talking to an imposter.">
 <!ENTITY authDialog.question "Enter question here:">
 <!ENTITY authDialog.answer "Enter secret answer here (case sensitive):">More information about the tor-commits mailing list