[tor-commits] [translation/tails-misc_completed] Update translations for tails-misc_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Jul 25 03:45:40 UTC 2015


commit 2295f8a29dcb82b018a452eb1047def85fd587f1
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Jul 25 03:45:40 2015 +0000

    Update translations for tails-misc_completed
---
 fi.po |   83 ++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 44 insertions(+), 39 deletions(-)

diff --git a/fi.po b/fi.po
index ab58f6b..f57f9ab 100644
--- a/fi.po
+++ b/fi.po
@@ -5,6 +5,7 @@
 # Translators:
 # Jorma Karvonen <karvonen.jorma at gmail.com>, 2015
 # Jorma Karvonen <karvonen.jorma at gmail.com>, 2014
+# Thomas <lab777ee at hotmail.com>, 2015
 # Tomi Toivio <tomi at sange.fi>, 2013
 # tonttula, 2013
 # Finland355 <ville.ehrukainen2 at gmail.com>, 2014
@@ -12,9 +13,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-23 16:25+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-03-04 15:12+0000\n"
-"Last-Translator: Jorma Karvonen <karvonen.jorma at gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-06-28 19:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-25 03:30+0000\n"
+"Last-Translator: Thomas <lab777ee at hotmail.com>\n"
 "Language-Team: Finnish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/fi/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -22,11 +23,11 @@ msgstr ""
 "Language: fi\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready-notification.sh:42
+#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:43
 msgid "Tor is ready"
 msgstr "Tor on valmis"
 
-#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready-notification.sh:43
+#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:44
 msgid "You can now access the Internet."
 msgstr "Voit nyt päästä internettiin."
 
@@ -100,128 +101,132 @@ msgstr "_Pura/todenna leikepöydän salaus"
 msgid "_Manage Keys"
 msgstr "_Hallitse avaimia"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:244
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:208
+msgid "_Open Text Editor"
+msgstr "_Avaa tekstinmuokkain"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:252
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 msgstr "Leikepöytä ei sisällä kelvollista syötetietoa."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:307
 msgid "Unknown Trust"
 msgstr "Tuntematon luotettavuus."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:309
 msgid "Marginal Trust"
 msgstr "Marginaalinen luottamus"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:311
 msgid "Full Trust"
 msgstr "Täysi luotettavuus."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:313
 msgid "Ultimate Trust"
 msgstr "Rajoittamaton luottamus"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:366
 msgid "Name"
 msgstr "Nimi"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:367
 msgid "Key ID"
 msgstr "Avaintunniste"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:368
 msgid "Status"
 msgstr "Tila"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:400
 msgid "Fingerprint:"
 msgstr "Sormenjälki:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:403
 msgid "User ID:"
 msgid_plural "User IDs:"
 msgstr[0] "Käyttäjätunniste:"
 msgstr[1] "Käyttäjätunnisteet:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:433
 msgid "None (Don't sign)"
 msgstr "Ei mitään (älä allekirjoita)"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Select recipients:"
 msgstr "Valitse vastaanottajat:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
 msgid "Hide recipients"
 msgstr "Piilota vastaanottajat"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:507
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 msgstr "Piilota salakirjoitetun viestin kaikkien vastaanottajien käyttäjätunnisteet. Muuten kaikki, jotka näkevät salakirjoitetun viestin, voivat nähdä ketkä ovat vastaanottajat."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:513
 msgid "Sign message as:"
 msgstr "Allekirjoita viesti nimellä:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:517
 msgid "Choose keys"
 msgstr "Valitse avaimet"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:557
 msgid "Do you trust these keys?"
 msgstr "Luotatko näihin avaimiin?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:560
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 msgstr[0] "Seuraavaan valittuun avaimeen ei lueteta täysin:"
 msgstr[1] "Seuraaviin valittuihin avaimiin ei luoteta täysin:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:570
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:578
 msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 msgstr[0] "Luotatko tähän avaimeen kylliksi käyttääksesi sitä silti?"
 msgstr[1] "Luotatko näihin avaimiin kylliksi käyttääksesi niitä silti?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:591
 msgid "No keys selected"
 msgstr "Ei valittuja avaimia"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:593
 msgid ""
 "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 "encrypt the message, or both."
 msgstr "Sinun on valittava yksityinen avain viestin allekirjoitukseen, tai jonkun julkisista avaimista viestin salakirjoittamiseen, tai molemmat."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:613
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:621
 msgid "No keys available"
 msgstr "Avaimia ei saatavilla"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:615
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:623
 msgid ""
 "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
 msgstr "Tarvitset yksityisen avaimen viestin allekirjoitukseen tai julkisen avaimen viestin salakirjoittamiseen."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:743
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:751
 msgid "GnuPG error"
 msgstr "GnuPG-virhe"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:764
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:772
 msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 msgstr "Tämän vuoksi tehtävää ei voida suorittaa."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:814
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:822
 msgid "GnuPG results"
 msgstr "GnuPG-tulokset"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:820
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:828
 msgid "Output of GnuPG:"
 msgstr "GnuPG-tuloste:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:845
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:853
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "Muut GnuPG-viestit:"
 
@@ -369,19 +374,19 @@ msgid ""
 " more...</a>"
 msgstr "<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/virtualization.en.html#security'>Opi lisää...</a>"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:18
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:24
 msgid "Tor is not ready"
 msgstr "Tor ei ole valmis"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:19
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:25
 msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
 msgstr "Tor ei ole valmis. Käynnistetäänkö Tor-selain siitä huolimatta?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:20
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:26
 msgid "Start Tor Browser"
 msgstr "Käynnistä Tor-selain"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:21
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:27
 msgid "Cancel"
 msgstr "Peruuta"
 More information about the tor-commits mailing list