[tor-commits] [bridgedb/develop] Update Danish (da) translations.

isis at torproject.org isis at torproject.org
Sat Jul 25 03:44:57 UTC 2015


commit 787ce81cf0520cc769680438fe0aa8b8b46f2e4a
Author: Isis Lovecruft <isis at torproject.org>
Date:   Sat Jul 25 03:29:24 2015 +0000

    Update Danish (da) translations.
    
     * THANKS TO Mogelbjerg.
---
 bridgedb/i18n/da/LC_MESSAGES/bridgedb.po |   32 ++++++++++++++++--------------
 1 file changed, 17 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/bridgedb/i18n/da/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/bridgedb/i18n/da/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index c647db3..6f61862 100644
--- a/bridgedb/i18n/da/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/bridgedb/i18n/da/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -5,6 +5,7 @@
 # Translators:
 # Christian Villum <villum at autofunk.dk>, 2014-2015
 # David Nielsen <gnomeuser at gmail.com>, 2014
+# Mogelbjerg <jan at mogelbjerg.dk>, 2015
 # OliverMller <theoliver at live.co.uk>, 2011
 # Thomas Pryds <thomas at pryds.eu>, 2014
 # Tore Bjørnson <tore.bjornson at gmail.com>, 2013
@@ -12,9 +13,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-03 03:24+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-23 06:50+0000\n"
-"Last-Translator: Christian Villum <villum at autofunk.dk>\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-19 22:13+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-04 15:32+0000\n"
+"Last-Translator: Mogelbjerg <jan at mogelbjerg.dk>\n"
 "Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/da/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -34,7 +35,7 @@ msgstr ""
 #. "fteproxy"
 #. "Tor"
 #. "Tor Browser"
-#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:122
+#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:107
 msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
 msgstr "Beklager, noget gik galt med din anmodning."
 
@@ -205,26 +206,27 @@ msgstr "SÃ¥dan starter du med at bruge dine broer"
 #: lib/bridgedb/strings.py:121
 #, python-format
 msgid ""
-"To enter bridges into Tor Browser, follow the instructions on the %s Tor\n"
-"Browser download page %s to start Tor Browser."
-msgstr "For at tilføje broer til Tor Browseren, følg instruktionerne på %s Tor\nBrowserens hjemmeside %s for at starte Tor Browser."
+"To enter bridges into Tor Browser, first go to the %s Tor Browser download\n"
+"page %s and then follow the instructions there for downloading and starting\n"
+"Tor Browser."
+msgstr "For at tage broer ind i Tor-browseren, gå da først til %s Tor-bowsers\ndownloadside %s og følg instruktionerne i hvordan Tor-browseren \ndownloades og startes."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:125
+#: lib/bridgedb/strings.py:126
 msgid ""
 "When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
 "the wizard until it asks:"
 msgstr "Når 'Tor netværksindstillinger' vinduet popper op, klik 'Indstil' og følg guiden til den siger:"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:129
+#: lib/bridgedb/strings.py:130
 msgid ""
 "Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
 "to the Tor network?"
 msgstr "Blokerer eller på anden vis censurerer din internetudbyder forbindelser\ntil Tor netværket?"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:133
+#: lib/bridgedb/strings.py:134
 msgid ""
 "Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
 "paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
@@ -232,29 +234,29 @@ msgid ""
 "button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
 msgstr "Vælg 'Ja' og klik så på 'Næste'. For at konfigurere dine nye broer, kopier og indsæt brolinierne i den næste input boks. Klik til sidst 'Forbind', og så er du klar! Hvis du støder på problemer, så prøv at klikke på 'Hjælp'-knappen i 'Tor Netværksindstillinger'-guiden for at få yderligere hjælp."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:141
+#: lib/bridgedb/strings.py:142
 msgid "Displays this message."
 msgstr "Vis denne besked."
 
 #. TRANSLATORS: Please try to make it clear that "vanilla" here refers to the
 #. same non-Pluggable Transport bridges described above as being
 #. "plain-ol'-vanilla" bridges.
-#: lib/bridgedb/strings.py:145
+#: lib/bridgedb/strings.py:146
 msgid "Request vanilla bridges."
 msgstr "Anmod almindelige broer."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:146
+#: lib/bridgedb/strings.py:147
 msgid "Request IPv6 bridges."
 msgstr "Amod IPv6 broer."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
-#: lib/bridgedb/strings.py:148
+#: lib/bridgedb/strings.py:149
 msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
 msgstr "Anmod om Pluggable Transport efter TYPE."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "GnuPG".
-#: lib/bridgedb/strings.py:151
+#: lib/bridgedb/strings.py:152
 msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
 msgstr "Hent en kopi af BridgeDB's offentlige GnuPG nøgle."
 

More information about the tor-commits mailing list