[tor-commits] [bridgedb/develop] Update Czech (cs) translations.

isis at torproject.org isis at torproject.org
Sat Jul 25 03:44:57 UTC 2015


commit d7f5b425b6b5ff413dc89e5db6afbba37e53d1fd
Author: Isis Lovecruft <isis at torproject.org>
Date:   Sat Jul 25 03:30:38 2015 +0000

    Update Czech (cs) translations.
    
     * THANKS TO Tomas Palik and Vlastimil Burián.
---
 bridgedb/i18n/cs/LC_MESSAGES/bridgedb.po |   78 ++++++++++++++++++++----------
 1 file changed, 52 insertions(+), 26 deletions(-)

diff --git a/bridgedb/i18n/cs/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/bridgedb/i18n/cs/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index f76cd6b..e6d1e84 100644
--- a/bridgedb/i18n/cs/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/bridgedb/i18n/cs/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -1,5 +1,5 @@
 # Translations template for BridgeDB.
-# Copyright (C) 2014 'The Tor Project, Inc.'
+# Copyright (C) 2015 'The Tor Project, Inc.'
 # This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
 # 
 # Translators:
@@ -10,13 +10,15 @@
 # Jiří Vírava <appukonrad at gmail.com>, 2014
 # mxsedlacek, 2014
 # Radek Bensch <inactive+Radog at transifex.com>, 2013
+# Tomas Palik <heidfeld at email.cz>, 2015
+# Vlastimil Burián <burian.vlastimil2 at gmail.com>, 2015
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-07-26 02:11+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-15 17:11+0000\n"
-"Last-Translator: A5h8d0wf0x <littleslyfoxie28 at gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-19 22:13+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-03 20:57+0000\n"
+"Last-Translator: Vlastimil Burián <burian.vlastimil2 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/cs/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -36,7 +38,7 @@ msgstr ""
 #. "fteproxy"
 #. "Tor"
 #. "Tor Browser"
-#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:121
+#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:107
 msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
 msgstr "Promiňte! Něco se stalo špatně s vaším požadavkem."
 
@@ -79,7 +81,7 @@ msgstr "Hey, %s!"
 msgid "Hello, friend!"
 msgstr "Ahoj, příteli!"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:33 lib/bridgedb/templates/base.html:101
+#: lib/bridgedb/strings.py:33 lib/bridgedb/templates/base.html:100
 msgid "Public Keys"
 msgstr "Veřejné klíče"
 
@@ -207,26 +209,27 @@ msgstr "Jak začít používat mosty."
 #: lib/bridgedb/strings.py:121
 #, python-format
 msgid ""
-"To enter bridges into Tor Browser, follow the instructions on the %s Tor\n"
-"Browser download page %s to start Tor Browser."
-msgstr "K vložení mostů do Tor Browser, postupujte podle instrukcí na %s Tor\nBrowser stránce ke stažení %s ke spuštění Tor Browser."
+"To enter bridges into Tor Browser, first go to the %s Tor Browser download\n"
+"page %s and then follow the instructions there for downloading and starting\n"
+"Tor Browser."
+msgstr "Chcete-li zadat mosty do Tor Browser, jděte nejprve do %s Tor Browser stránky\nke stažení %s, a pak postupujte podle pokynů pro stažení a spuštění\nTor Browser."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:125
+#: lib/bridgedb/strings.py:126
 msgid ""
 "When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
 "the wizard until it asks:"
 msgstr "Když dialog 'Tor Nastavení Sítě' vyskočí klikněte na 'Konfigurovat' a postupujte\npodle průvodce dokud nedostanete otázku:"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:129
+#: lib/bridgedb/strings.py:130
 msgid ""
 "Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
 "to the Tor network?"
 msgstr "Blokuje nebo cenzoruje váš Poskytovatel Služeb Internetu (ISP) připojení k\nTor síti?"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:133
+#: lib/bridgedb/strings.py:134
 msgid ""
 "Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
 "paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
@@ -234,61 +237,84 @@ msgid ""
 "button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
 msgstr "Vyberte 'Ano' a poté klikněte 'Další'. Pro konfiguraci nových mostů kopírujte a\nvložte linky k mostům do textového pole pro vložení. Nakonec klikněte na 'Připojit' a\nmělo by to být všechno! Pokud narazíte na problémy, zkuste kliknout na tlačítko 'Pomoc'\nv 'Tor Nastavení Sítě' průvodce pro další pomoc."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:141
+#: lib/bridgedb/strings.py:142
 msgid "Displays this message."
 msgstr "Zobrazí tuto zprávu."
 
 #. TRANSLATORS: Please try to make it clear that "vanilla" here refers to the
 #. same non-Pluggable Transport bridges described above as being
 #. "plain-ol'-vanilla" bridges.
-#: lib/bridgedb/strings.py:145
+#: lib/bridgedb/strings.py:146
 msgid "Request vanilla bridges."
 msgstr "Požadovat vanilla mosty."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:146
+#: lib/bridgedb/strings.py:147
 msgid "Request IPv6 bridges."
 msgstr "Požadovat IPv6 mosty."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
-#: lib/bridgedb/strings.py:148
+#: lib/bridgedb/strings.py:149
 msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
 msgstr "Požadovat Pluggable Transport od TYPE."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "GnuPG".
-#: lib/bridgedb/strings.py:151
+#: lib/bridgedb/strings.py:152
 msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
 msgstr "Získat kopii BridgeDS's veřejného GnuPg klíče. "
 
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:92
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:89
 msgid "Report a Bug"
 msgstr "Nahlásit chybu"
 
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:94
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:92
 msgid "Source Code"
 msgstr "Zdrojový kód"
 
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:97
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:95
 msgid "Changelog"
 msgstr "Seznam změn"
 
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:99
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:98
 msgid "Contact"
 msgstr "Kontakt"
 
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:81
+msgid "Select All"
+msgstr "Označit vše"
+
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:87
+msgid "Show QRCode"
+msgstr "Zobrazit QR kód"
+
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:100
+msgid "QRCode for your bridge lines"
+msgstr "QR kód pro Vaše linky k mostům"
+
 #. TRANSLATORS: Please translate this into some silly way to say
 #. "There was a problem!" in your language. For example,
 #. for Italian, you might translate this into "Mama mia!",
 #. or for French: "Sacrebleu!". :)
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:66
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:115
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:175
 msgid "Uh oh, spaghettios!"
 msgstr "Ježíšku na křížku!"
 
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:72
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:116
+msgid "It seems there was an error getting your QRCode."
+msgstr "Zdá se, že nastala chyba při zpracování Vašeho QR kódu"
+
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:121
+msgid ""
+"This QRCode contains your bridge lines. Scan it with a QRCode reader to copy"
+" your bridge lines onto mobile and other devices."
+msgstr "Tento QR kód obsahuje linky pro Váš most. Naskenujte ho čtečkou QR kódů, abyste je zkopírovali na mobil nebo jiná zařízení."
+
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:181
 msgid "There currently aren't any bridges available..."
 msgstr "V současnosti zde nejsou žádné mosty k dispozici..."
 
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:73
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:182
 #, python-format
 msgid ""
 " Perhaps you should try %s going back %s and choosing a different bridge "
@@ -349,7 +375,7 @@ msgstr "žádné"
 #. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
 #. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
 #. TRANSLATORS: Translate "Yes!" as in "Yes! I do need IPv6 addresses."
-#: lib/bridgedb/templates/options.html:130
+#: lib/bridgedb/templates/options.html:127
 #, python-format
 msgid "%sY%ses!"
 msgstr "%sA%sno!"
@@ -357,7 +383,7 @@ msgstr "%sA%sno!"
 #. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
 #. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
 #. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridge"!
-#: lib/bridgedb/templates/options.html:154
+#: lib/bridgedb/templates/options.html:151
 #, python-format
 msgid "%sG%set Bridges"
 msgstr "%sN%sastavit Bridges"

More information about the tor-commits mailing list