[tor-commits] [translation/tor-messenger-authproperties_completed] Update translations for tor-messenger-authproperties_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Jul 23 20:19:44 UTC 2015


commit 6a06e7cf696aa586ffd05cb056425aac17165cb5
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Thu Jul 23 20:19:44 2015 +0000

  Update translations for tor-messenger-authproperties_completed
---
 lv/auth.properties  |  12 ++++++++++++
 pt_BR/auth.properties |  12 ++++++++++++
 tr/auth.properties  |  12 ++++++++++++
 3 files changed, 36 insertions(+)

diff --git a/lv/auth.properties b/lv/auth.properties
new file mode 100644
index 0000000..87ce0a5
--- /dev/null
+++ b/lv/auth.properties
@@ -0,0 +1,12 @@
+auth.title=Verificēt %S identitāti
+auth.yourFingerprint=Ciparvirkne Jums, %S:\n%S
+auth.theirFingerprint=Norādītā ciparvirkne %S:\n%S
+auth.help=Kontakta identitātes verificēšana palīdz nodrošināt to, ka persona ar ko runājat ir tā par ko uzdodas.
+auth.helpTitle=Verifikācijas palīdzība
+auth.question=Šis ir jautājums, ko uzdod Jūsu kontakts:\n\n%S\n\nIerakstiet slepeno atbildi te (reģistrjutīgs):
+auth.secret=Ierakstiet noslēpumu te:
+auth.error=Notika kļūda, verificējot Jūsu kontakta identitāti.
+auth.success=Jūsu kontakta identitātes verificēšana ir sekmīgi pabeigta!
+auth.successThem=Jūsu kontakts ir sekmīgi verificējis savu identitāti. Jūs, iespējams, arī vēlaties verificēt viņa identitāti, uzdodot Jūsu paša jautājumu. 
+auth.fail=Neizdevās verificēt Jūsu kontakta identitāti.
+auth.done=Gatavs
diff --git a/pt_BR/auth.properties b/pt_BR/auth.properties
new file mode 100644
index 0000000..58c0583
--- /dev/null
+++ b/pt_BR/auth.properties
@@ -0,0 +1,12 @@
+auth.title=Verificar a identidade de %S
+auth.yourFingerprint=Impressão digital para você, %S:\n %S
+auth.theirFingerprint=Simular impressão digital para %S:\n%S
+auth.help=Verificando a identidade de um contato ajuda a assegurar que a pessoa com quem você falar seja realmente quem ela pretende ser. 
+auth.helpTitle=Ajuda para verificacao 
+auth.question=Essa é a pergunta feita pelo seu contato:\n\n%S\n\nInsira a resposta secreta aqui (case sensitive):
+auth.secret=Insira o segredo aqui:
+auth.error=Ocorreu um erro ao verificar a identidade da pessoa do seu contato.
+auth.success=A verificacao da identidade da pessoa do seu contato foi realizada com sucesso.
+auth.successThem=A pessoa do seu contato verificou a sua identidade com sucesso. Você também pode verificar a dela colocando a sua própria questão.
+auth.fail=Falha ao verificar a identidade da pessoa do seu contato. 
+auth.done=Pronto
diff --git a/tr/auth.properties b/tr/auth.properties
new file mode 100644
index 0000000..5b3bd16
--- /dev/null
+++ b/tr/auth.properties
@@ -0,0 +1,12 @@
+auth.title=%S'nin kimliÄŸini doÄŸrula
+auth.yourFingerprint=Parmakizin, %S\n%S
+auth.theirFingerprint= %S:\n\n%S için görünen parmak izi 
+auth.help=Bir kişinin kimliğini doğrulamak konuştuğunuz kişinin söylediği kişi olduğunu garanti altına almanıza yardımcı olur.
+auth.helpTitle=Onay yardımı
+auth.question=Bu \n\n%S\n\nkişiniz tarafından sorulan soru. Buraya gizli bir cevap girin (büyük/küçük harfe duyarlı)
+auth.secret=Åžifreyi buraya girin:
+auth.error=Kimlik bilgileriniz onaylanırken bir hata oluştu.
+auth.success=Kimlik bilgilerinizin onaylanması başarılı bir şekilde tamamlandı.
+auth.successThem=Kimlik bilgileriniz başarıyla onaylandı. İsterseniz bundan sonra ki doğrulama işlemini özel sorunuzla da yapabilirsiniz.
+auth.fail=Kontağının kimliği doğrulanamadı
+auth.done=BittiMore information about the tor-commits mailing list