[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings_completed] Update translations for tor-launcher-network-settings_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Jul 23 20:17:26 UTC 2015


commit 299fc06d1a555d9a609514a86276c1e978d75df2
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Thu Jul 23 20:17:26 2015 +0000

  Update translations for tor-launcher-network-settings_completed
---
 hr_HR/network-settings.dtd |  2 ++
 lv/network-settings.dtd  |  6 ++++--
 uk/network-settings.dtd  |  2 ++
 3 files changed, 8 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/hr_HR/network-settings.dtd b/hr_HR/network-settings.dtd
index 7cc1e6d..0b41d35 100644
--- a/hr_HR/network-settings.dtd
+++ b/hr_HR/network-settings.dtd
@@ -16,10 +16,12 @@ internetskoj vezi ovog računala.">
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Ovo će raditi u većini situacija.">
 <!ENTITY torSettings.connect "Spajanje">
 
+<!ENTITY torSettings.proxyPageTitle "Konfiguracija lokalnog proxy-a">
 <!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Treba li ovo računalo koristiti lokalni proxy da pristupi Internetu?">
 <!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
 <!ENTITY torSettings.proxyHelp "Ako niste sigurni kako odgovoriti na ovo pitanje, pogledajte Internet postavke u drugom pregledniku da vidite jeli postavljen da koristi lokalni proxy.">
 <!ENTITY torSettings.enterProxy "Unesite postavke proxyj-a.">
+<!ENTITY torSettings.bridgePageTitle "Konfiguracija Tor mostova">
 <!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "Blokira li Vaš davetelj Internet usluge (ISP) ili drugačije cenzurira veze
 s Tor mrežom?">
 <!ENTITY torSettings.bridgeHelp "Ako niste sigurni kako da odgovorite na ovo pitanje, odaberite Ne.  Ako odaberete Da, od Vas će se tražiti da konfigurirate Tor Mostove, koji su neizlistani releji koji otežavaju blokiranje povezivanja s Tor mrežom.">
diff --git a/lv/network-settings.dtd b/lv/network-settings.dtd
index a08b592..7c369cd 100644
--- a/lv/network-settings.dtd
+++ b/lv/network-settings.dtd
@@ -15,10 +15,12 @@
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Šis strādās vairumā gadījumu.">
 <!ENTITY torSettings.connect "Veidot savienojumu">
 
+<!ENTITY torSettings.proxyPageTitle "Lokālā starpniekservera konfigurēšana">
 <!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Vai šim datoram jāizmanto lokālais starpniekserveris, lai piekļūtu internetam?">
 <!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
 <!ENTITY torSettings.proxyHelp "Ja neesat pārliecināts par atbildi uz šo jautājumu, apskatiet cita pārlūka interneta iestatījumus, lai redzētu vai pārlūks ir nokonfigurēts lokāla starpniekservera izmantošanai. ">
 <!ENTITY torSettings.enterProxy "Ievadiet starpnieka iestatījumus.">
+<!ENTITY torSettings.bridgePageTitle "Tor tiltu konfigurēšana">
 <!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "Vai Jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs (ISP) bloķē vai savādāk cenzē savienojumus ar tīklu Tor?">
 <!ENTITY torSettings.bridgeHelp "Ja nezināt atbildi, izvÄ“lieties No.  ja izvÄ“lÄ“sities Jā, Jums lÅ«gs konfigurÄ“t Tor tiltus jeb Tor Bridges, proti, neuzskaitÄ«tus retranslatorus, kuri apgrÅ«tina savienojumu bloÄ·Ä“Å¡anu ar tÄ«klu Tor.">
 <!ENTITY torSettings.bridgeSettingsPrompt "Jūs varat izmantot piedāvāto tiltu kopumu vai varat ievadīt tiltu pielāgotu sarakstu. ">
@@ -54,9 +56,9 @@
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Ja nevarat izveidot savienojumu ar tÄ«klu Tor, tad, iespÄ“jams, ka JÅ«su interneta pakalpojumu sniedzÄ“js (ISP) vai cita iestāde bloÄ·Ä“ Tor.  Bieži, Å¡o problemu var apiet izmantojot Tor tiltus jeb Tor Bridges, proti, neuzskaitÄ«tus retranslatorus, kurus grÅ«tāk bloÄ·Ä“t.">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp1B "Jūs varat izmantot iepriekš nokonfigurētas un piedāvātas tiltu adreses vai varat iegūt pielāgotu adrešu kopumu, sekojot vienai no trim metodēm:">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp2Heading "Caur tīmekli">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Izmanto pārlūkprogrammu lai apmeklētu https://bridges.torproject.org">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Izmanto pārlūkprogrammu, lai apmeklētu https://bridges.torproject.org">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp3Heading "Caur E-pasta Auto-atbildētāju">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "SÅ«tiet e-pastu uz bridges at torproject.org ar rindu 'get bridges' ziņojuma tekstā.  Taču, lai uzbrucÄ“jam bÅ«tu sarežģītāk uzzināt daudz tiltu adreÅ¡u, Jums jāsÅ«ta Å¡is pieprasÄ«jums no kāda no Å¡o e-pasta pakalpojumu sniedzÄ“ju e-pastiem (uzskatÄ«tiem vÄ“lamās izvÄ“les kārtÄ«bā):">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "SÅ«tiet e-pastu uz bridges at torproject.org ar rindu 'get bridges' ziņojuma tekstā.  Taču, lai uzbrucÄ“jam bÅ«tu sarežģītāk uzzināt daudz tiltu adreÅ¡u, Jums jāsÅ«ta Å¡is pieprasÄ«jums no kāda no Å¡o e-pasta pakalpojumu sniedzÄ“ju e-pastiem (uzskaitÄ«tiem vÄ“lamās izvÄ“les kārtÄ«bā):">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailList "https://www.riseup.net, https://mail.google.com vai https://mail.yahoo.com">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp4Heading "Caur Palīdzības Centru">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp4 "PÄ“dÄ“jās instances palÄ«dzÄ«ba tiltu adreÅ¡u pieprasÄ«jumiem ir sÅ«tÄ«t pieklājÄ«gu e-pasta adresi uz help at rt.torproject.org.  LÅ«dzu, ņemiet vÄ“rā, ka ikvienu pieprasÄ«jumu izskata cilvÄ“ks.">
diff --git a/uk/network-settings.dtd b/uk/network-settings.dtd
index 0e62106..1886481 100644
--- a/uk/network-settings.dtd
+++ b/uk/network-settings.dtd
@@ -15,10 +15,12 @@
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Це має працювати у більшості ситуацій.">
 <!ENTITY torSettings.connect "З'єднатися">
 
+<!ENTITY torSettings.proxyPageTitle "Локальна конфігурація проксі-сервера">
 <!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Чи потрібно цьому комп'ютеру використовувати локальний проксі для доступу в Інтернет?">
 <!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
 <!ENTITY torSettings.proxyHelp "Якщо ви не знаєте, як відповісти на це питання, перевірте налаштування Інтернету в іншому браузері, щоб побачити чи він налаштований на використання локального проксі.">
 <!ENTITY torSettings.enterProxy "Задати параметри проксі">
+<!ENTITY torSettings.bridgePageTitle "Конфігурації Tor-мостів">
 <!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "Ваш Інтернет-провайдер (ISP) блокує чи яким-небудь чином цензурує підключення до Tor мережі?">
 <!ENTITY torSettings.bridgeHelp "Якщо Ви не знаєте, як відповісти на це питання, виберіть Ні.  Якщо Ви виберете Так, Вам буде запропоновано налаштувати мости Tor, що Ñ” приватними трансляторами, які роблять більш важким блокування з'єднань з Tor мережі.">
 <!ENTITY torSettings.bridgeSettingsPrompt "Ви можете використати визначений перелік мостів або можете отримати і ввести набір мостів вручну.">More information about the tor-commits mailing list