[tor-commits] [translation/whisperback_completed] Update translations for whisperback_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Jul 23 20:15:46 UTC 2015


commit 2fc377a1b67b70e8e3afb15116b4c7b6d55480dd
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Thu Jul 23 20:15:46 2015 +0000

  Update translations for whisperback_completed
---
 el/el.po    |  2 +-
 hr_HR/hr_HR.po |  2 +-
 id/id.po    |  9 +++++----
 lv/lv.po    |  48 ++++++++++++++++++++++++------------------------
 uk/uk.po    |  6 +++---
 5 files changed, 34 insertions(+), 33 deletions(-)

diff --git a/el/el.po b/el/el.po
index 82b7aea..e3055d8 100644
--- a/el/el.po
+++ b/el/el.po
@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-03-17 17:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-04-23 21:40+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-21 08:21+0000\n"
 "Last-Translator: metamec\n"
 "Language-Team: Greek (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/el/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
diff --git a/hr_HR/hr_HR.po b/hr_HR/hr_HR.po
index 1a949d3..56440a9 100644
--- a/hr_HR/hr_HR.po
+++ b/hr_HR/hr_HR.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-03-17 17:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-18 13:11+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-22 11:05+0000\n"
 "Last-Translator: skiddiep <lyricaltumor at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Croatian (Croatia) (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/hr_HR/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
diff --git a/id/id.po b/id/id.po
index aa1b053..701aa4d 100644
--- a/id/id.po
+++ b/id/id.po
@@ -8,6 +8,7 @@
 # Fathan Imanudin <night.ataraxia at gmail.com>, 2014
 # hermawan <hermawanadhis at gmail.com>, 2014
 # Lucas Susanto <susantolucas at yahoo.com>, 2015
+# Mark Hiro <akmalgaul at gmail.com>, 2015
 # Se7enTime <se7entime at tutanota.com>, 2013
 # Rendiyono Wahyu Saputro <rendi.7936 at gmail.com>, 2015
 # Zamani Karmana <zamani.karmana at gmail.com>, 2015
@@ -16,8 +17,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-03-17 17:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-06-29 14:36+0000\n"
-"Last-Translator: Zamani Karmana <zamani.karmana at gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-12 19:37+0000\n"
+"Last-Translator: Mark Hiro <akmalgaul at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Indonesian (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/id/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -131,11 +132,11 @@ msgstr "Pengembang Tails <tails at boum.org>"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:395
 msgid "translator-credits"
-msgstr "pustaka-penerjemah"
+msgstr "Kredit-Translator"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:422
 msgid "This doesn't seem to be a valid URL or OpenPGP key."
-msgstr "Ini tidak terlihat sebagai URL yang benar atau kunci OpenPGP."
+msgstr "Ini tidak terlihat sebagai URL atau kunci OpenPGP yang valid."
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:1
 msgid "Copyright © 2009-2012 tails at boum.org"
diff --git a/lv/lv.po b/lv/lv.po
index f6ab420..720ca8f 100644
--- a/lv/lv.po
+++ b/lv/lv.po
@@ -3,14 +3,14 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # 
 # Translators:
-# Ojars Balcers <ojars.balcers at gmail.com>, 2012
-# Ojars Balcers <ojars.balcers at gmail.com>, 2013
+# Ojārs Balcers <ojars.balcers at gmail.com>, 2012
+# Ojārs Balcers <ojars.balcers at gmail.com>, 2013
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-26 15:50+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-06-24 22:52+0000\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2014-03-17 17:40+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-20 10:45+0000\n"
 "Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Latvian (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/lv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -41,40 +41,40 @@ msgid ""
 "/etc/whisperback/config.py, ~/.whisperback/config.py, ./config.py"
 msgstr "Mainīgais %s netika atrasts nevienā no konfigurācijas datnēm /etc/whisperback/config.py, ~/.whisperback/config.py, ./config.py"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:151
+#: ../whisperBack/gui.py:154
 msgid "Unable to load a valid configuration."
 msgstr "Nespēj ielādēt derīgu konfigurāciju."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:217
+#: ../whisperBack/gui.py:220
 msgid "Sending mail..."
 msgstr "SÅ«ta e-pastu..."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:218
+#: ../whisperBack/gui.py:221
 msgid "Sending mail"
 msgstr "SÅ«ta e-pastu"
 
 #. pylint: disable=C0301
-#: ../whisperBack/gui.py:220
+#: ../whisperBack/gui.py:223
 msgid "This could take a while..."
 msgstr "Tas varētu aizņemt kādu brītiņu..."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:234
+#: ../whisperBack/gui.py:237
 msgid "The contact email adress doesn't seem valid."
 msgstr "Šķiet, ka saziņas e-pasta adrese nav derīga."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:251
+#: ../whisperBack/gui.py:254
 msgid "Unable to send the mail: SMTP error."
 msgstr "Nespēj nosūtīt e-pastu: SMTP kļūda."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:253
+#: ../whisperBack/gui.py:256
 msgid "Unable to connect to the server."
 msgstr "Nespēj izveidot savienojumu ar serveri."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:255
+#: ../whisperBack/gui.py:258
 msgid "Unable to create or to send the mail."
 msgstr "Nespēj izveidot vai nosūtīt e-pastu."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:258
+#: ../whisperBack/gui.py:261
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -83,21 +83,21 @@ msgid ""
 "If it does not work, you will be offered to save the bug report."
 msgstr "\n\nKļūdu ziņojumu nebija iespējams nosūtīt, ticami, ar tīklu saistītu kļūmju dēļ. Lūdzu, mēģiniet atkārtoti pievienoties tīklam un nospiediet SŪTĪT vēlreiz.\n\nJa tas nelīdzēs, tiks piedāvāts saglabāt kļūdu ziņojumu."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:271
+#: ../whisperBack/gui.py:274
 msgid "Your message has been sent."
 msgstr "Jūsu vēstījums ir nosūtīts."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:278
+#: ../whisperBack/gui.py:281
 msgid "An error occured during encryption."
 msgstr "Šifrēšanas laikā notika kļūda."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:298
+#: ../whisperBack/gui.py:301
 #, python-format
 msgid "Unable to save %s."
 msgstr "Nespēj saglabāt %s."
 
 #. XXX: fix string
-#: ../whisperBack/gui.py:322
+#: ../whisperBack/gui.py:325
 #, python-format
 msgid ""
 "The bug report could not be sent, likely due to network problems.\n"
@@ -107,27 +107,27 @@ msgid ""
 "Do you want to save the bug report to a file?"
 msgstr "Kļūdu ziņojumu nebija iespējams nosūtīt, ticami, ar tīklu saistītu kļūmju dēļ.\n\nAizstājējrisinājums ir saglabāt kļūdu ziņojumu datnē vai zibatmiņā jeb USB diskā, tad mēģināt nosūtīt ziņojumu mums uz %s no sava e-pasta, bet izmantojot citu sistēmu. Ievērojiet, ka tā darot kļūdu ziņojums nebūs anonīms, ja vien pats neveiksit atbilstīgus pasākumus (piem., lietot Tor ar citādi nelietojamu e-pastu).\n\nVai vēlaties saglabāt kļūdu ziņojumu datnē?"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:386 ../data/whisperback.ui.h:21
+#: ../whisperBack/gui.py:389 ../data/whisperback.ui.h:21
 msgid "WhisperBack"
 msgstr "WhisperBack"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:387 ../data/whisperback.ui.h:2
+#: ../whisperBack/gui.py:390 ../data/whisperback.ui.h:2
 msgid "Send feedback in an encrypted mail."
 msgstr "Sūtīt atsauksmes šifrētā e-pastā."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:390
+#: ../whisperBack/gui.py:393
 msgid "Copyright © 2009-2012 Tails developpers (tails at boum.org)"
 msgstr "Autortiesības © 2009-2012 Tails developpers (tails at boum.org)"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:391
+#: ../whisperBack/gui.py:394
 msgid "Tails developers <tails at boum.org>"
 msgstr "Tails izstrādātāji <tails at boum.org>"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:392
+#: ../whisperBack/gui.py:395
 msgid "translator-credits"
 msgstr "tulkotāji"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:419
+#: ../whisperBack/gui.py:422
 msgid "This doesn't seem to be a valid URL or OpenPGP key."
 msgstr "Šis nešķiet esam derīgs URL vai OpenPGP atslēga."
 
diff --git a/uk/uk.po b/uk/uk.po
index 375831a..ac8bf77 100644
--- a/uk/uk.po
+++ b/uk/uk.po
@@ -4,13 +4,13 @@
 # 
 # Translators:
 # LinuxChata, 2014
-# Lomil_da <lomil97 at gmail.com>, 2013
+# Pinro Lomil <lomil97 at gmail.com>, 2013
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-08-01 15:36+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-02-19 20:40+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-03-17 17:40+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-13 16:50+0000\n"
 "Last-Translator: LinuxChata\n"
 "Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/uk/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"More information about the tor-commits mailing list