[tor-commits] [translation/torbutton-aboutdialogdtd_completed] Update translations for torbutton-aboutdialogdtd_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Jul 8 14:16:14 UTC 2015


commit a6f40ff012b4d759001c2ec4c337596bc61e8613
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Wed Jul 8 14:16:12 2015 +0000

  Update translations for torbutton-aboutdialogdtd_completed
---
 da/aboutdialog.dtd |  19 +++++++++++++++++++
 1 file changed, 19 insertions(+)

diff --git a/da/aboutdialog.dtd b/da/aboutdialog.dtd
new file mode 100644
index 0000000..215d73f
--- /dev/null
+++ b/da/aboutdialog.dtd
@@ -0,0 +1,19 @@
+<!ENTITY project.start      "The Tor Browser; er udviklet af">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (project.tpoLink): This is a link title that links to https://www.torproject.org -->
+<!ENTITY project.tpoLink     "the &leverandørForkortelse">
+<!ENTITY project.end       "En non-profit arbejder for at beskytte dit privatliv og din frihed online.">
+
+<!ENTITY help.start       "Vil du hjælpe?">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (help.donate): This is a link title that links to https://www.torproject.org/donate/donate.html.en -->
+<!ENTITY help.donateLink     "Doner">
+<!ENTITY help.or         "eller">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (help.getInvolvedLink): This is a link title that links to https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en -->
+<!ENTITY help.getInvolvedLink  "bliv involveret">
+<!ENTITY help.end        "!">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (bottom.questions): This is a link title that links to https://www.torproject.org/docs/trademark-faq.html.en -->
+<!ENTITY bottomLinks.questions  "Spørgsmål?">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (bottom.questions): This is a link title that links to https://www.torproject.org/getinvolved/relays -->
+<!ENTITY bottomLinks.grow    "Hjælp Tor Network med at vokse!">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (bottom.questions): This is a link title that links to about:license -->
+<!ENTITY bottomLinks.license "Licens Information">
+<!ENTITY tor.TrademarkStatement  "'Tor' og 'Onion Logo' er registreret varemærke tilhørende 'The Tor Project, Inc.">More information about the tor-commits mailing list